Ostatnio sprawdzono: 22/08/2022

Rejestracja w EMAS

Monitorowanie i systematyczna poprawa efektywności środowiskowej może pomóc w ograniczeniu zużycia energii i zagwarantować, że zasoby, z których korzysta Twoja firma, sprzyjają ochronie środowiska i przyczyniają się do poprawy wizerunku firmy. Każda firma może złożyć wniosek o rejestrację w ramach unijnego systemu ekozarządzania i audytu en (EMAS).

Korzyści wynikające z rejestracji firmy w EMAS

Certyfikat EMAS może pomóc firmie:

Proces rejestracji w EMAS jest przejrzysty, a system zarządzania środowiskowego jest weryfikowany przez niezależną stronę trzecią, która gwarantuje wiarygodność systemu. Jedynie organizacje zarejestrowane mogą używać logo EMAS.

Wymogi dotyczące rejestracji w EMAS

Aby uzyskać rejestrację w EMAS należy spełnić kilka warunków en :

Wsparcie techniczne i informacje na temat wdrażania EMAS można uzyskać od właściwego organu w swoim kraju:

Wybierz kraj

EMAS dla MŚP

Przy rejestracji w EMAS MŚP mogą korzystać z różnych udogodnień:

Niektóre regiony i kraje UE oferują firmom wsparcie finansowe en w związku z ich wnioskiem o rejestrację w EMAS. Aby dowiedzieć się, czy tego rodzaju wsparcie istnieje w Twoim kraju, skontaktuj się z właściwym organem en .

Korzystanie z dostępnych narzędzi i wsparcia

Jeżeli zamierzasz ubiegać się o rejestrację w EMAS, możesz skorzystać z EMAS Easy, czyli kompleksowego narzędzia wdrażania EMAS. EMAS Easy pomaga we wdrażaniu EMAS przy uwzględnieniu wielkości, zdolności finansowej i kultury organizacyjnej danego MŚP. Zapoznaj się z wytycznymi EMAS Easy i zarejestruj krok po kroku swoją firmę w systemie EMAS.

Więcej informacji na temat wsparcia dla MŚP można znaleźć na stronie EMAS dla MŚP en .

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Punkt informacyjny EMAS

Zwróć się o pomoc do punktu informacyjnego systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: