Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 02/04/2022

Perheenjäsenten rekisteröinti toisessa EU-maassa (muut kuin EU-kansalaiset)

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien perheenjäsentesi, jotka oleskelevat kanssasi toisessa EU-maassa, ei tarvitse ensimmäisten 3 kuukauden aikana hakea oleskelukorttia. Joissakin maissa voidaan kuitenkin edellyttää, että he ilmoittavat saapumisestaan maahan.

Kun 3 kuukautta on kulunut, heitä voidaan vaatia rekisteröimään oleskeluoikeutensa virallisesti (yleensä kunnanvirastossa tai poliisiasemalla). 

Oleskelukorttiavarten heidän on esitettävä

Tärkeää

Mitään muita asiakirjoja ei saa vaatia

Viranomaisten on tehtävä päätös oleskelukortin myöntämisestä 6 kuukauden kuluessa. Jos näin ei tapahdu, voit soittaa neuvontapalveluumme. EU:n ulkopuolelta kotoisin olevia perheenjäseniäsi ei voida karkottaa maasta, jos heidän viisuminsa vanhenee hakemuksen käsittelyaikana.

Jos hakemus hylätään, viranomaisten on annettava päätöksensä kirjallisena. Päätökselle on ilmoitettava perustelut ja siinä on kerrottava sen seurauksista sekä neuvottava, miten sukulaisesi tai kumppanisi voi valittaapäätöksestä ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Jos hakemus hyväksytään, oleskelukortti on usein maksuton. Jos maksuja peritään, ne eivät saa olla korkeampia kuin maan omilta kansalaisilta vastaavista asiakirjoista, kuten henkilökorteista, perittävät maksut.

Oleskelukortista olisi käytävä selkeästi ilmi, että se on EU:n kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti.

Oleskelukortin on oltava voimassa 5 vuoden ajan (tai sinunoleskelusi ajan, jos aiot oleskella maassa lyhyemmän aikaa). Osoitteenmuutoksistaon ilmoitettava viranomaisille.

Perheenjäsenesi voivat käyttää oleskelukorttiaan matkustaakseen toiseen EU-maahan. Jos he kuitenkin haluavat muuttaa toiseen EU-maahan, heidän on haettava uutta oleskelukorttia uudessa oleskelumaassa. Jos perheenjäsenesi ovat huollettaviasi, sinun on muutettava heidän kanssaan.

Esimerkkitapaus

Amerikkalainen James asuu Italiassa äitinsä ja italialaisen isäpuolensa Giuseppen kanssa. James haluaisi muuttaa Espanjaan ja hakea sieltä töitä. Hänen vanhempansa eivät aio muuttaa hänen mukanaan, mutta voivat tukea Jamesia taloudellisesti.

Kun James hakee oleskelukorttia Espanjassa, viranomaiset ilmoittavat hänelle, että vaikka hänellä on EU-kansalaisen perheenjäsenenä oleskeluoikeus Italiassa, tämä ei anna hänelle automaattisesti oikeutta oleskella Espanjassa. Viranomaisten mukaan Jamesin oleskeluoikeus EU:ssa on riippuvainen Giuseppen EU-kansalaisuudesta. Giuseppen olisi muutettava hänen kanssaan Espanjaan ja osoitettava, että hänellä on riittävästi rahaa heidän kummankin elättämiseen.

Lisätietoa perheenjäsenten (muut kuin EU-kansalaiset) rekisteröinnistä asuinmaassasi:

Valitse maa

Monissa maissa EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien perheenjäsentesi on pidettävä oleskelukorttiaan ja passiaan aina mukana. Jos nämä asiakirjat unohtuvat kotiin, seurauksena saattaa olla sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle tämä ei vielä ole riittävä peruste.

Katso myös: perheenjäsenten, jotka ovat EU-kansalaisia, rekisteröinti.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: