Ostatnio sprawdzono: 11/10/2022

Wybory europejskie

Jako obywatel UE masz prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Twoje prawo do głosowania

Jeśli mieszkasz w swoim kraju ojczystym (kraju pochodzenia), możesz głosować tylko na kandydatów startujących w eurowyborach w Twoim kraju.

Jeśli figurujesz w rejestrze wyborców i mieszkasz w innym kraju UE (tzw. kraju przyjmującym), możesz:

Uwaga

W wyborach europejskich możesz głosować tylko raz.

Być może przed wyborami będziesz musiał wpisać się do rejestru wyborców w urzędzie kraju, w którym mieszkasz. W niektórych krajach UE zostaniesz wpisany do tego rejestru automatycznie po zarejestrowaniu tam swojego pobytu.

Jeśli masz obowiązek rejestracji, sprawdź odpowiednio wcześniej, jakie są terminy dokonania jej w kraju przyjmującym, gdyż różnią się one w zależności od państwa.

Wskaż kraj i preferencje dotyczące głosowania a następnie sprawdź, czy musisz się wpisać do rejestru wyborców:

Jeśli mieszkasz poza UE, z reguły możesz głosować w wyborach w UE w ambasadzie lub konsulacie swojego kraju.

Uwaga

Obywatele Bułgarii, Cypru, Danii, Grecji i Włoch nie mają możliwości głosowania w kraju, który nie jest ich krajem pochodzenia.

Wybierz kraj

W większości krajów UE osoby, które z nich pochodzą, są automatycznie wpisywane do rejestru wyborców.

Uwaga

Obywatele Cypru (począwszy od 1 kwietnia 2019 r.) i Irlandii (do 9 maja 2019 r.) muszą najpierw zarejestrować swój pobyt, aby być uprawnionymi do głosowania.

Więcej informacji o głosowaniu w wyborach europejskich w kraju pochodzenia:

Wybierz kraj

 

Jeśli mieszkasz w swoim kraju ojczystym, ale chcesz głosować w innym kraju UE, musisz sprawdzić w komisji wyborczej w swoim kraju, jakie zasady mają zastosowanie.

Więcej informacji o przepisach krajowych:

Wybierz kraj

 

Jeśli mieszkasz w innym kraju UE i zamierzasz głosować na kandydatów UE startujących w wyborach w Twoim kraju pochodzenia, powinieneś sprawdzić, czy nadal figurujesz w rejestrze wyborców czy też musisz wpisać się do niego ponownie.

Opcje głosowania oferowane wyborcom mieszkającym za granicą różnią się w poszczególnych krajach UE. W zależności od kraju pochodzenia możesz:

Uwaga

Obywatele Czech, Irlandii, Malty lub Słowacji, którzy nie mieszkają już w kraju pochodzenia, mogą nie mieć możliwości głosowania w wyborach europejskich w tym kraju.

Może się okazać, że przed głosowaniem będziesz musiał wpisać się do rejestru wyborców w urzędzie swojego kraju pochodzenia. W celu głosowania możesz udać się do kraju pochodzenia albo do jego ambasady lub konsulatu w kraju przyjmującym.

Wybierz kraj

 

Wymienione powyżej opcje nie są wyczerpujące. Niektóre kraje UE mogą oferować inne sposoby głosowania, których tutaj nie omówiono.

Więcej informacji na temat eurowyborów w 2019 r. znajdziesz w portalu poświęconym wyborom do Parlamentu Europejskiego.

Warunki głosowania w innym kraju UE

Jako obywatel UE możesz głosować na takich samych warunkach jak obywatele kraju, w którym mieszkasz. Jeśli od obywateli danego kraju wymaga się, aby mieszkali w nim przez określony czas, zanim będą mogli głosować, warunek ten będzie dotyczył również Ciebie. Prawdopodobnie będziesz musiał przedstawić dokument potwierdzający, że nie figurujesz w rejestrze karnym.

Niemniej jednak do spełnienia tego wymogu powinny zostać wzięte pod uwagę okresy, które spędziłeś w krajach UE innych niż Twój kraj pochodzenia.

Uwaga

W przypadku Luksemburga zastosowanie mają specjalne zasady, ponieważ ponad 20 proc. jego całego elektoratu stanowią obywatele innych krajów. Dlatego Luksemburg może wymagać dłuższego okresu zamieszkania (aktualnie wynosi on pięć lat), zanim będziesz mógł tam głosować.

Obowiązek wyborczy

Jeśli w kraju, w którym przebywasz, głosowanie w wyborach europejskich jest obowiązkowe i po dokonaniu rejestracji Twoje nazwisko figuruje w rejestrze wyborców tego kraju, masz obowiązek głosowania – tak samo jak obywatele tego kraju.

Uwaga

Głosowanie jest obowiązkowe w Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Grecji i Luksemburgu.

Twoje prawo do kandydowania

Jeśli postanowisz kandydować w wyborach europejskich, będziesz musiał złożyć oświadczenie, że nie jesteś objęty zakazem kandydowania i że nie kandydujesz dodatkowo w innym kraju UE. Prawdopodobnie będziesz musiał przedłożyć dokument potwierdzający, że nie figurujesz w rejestrze karnym.

Uwaga

W wyborach europejskich możesz kandydować tylko w jednym kraju.

Jeśli postanowisz głosować lub kandydować w kraju, w którym mieszkasz, nie możesz tego zrobić w kraju pochodzenia.

Warunki kandydowania

Jako obywatel UE możesz kandydować na takich samych warunkach jak obywatele kraju, w którym mieszkasz. Jeśli od obywateli danego kraju wymaga się, aby mieszkali w tym kraju przez określony czas, zanim będą mogli kandydować w wyborach europejskich, ten sam warunek będzie dotyczył również Ciebie.

Niemniej jednak do spełnienia tego wymogu, powinny zostać wzięte pod uwagę okresy, które spędziłeś w krajach UE innych niż Twój kraj pochodzenia.

Uwaga

W przypadku Luksemburga zastosowanie mają specjalne zasady, ponieważ ponad 20 proc. jego całego elektoratu stanowią obywatele innych krajów. Dlatego Luksemburg może wymagać dłuższego okresu zamieszkania (aktualnie wynosi on pięć lat), zanim będziesz mógł kandydować tam w wyborach.

Więcej informacji o kandydowaniu w wyborach w kraju przyjmującym:

Wybierz kraj

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: