Последна проверка: 02/01/2023

Етикетиране на текстилните продукти

Ако планирате да продавате текстилни продукти в ЕС, трябва да спазвате изискванията на Съюза за етикетирането. По принцип на продуктите трябва да има етикет, на който ясно е посочен съставът на всички използвани текстилни влакна и е указано евентуалното използване на нетекстилни части от животински произход.

Какво представлява етикетът на текстилен продукт?

Всички продавани в ЕС текстилни продукти трябва да носят етикет или маркировка, на които се посочва техният влакнест състав. Тези етикети трябва да бъдат здраво закрепени за продукта, например пришити.

Това изискване се отнася до всички продукти, състоящи се от поне 80 % текстилни влакна от общата маса на продукта, като например:

Задължително ли е поставянето на етикети върху текстилните продукти?

В ЕС поставянето на етикети върху текстилните продукти е задължително, когато те са предназначени за продажба на крайния потребител. При продажби между предприятия етикетите на текстилните продукти могат да бъдат заменени или допълнени от придружителни търговски документи.

Националните органи могат да проверяват текстилните продукти за съответствие с информацията, посочена на етикета, на всеки етап от дистрибуторската верига, като например:

Какво трябва да бъде посочено на етикета?

На етикета трябва да:

Ако планирате да продавате продуктите си в една или повече страни от ЕС, трябва да преведете текста на всички официални езици в страните, където текстилните продукти се предлагат на потребителите.

В описанието на дадено текстилно изделие може да посочите „100%", „чист" или „изцяло" само ако то е произведено изключително от един вид влакно. Можете да решите дали да използвате тези термини или например да напишете на тениска от 100 % памук просто „памук".

Видовете и наименованията на текстилните влакна, които можете да използвате, са ограничени до включените в списъка в Приложение IОтваряне като външна връзка към Регламента относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти. Ако вашият продукт съдържа текстилно влакно, което не е сред посочените в Регламента, можете да кандидатствате за неговото добавяне. Научете повече за тази процедура на страницата на Европейската комисия за законодателството за текстилните продукти и облеклото. en

Ако искате вашият текстилен продукт да получи признат знак за отлични екологични показатели, проверете дали можете да кандидатствате и за екомаркировката на ЕС.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: