Forretninger
Senest tjekket: 14/03/2022

Adgang til energiserviceydelser

Tilslutning til elnettet

I EU har du ret til at få strøm leveret til din bolig via tilslutning til det lokale elnet (dette gælder ikke for gas). Tilslutningen foretages af netoperatøren, som er udpeget til at forvalte energiinfrastrukturen i dit lokalområde (hvert enkelt lokale net har kun én udpeget operatør).

Du kan finde de nøjagtige vilkår og priser for tilslutningen hos din nationale tilsynsmyndighed.

Denne myndighed skal også holde øje med, om de lokale netoperatører sørger for, at den lokale infrastruktur fungerer ordentligt.

Eksempel

Du har ret til eltilslutning

Marian flyttede på landet i en afsidesliggende del af Rumænien og ville gerne have elektricitet i sit nye hjem. Efter at adskillige selskaber havde fortalt ham, at deres net ikke dækkede hans område, fandt han gennem den nationale tilsynsmyndighed endelig ud af, hvem der var elleverandøren i Rumænien. Han kontaktede dette selskab, der derefter sørgede for, at han blev tilsluttet elnettet.

Sårbare forbrugere

Hvis du er i en sårbar situation (f.eks. hvis du mangler den nødvendige infrastruktur, eller du ikke er i stand til at betale dine energiregninger), må energileverandøren ikke koble dig fra nettet. Du kan desuden være berettiget til tilskud for at sikre, at du får den nødvendige strømforsyning. Kontaktpunktet i det land, hvor du bor, kan fortælle dig, om og hvornår du er berettiget til denne støtte, og hvordan du kan få hjælp.

Valg af energileverandør

I EU kan du frit vælge din energileverandør blandt alle de europæiske el- og gasleverandører, som leverer energi i dit område.

Du kan vælge en el- eller gasleverandør, der er registreret i et andet medlemsland, forudsat at leverandøren også tilbyder sin service i dit område og vil indgå en aftale med dig.

Advarsel

Der er en væsentlig forskel på en leverandør og en netoperatør. Du kan selv vælge leverandøren, men ikke netoperatøren i dit område. Netoperatøren kan ikke selv udbyde energiforsyningsydelser. Nogle gange er netoperatøren en del af en større virksomhed, som udbyder energiydelser. I så fald skal netoperatøren dog have sit eget logo for ikke at blive forvekslet med leverandøren.

Skift til en anden energileverandør

Hvis du beslutter at skifte el- eller gasleverandør, skal du ikke betale gebyr for det. Netoperatøren i dit område skal foretage skiftet inden tre uger, forudsat at du overholder vilkårene i den oprindelige aftale (f.eks. opsigelsesfristen og den aftalte varighed af aftalen). Leverandørerne har ikke lov til at pålægge kunderne urimelige forpligtelser, som kan forhindre dem i at skifte leverandør.

Senest seks uger efter skiftet skal du modtage den endelige opgørelse fra din tidligere leverandør.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: