Ostatnio sprawdzono: 02/01/2023

Etykiety na wyrobach włókienniczych

Jeśli planujesz sprzedaż wyrobów włókienniczych w UE, pamiętaj o tym, że musisz przestrzegać unijnych przepisów dotyczących etykietowania produktów. Wyroby włókiennicze muszą posiadać etykietę wyraźnie wskazującą skład wszystkich włókien tekstylnych wykorzystanych do ich produkcji, oraz czy wyroby te zawierają jakiekolwiek elementy nietekstylne pochodzenia zwierzęcego.

Jakie etykiety należy zamieszczać na wyrobach włókienniczych?

Każdy wyrób włókienniczy w momencie wprowadzenia na unijny rynek musi być oznakowany lub opatrzony etykietą, tak aby można było określić jego skład. Etykiety muszą być trwale przytwierdzone do produktu, na przykład wszyte.

Wymóg ten dotyczy wszystkich produktów składających się w co najmniej 80 proc. (według wagi) z włókien tekstylnych, na przykład:

Czy oznakowanie wyrobów włókienniczych jest obowiązkowe?

W UE obowiązkowe jest etykietowanie wyrobów włókienniczych przeznaczonych na sprzedaż konsumentom końcowym. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorstwami etykiety na wyrobach włókienniczych można zastąpić dodatkowymi dokumentami handlowymi.

Organy krajowe mogą kontrolować wyroby włókiennicze pod kątem zgodności z informacjami znajdującymi się na etykiecie na wszystkich etapach łańcucha sprzedaży, czyli:

Co powinna zawierać etykieta?

Etykieta musi:

Jeśli zamierzasz sprzedawać swoje produkty w jednym lub kilku krajach UE, musisz przetłumaczyć tekst na wszystkie języki urzędowe obowiązujące w krajach, w których wyroby włókiennicze będą sprzedawane konsumentom.

Wyrób włókienniczy można opisać jako „100%", „czysty" lub „wykonany w całości z", wyłącznie jeśli składa się on z jednego rodzaju włókien. Możesz wówczas zastosować te terminy albo po prostu nazwać koszulkę, która w 100 proc. składa się z bawełny, „koszulką bawełnianą".

Możesz używać tylko rodzajów i nazw włókien tekstylnych wymienionych w wykazie zawartym w załączniku IOtwórz link do strony zewnętrznej do unijnego rozporządzenia w sprawie nazw włókien i ich etykietowania. Jeżeli produkt zawiera włókna tekstylne, które nie zostały wyszczególnione w rozporządzeniu, można złożyć wniosek o dodanie do załącznika nowego rodzaju włókna. Więcej informacji na temat tej procedury można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej poświęconej przepisom w zakresie tekstyliów i odzieży en .

Aby opatrzyć swój produkt wiarygodnym znakiem ekologicznej doskonałości, można wystąpić z wnioskiem o przyznanie oznakowania ekologicznego UE.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: