Ostatnio sprawdzono: 29/03/2019

Zamówienia publiczne

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Istnieją różne rodzaje procedur przetargowych i szczegółowe przepisy dotyczące udzielania zamówień. W niektórych przypadkach krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych są dostosowane do przepisów UE. Oferentom startującym w przetargach międzynarodowych przysługują określone prawa.

Aby złożyć ofertę w ramach przetargu publicznego, należy dopełnić określonych formalności za pomocą właściwych narzędzi i w wymaganym terminie. Dowiedz się, jak złożyć ofertę i kiedy należy przedstawić dokumenty potwierdzające Twoją sytuację zawodową. Poszukaj tych informacji z wyprzedzeniem, a nie dopiero w momencie, kiedy interesujący Cię przetarg został już ogłoszony.

Jeżeli uważasz, że w procedurze udzielania zamówień publicznych doszło do dyskryminacji lub nieprawidłowości, możesz zaskarżyć tę procedurę. Warto dowiedzieć się więcej o okresie oczekiwania (tzw. okres zawieszenia) i o decyzji w sprawie przeglądu przetargu.

Udostępnij tę stronę: