Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 14/03/2022

Energiantoimitukset ja energiapalvelut

Sähköliittymä

EU:ssa kuluttajalla on oikeus saada kotinsa liitettyä paikalliseen sähköverkkoon ja saada liittymän kautta sähköä (sama ei koske kaasuverkkoa). Liittymän toteuttaa verkko-operaattori, joka on nimetty käyttämään alueen energiainfrastruktuuria (kullekin paikalliselle verkolle on nimetty yksi operaattori).

Lisätietoa liittymän ehdoista ja tariffeista saa kansalliselta sääntelyviranomaiselta.

Sääntelyviranomaisen on myös valvottava, että paikallinen verkko-operaattori huolehtii infrastruktuurin asianmukaisesta toiminnasta.

Esimerkkitapaus

Kuluttajalla on oikeus sähköliittymään

Marian muutti syrjäiselle maaseutualueelle Romaniassa ja halusi uuteen taloonsa sähköliittymän. Useat sähköyhtiöt ilmoittivat hänelle, ettei niiden verkko kattanut kyseistä aluetta. Lopulta Marian sai kansallisen sääntelyviranomaisen kautta selville, mikä verkko-operaattori vastasi alueen sähköpalvelujen tarjonnasta. Marian otti yhteyttä tähän sähköyhtiöön, joka liitti talon sähköverkkoon.

Heikoimmassa asemassa olevat kuluttajat

Energiantoimitus pyritään turvaamaan myös hyvin heikossa asemassa oleville kuluttajille, joilta esimerkiksi puuttuu kunnollinen infrastruktuuri tai joilla on vaikeuksia energialaskujen maksamisessa. Heiltä ei voida katkaista sähköliittymää ja heillä voi olla oikeus avustuksiin sähkönsaannin varmistamiseksi. Asuinmaasi kansallisesta yhteyspisteestä saat lisätietoa tällaisista avustuksista ja muista tukitoimista.

Energiantoimittajan valinta

EU:ssa kuluttaja voi vapaasti valita energiantoimittajansa kaikkien niiden EU:ssa toimivien sähkön- tai kaasuntoimittajien joukosta, jotka tarjoavat palveluja hänen alueellaan.

Kuluttaja voi valita toiseen jäsenvaltioon rekisteröityneen sähkön- tai kaasuntoimittajan, jos toimittaja tarjoaa palveluja kyseisellä alueella ja tekee sopimuksen kuluttajan kanssa.

Tärkeää

EU:ssa toimiva energiantoimittaja ja verkko-operaattori eivät ole sama asia. Kuluttaja voi valita energiantoimittajansa mutta ei paikallista verkko-operaattoria. Verkko-operaattori ei voi itse tarjota energiantoimituksia. Joissakin tapauksissa verkko-operaattori on osa suurempaa yritystä, joka tarjoaa energiantoimituksia. Tällöin verkko-operaattorilla on oltava oma visuaalinen ilme, jotta se ei sekoittuisi energiantoimituksia tarjoavaan yhtiön osaan.

Energiantoimittajan vaihto

Jos kuluttaja päättää vaihtaa sähkön- tai kaasuntoimittajaansa, vaihto on tehtävä ilmaiseksi. Alueella toimivan verkko-operaattorin on toteutettava vaihto kolmen viikon kuluessa, jos kuluttaja on noudattanut alkuperäisiä sopimusehtoja (esim. irtisanomisaika ja sopimuksen vähimmäiskesto). Toimittajat eivät saa asettaa kohtuuttomia ehtoja, jotka estäisivät kuluttajaa vaihtamasta toimittajaa.

Aiemman toimittajan on lähetettävä tasoitusloppulasku viimeistään kuuden viikon kuluttua vaihdosta.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: