Живот и пътуване
Последна проверка: 06/04/2022

Работно време, почивни дни и отпуск

Като работодател трябва да сте запознати с минималните стандарти на ЕС за работното време и почивката, почивките през работно време, годишния отпуск и нощния труд. Възможни са дерогации за някои от задълженията, свързани с работното време, ако това е разрешено от националното право.

Не забравяйте, че всеки ваш служител (мъж или жена) може да поиска родителски отпуск за раждане или осиновяване на дете, независимо от вида на техния трудов договор. Всеки от двамата родители има право на поне 4 месеца отпуск .

Споделяне на страницата: