Tarkistettu viimeksi: 02/01/2023

Tekstiilituotteiden merkinnät

Jos yritys aikoo myydä tekstiilituotteita EU:n alueella, tuotteiden on oltava EU:n merkintävaatimusten mukaisia. Yleensä niissä on oltava merkintä, josta käy selvästi ilmi kaikkien käytettyjen tekstiilikuitujen koostumus ja jossa ilmoitetaan kaikki eläinperäiset osat, jotka eivät ole tekstiiliä.

Mitä ovat tekstiilituotteiden merkinnät?

Jokaisessa EU:n alueella myytävässä tekstiilituotteessa on oltava merkintä, josta käy ilmi sen kuitukoostumus. Nämä merkinnät on kiinnitettävä tuotteeseen lujasti, esimerkiksi ompelemalla.

Tämä vaatimus koskee kaikkia tuotteita, joissa on vähintään 80 painoprosenttia tekstiilikuituja, kuten:

Ovatko tekstiilituotteiden merkinnät pakollisia?

Tekstiilituotteiden merkinnät ovat EU:ssa pakollisia loppukuluttajille myytäviksi tarkoitetuissa tekstiileissä. Yritysten välisessä myynnissä tekstiilituotteiden merkinnät voidaan korvata tai niitä voidaan täydentää mukaan liitettävillä kaupallisilla asiakirjoilla.

Kansalliset viranomaiset voivat missä tahansa myyntiketjun vaiheessa tarkastaa, että tekstiilituotteet ovat merkinnässä olevien tietojen mukaisia, kuten esimerkiksi:

Mitä merkintään olisi kirjoitettava?

Merkinnässä on:

Jos tuotteita on tarkoitus myydä yhdessä tai useammassa EU-maassa, teksti on käännettävä niiden maiden, joissa tekstiilituotteet asetetaan kuluttajan saataville, kaikille virallisille kielille.

Tekstiilituotteen saa varustaa selosteella "100-prosenttinen", "puhdas" tai "täys-" vain, jos se koostuu ainoastaan yhdestä kuitulajista. Kyseisten ilmaisujen käyttö on valinnaista. Esimerkiksi 100-prosenttista puuvillaa olevan paidan merkinnässä voi käyttää yksinkertaisesti sanaa "puuvilla".

Sallitut tekstiilikuitujen tyypit ja nimet esitetään tekstiilikuitujen nimityksistä ja tekstiilituotteiden kuitukoostumusten selosteista ja merkinnöistä annetun EU:n asetuksen liitteessä ILinkki johtaa toiselle sivustolle olevassa luettelossa. Jos tuote sisältää tekstiilikuitua, jota ei mainita asetuksen liitteessä, uutta kuitulajia voi hakea lisättäväksi luetteloon. Lisätietoa hakumenettelystä en on tekstiili- ja vaatetusalan lainsäädäntöä käsittelevällä Euroopan komission sivulla.

Jos yritys haluaa tekstiilituotteilleen tunnustetun, erinomaisista ympäristöominaisuuksista kertovan merkin, se voi hakea EU-ympäristömerkkiä.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: