Последна проверка: 28/10/2021

Условия на труд

Когато наемате служители, трябва да им предоставите писмена информация за условията на труд. В идеалния случай трябва да предоставите на служителите си условията на труд на първия работен ден или преди него. В някои държави от ЕС (В този случай 28-те държави — членки на ЕС) трябва да направите това в срок, който варира от 1 седмица до 2 месеца след първия работен ден.

В договорите на вашите служители или еквивалентни писмени заявления, в които са посочени условията на труд — като например писма за поемане на ангажимент — трябва да е включена поне следната информация или да са посочени препратки към съответното законодателство:

По отношение на годишния отпуск, срока на предизвестие, работното време и заплащането е достатъчно да посочите на служителите съответните национални/регионални закони и административни разпоредби.

Предупреждение

Някои страни от ЕС прилагат опростен режим на работа за служителите, които са наети за максимум 1 месец или по-малко от 8 часа седмично.

Потърсете по-долу още информация на национално равнище за схеми за опростен режим на работа, достъпни във вашата страна:

Изберете държава:

 • Австрияatdeen
 • Белгия*be
 • България*bg
 • Хърватияcrhr
 • Кипър*cy
 • Чехия*cz
 • Данияdken
 • Естонияeeeten
 • Финландия*fi
 • Франция*fr
 • Германия*de
 • Гърцияgrelen
 • Унгарияhudefrhuen
 • Ирландияieen
 • Италия*it
 • Латвияlvlv
 • Литваltlten
 • Люксембургludefren
 • Малтаmtmten
 • Нидерландияnlnlen
 • Норвегияnoen
 • Полшаplen
 • Португалия*pt
 • Румънияroroen
 • Словакияsken
 • Словенияsien
 • Испанияesesen
 • Швеция*se

* Информацията още не е налична.

Имате още въпроси?

Работници от други страни от ЕС — равно третиране без разрешително за работа

Като работодател имате право да наемате служители от всяка страна от ЕС. Трябва да третирате търсещите работа от други страни по същия начин като кандидатите от вашата собствена страна. По време на подбора не можете да налагате дискриминационни критерии, например въз основа на националността. Освен това трябва да предоставите на гражданите от други страни от ЕС същите условия на работа (заплащане, платен годишен отпуск и др.) като на гражданите на вашата страна. Търсещите работа от ЕС не се нуждаят от разрешително за работа, за да работят в друга страна от Съюза.

Можете да поискате от кандидатите от други страни да демонстрират езикови умения, но нивото на познания трябва да отговаря на това, което се изисква за позицията.

Можете да получите помощ при набирането на персонал от ЕС от EURES - европейския портал за заетост.

Ако предприятието ви се намира в граничен регион, EURES може също да ви посъветва как да подходите от административна гледна точка към работещите за вас, които пътуват до работното място от съседна страна .

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Засегнати сте от Брексит?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Вашият съветник от EURES Отваряне като външна връзка

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: