Tarkistettu viimeksi: 30/06/2020

EU:n rahoitusohjelmat

Brexitin vaikutukset

EU:lla on useita eri rahoitusohjelmia, joista voit hakea rahoitusta yritystoimintasi tai hankkeesi luonteesta riippuen. Saatavilla on kahdenlaista tukea: suoraa rahoitusta ja epäsuoraa rahoitusta.

Suora rahoitus

Suoran rahoitustuen kohdentamista hallinnoivat EU:n toimielimet. Suora rahoitustuki koostuu avustuksista ja sopimuksista. Euroopan komission hallinnoimia avustuksia ja sopimuksia voi hakea rahoitus- ja tarjouspyyntöportaalissaen.

Avustukset

Avustuksia myönnetään EU-politiikkoihin liittyville hankkeille: avustusten hakumahdollisuuksista ilmoitetaan julkisesti ehdotuspyynnöillä.

Tukikelpoisuus

Tukea voivat hakea yritykset tai muut liike-elämän organisaatiot (liike-elämän järjestöt, yritystukipalvelujen tarjoajat, konsultit jne.), joiden hankkeet edistävät EU:n intressejä tai EU:n ohjelmien tai politiikkojen täytäntöönpanoa.

Sopimukset

EU:n toimielimet tekevät sopimuksia palvelujen, tavaroiden tai rakennusurakoiden hankinnasta. Sopimukset koskevat esimerkiksi tutkimuksia, koulutusta, konferenssien järjestämistä tai tietoteknisten laitteiden hankintaa.

Epäsuora rahoitus

Epäsuoraa rahoitusta hallinnoivat kansalliset ja alueelliset viranomaiset. Sen osuus EU:n budjetista on noin 80 prosenttia. Suurimman osan rahoituksesta myöntävät 5 suurta Euroopan rakenne- ja investointirahastoihinen kuuluvaa rahastoa.

Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastoja) ovat

Hae rahoitusta

EU-avustuksia on haettava asianomaisten alueellisten tai kansallisten viranomaisten kautta (ns. hallintoviranomaiset) siinä EU-maassa, jossa yritys on rekisteröity.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston myöntämää rahoitusta hallinnoi oman maasi maatalousministeriöen.

Jos haluat hakea Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitusta, ota yhteyttä maasi kansalliseen yhteyspisteeseenpdfen .

Lue lisää EU:n myöntämästä rahoituksestaen.
 

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Julkiset kuulemismenettelyt

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Paikalliset yritystukipalvelut

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: