Ostatnio sprawdzono: 15/12/2022

Kontakt

Pomoc

Masz pytania na temat UE?

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Punkty kontaktowe w poszczególnych krajach

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE / Rozwiązywanie problemów z urzędami

Your Europe – Porady / SOLVIT

Pomoc i doradztwo dla firm

Wsparcie dla przedsiębiorców en

Kwestie konsumenckie

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich – ECC Net

Prawa pasażerów

Prawa pasażerów podróżujących samolotem

Prawa pasażerów podróżujących pociągiem

Problemy z ubezpieczycielami lub bankami za granicą

Pozasądowe rozpatrywanie skarg dotyczących ubezpieczycieli lub banków

Prawa w zakresie pracy i zabezpieczenia społecznego

Skontaktuj się z europejskim doradcą w dziedzinie zatrudnienia

Właściwy dział Komisji

Komisja Europejska
DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
Planowanie, finansowanie, dane

Dane i wiedza na rzecz polityki, biznesu i ludzi
B-1049 Bruksela
BELGIA