Forretninger
Senest tjekket : 04/09/2018

Adgang til og brug af energitjenester

Tilslutning til elnettet

I EU har du ret til at få strøm til din bolig gennem en tilslutning til det lokale elnet (dette gælder ikke for gas). Tilslutningen foretages af netoperatøren, som er udpeget til at forvalte energiinfrastrukturen i dit lokalområde (hvert lokalt net har kun én udpeget operatør).

Du kan finde de nøjagtige vilkår, betingelser og priser for tilslutningen hos din nationale tilsynsmyndigheden .

Denne myndighed skal også overvåge, at de lokale netoperatører sikrer, at den lokale infrastruktur fungerer ordentligt.

Eksempel

Jack flyttede på landet i en afsidesliggende del af Skotland og ville gerne have elektricitet i sit nye hjem. Efter adskillige selskaber havde givet ham besked om, at deres net ikke dækkede i hans område, fandt han gennem den nationale tilsynsmyndighed endelig ud af, hvem der var leverandør i Skotland. Han kontaktede dette selskab, der sørgede for, at han blev tilsluttet elnettet.

Sårbare forbrugere

Hvis du befinder dig i en sårbar situation (hvis f.eks. den nødvendige infrastruktur mangler, eller du ikke er i stand til at betale dine regninger), må du ikke kobles fra nettet, og du kan have ret til ydelser for at sikre, at du får den nødvendige strømforsyning. i det land, du bor i, kan fortælle dig, om og hvornår du er berettiget til denne støtte, og hvilke foranstaltninger der er truffet for at hjælpe dig.en

Valg af energileverandør

I EU kan du frit vælge din energileverandør blandt alle de europæiske el- eller gasleverandører, som tilbyder levering i dit område.

Du kan vælge en el- eller gasleverandør, der er registreret i et andet medlemsland, forudsat at leverandøren også tilbyder sine ydelser i dit område og vil indgå en aftale med dig.

Der skelnes mellem en EU-leverandør og en netoperatør. Du kan selv vælge leverandøren, men ikke netoperatøren i dit område. Netoperatøren kan ikke selv udbyde energiforsyningsydelser. Nogle gange er netoperatøren en del af en større virksomhed, som udbyder energiydelser. I dette tilfælde skal netoperatøren dog have en særskilt visuel identitet for ikke at blive forvekslet med forsyningsselskabet.

Skift energileverandør

Hvis du beslutter at skifte el- eller gasleverandør, skal du ikke betale gebyr for det. Netoperatøren i dit område skal foretage skiftet inden tre uger, forudsat at du overholder vilkårene i den oprindelige aftale (f.eks. opsigelsesfristen og den aftalte varighed af aftalen). Leverandørerne har ikke lov til at pålægge kunderne urimelige forpligtelser, som kan forhindre dem i at skifte leverandør.

Senest seks uger efter skiftet modtager du den endelige opgørelse fra din tidligere leverandør.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få hjælp og råd fra det europæiske forbrugercenter i dit hjemlanden

Del denne side: