Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 08/04/2019

Oikeus tarjota palveluja pysyvästi toisessa EU-maassa

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

Jos haluat asettua pidemmäksi aikaa toiseen EU-maahan ja harjoittaa säänneltyä ammattiasi, sinun on haettava kohdemaasta ammattipätevyyden tunnustamista.

Jos ammattisi on lääkäri, yleissairaanhoidosta vastaava sairaanhoitaja, kätilö, hammaslääkäri, eläinlääkäri, proviisori tai arkkitehti, ammattipätevyys tunnustetaan automaattisestien.

Hakemuksen sisältö

Ammattipätevyyden tunnustamista koskevaan hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

Hakemuksen käsittely

Kun olet toimittanut hakemuksen liiteasiakirjoineen, viranomaiset

Jos viranomaiset katsovat, että lähtömaan ja kohdemaan pätevyysvaatimukset eroavat toisistaan olennaisesti, sinua voidaan vaatia suorittamaan kelpoisuuskoe tai ammatillinen harjoittelu. Tällöin lopullinen päätös ammatinharjoittamisoikeudesta tehdään vasta, kun nämä lisävaatimukset on täytetty.

Tällaisissa tapauksissa sinun pitäisi voida valita kelpoisuuskokeen ja valvotun harjoittelun (ns. sopeutumisaika) väliltä. Joidenkin ammattien osalta viranomaiset voivat kuitenkin edellyttää nimenomaisesti joko kelpoisuuskokeen tai harjoittelun suorittamista.

Jos viranomaiset eivät tee päätöstä 4 kuukaudessa, voit ottaa yhteyttä EU:n neuvontapalveluun tai ammattipätevyysasioita hoitavaan kansalliseen yhteyspisteeseenen. Jos ne eivät voi auttaa, voit viedä asian kansalliseen tuomioistuimeen.

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: