Tarkistettu viimeksi: 12/09/2022

Jalkineiden merkinnät

Jos yritys aikoo myydä kenkiä tai muita jalkineita yhdessä tai useammassa EU-maassa, tuotteiden on oltava EU:n merkintävaatimusten mukaisia. Valmistaja vastaa merkinnän laadinnasta ja paikkansapitävyydestä. Jos jalkineet tuodaan EU:hun sen ulkopuolelta, yritys, joka saattaa ne ensimmäisenä EU:n markkinoille, on tästä vastuussa.

Ovatko jalkineiden merkinnät pakollisia?

Jalkineiden merkinnät ovat pakollisia EU:ssa. EU:n sääntöjen mukaan jalkineilla tarkoitetaan kaikkia tuotteita, joissa on jalkaterän suojaamiseen tai peittämiseen tarkoitetut kiinnitetyt pohjat. Esimerkiksi:

Myös muita vaatimuksia voi olla riippuen maasta, jossa jalkineita on tarkoitus myydä.

Mitä tietoja merkinnästä olisi käytävä ilmi?

Kuvailtaessa materiaaleja ja eriteltäessä jalkineen osia olisi käytettävä EU:n lainsäädännössäLinkki johtaa toiselle sivustolle esitettyjä kuvia tai tekstiä, joka on sen EU-maan kielillä, jossa jalkineita on tarkoitus myydä. Merkinnässä on ilmoitettava jalkineen kolmen pääosan materiaalit:

Merkinnästä olisi käytävä ilmi kunkin osan materiaali:

Jos minkään yksittäisen materiaalin osuus tuotteesta ei ole vähintään 80 %, merkinnästä pitäisi käydä ilmi kaksi pääasiallista materiaalia.

Miten merkintä tehdään jalkineisiin?

Merkintä on tehtävä ainakin yhteen kenkäparin kengistä. Merkinnän voi tehdä painamalla, liimaamalla, kohokuvioimalla tai kiinnittämällä.

Merkinnän on oltava näkyvä, hyvin ja sopivaan kohtaan kiinnitetty ja sen on oltava riittävän suuri, jotta merkinnän sisältämien tietojen ymmärtäminen on helppoa.

Jos yritys haluaa jalkineilleen tunnustetun, erinomaisista ympäristöominaisuuksista kertovan merkin, se voi hakea EU-ympäristömerkkiä.

Katso myös

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: