Ostatnio sprawdzono: 04/08/2020

Ubieganie się o ciągłe świadczenie usług

Skutki brexitu

Zasady i warunki opisane na tej stronie mają nadal zastosowanie w odniesieniu do obywateli UE w Wielkiej Brytanii oraz w odniesieniu do obywateli brytyjskich w UE.

Wszystkie wnioski o uznanie kwalifikacji zawodowych na potrzeby stałej siedziby złożone przed 31 grudnia 2020 r. będą oceniane na podstawie prawa UE. Decyzje o uznaniu wydane na podstawie tych wniosków będą nadal obowiązywać po 31 grudnia 2020 r., zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w UE.

Jeżeli masz problem z wyegzekwowaniem swoich praw, skorzystaj z naszej pomocy.

Jeśli przeprowadzasz się na dłuższy okres czasu do innego kraju UE i zamierzasz wykonywać tam swój zawód regulowany, będziesz musiał złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych.

Lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze odpowiedzialni za opiekę ogólną, położne, dentyści, farmaceuci, architekci i weterynarze korzystają z automatycznego uznawaniaen kwalifikacji.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Do wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych musisz załączyć następujące dokumenty:

Jak wygląda procedura?

Po złożeniu wniosku i dokumentów potwierdzających właściwe władze:

Jeśli władze uznają, że istnieją istotne różnice między warunkami uzyskania Twoich kwalifikacji w kraju pochodzenia i w kraju przyjmującym, mogą zażądać od Ciebie zdania testu umiejętności lub odbycia stażu. W takim przypadku nie podejmą ostatecznej decyzji, zanim nie spełnisz tych dodatkowych warunków.

Jeśli zostaniesz poproszony o spełnienie dodatkowych warunków w celu potwierdzenia ważności swoich kwalifikacji, powinieneś mieć wybór między testem umiejętności a stażem. W przypadku niektórych zawodów władze mogą jednak jednoznacznie wymagać zdania testów umiejętności lub odbycia stażu.

Jeśli nie podejmą decyzji w terminie czterech miesięcy, możesz zwrócić się do naszych służb udzielających wsparcia lub do krajowych punktów kontaktowychen ds. kwalifikacji zawodowych. Jeśli nie będą Ci w stanie pomóc, możesz również dochodzić swoich praw przed sądem krajowym.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Udostępnij tę stronę: