Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Tarkistettu viimeksi : 24/01/2018

Perheenjäsenten rekisteröinti toisessa EU-maassa (muut kuin EU-kansalaiset)

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

 • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen raportti 8.12.2017 – kysymyksiä ja vastauksiaEnglish
 • Brexit-aiheisia EU:n julkaisujaEnglish
 • Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen brexit-tiedotteet ja –ohjeetEnglish

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien perheenjäsentesi, jotka oleskelevat kanssasi toisessa EU-maassa, ei tarvitse ensimmäisten 3 kuukauden aikana hakea oleskelukorttia. Joissakin maissa voidaan kuitenkin edellyttää, että he ilmoittavat saapumisestaan maahan.

Kun 3 kuukautta on kulunut, heitä voidaan vaatia rekisteröimään oleskeluoikeutensa virallisesti (yleensä kunnanvirastossa tai poliisiasemalla). 

Oleskelukorttiavarten heidän on esitettävä

 • voimassa oleva passi
 • sinun EU:n kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksesi tai muu asiakirja, joka todistaa, että asut kyseisessä maassa
 • todistus siitä, että he ovat perheenjäseniäsi (esimerkiksi vihki- tai syntymätodistus)
 • (lapsen)lapsilta todistus, että he ovat alle 21-vuotiaita tai huollettaviasi
 • (iso)vanhemmilta todistus, että he ovat huollettaviasi
 • muilta perheenjäseniltä todistus siitä, että he ovat huollettaviasi tai että vakavien terveydellisten syiden vuoksi sinun on huolehdittava heistä itse
 • avopuolisoilta todistus pitkäaikaisesta tai kestävästä suhteesta kanssasi.

Mitään muita asiakirjoja ei saa vaatia

Viranomaisten on tehtävä päätös oleskelukortin myöntämisestä 6 kuukauden kuluessa. Jos näin ei tapahdu, voit soittaa neuvontapalveluumme. EU:n ulkopuolelta kotoisin olevia perheenjäseniäsi ei voida karkottaa maasta, jos heidän viisuminsa vanhenee hakemuksen käsittelyaikana.

Jos hakemus hylätään, viranomaisten on annettava päätöksensä kirjallisena. Päätökselle on ilmoitettava perustelut ja siinä on kerrottava sen seurauksista sekä neuvottava, miten sukulaisesi tai kumppanisi voi valittaapäätöksestä ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Jos hakemus hyväksytään, oleskelukortti on usein maksuton. Jos maksuja peritään, ne eivät saa olla korkeampia kuin maan omilta kansalaisilta vastaavista asiakirjoista, kuten henkilökorteista, perittävät maksut.

Oleskelukortista olisi käytävä selkeästi ilmi, että se on EU:n kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti.

Oleskelukortin on oltava voimassa 5 vuoden ajan (tai sinunoleskelusi ajan, jos aiot oleskella maassa lyhyemmän aikaa). Osoitteenmuutoksistaon ilmoitettava viranomaisille.

Perheenjäsenesi voivat käyttää oleskelukorttiaan matkustaakseen toiseen EU-maahan. Jos he kuitenkin haluavat muuttaa toiseen EU-maahan, heidän on haettava uutta oleskelukorttia uudessa oleskelumaassa. Jos perheenjäsenesi ovat huollettaviasi, sinun on muutettava heidän kanssaan.

Esimerkkitapaus

Amerikkalainen James asuu Italiassa äitinsä ja italialaisen isäpuolensa Giuseppen kanssa. James haluaisi muuttaa Espanjaan ja hakea sieltä töitä. Hänen vanhempansa eivät aio muuttaa hänen mukanaan, mutta voivat tukea Jamesia taloudellisesti.

Kun James hakee oleskelukorttia Espanjassa, viranomaiset ilmoittavat hänelle, että vaikka hänellä on EU-kansalaisen perheenjäsenenä oleskeluoikeus Italiassa, tämä ei anna hänelle automaattisesti oikeutta oleskella Espanjassa. Viranomaisten mukaan Jamesin oleskeluoikeus EU:ssa on riippuvainen Giuseppen EU-kansalaisuudesta. Giuseppen olisi muutettava hänen kanssaan Espanjaan ja osoitettava, että hänellä on riittävästi rahaa heidän kummankin elättämiseen.

Lisätietoa perheenjäsenten (muut kuin EU-kansalaiset) rekisteröinnistä asuinmaassasi:

Valitse maa

* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Monissa maissa EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien perheenjäsentesi on pidettävä oleskelukorttiaan ja passiaan aina mukana. Jos nämä asiakirjat unohtuvat kotiin, seurauksena saattaa olla sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle tämä ei vielä ole riittävä peruste.

Katso myös: perheenjäsenten, jotka ovat EU-kansalaisia, rekisteröinti.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa