Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 13/09/2017

Равно третиране

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
 • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Като гражданин на ЕС, работещ в друга страна от Съюза, вие и вашето семейство имате право да бъдете третирани като гражданите на съответната страна.

Вашите права и обезщетения в приемащата страна може да се различават от тези във вашата страна по произход.

При търсене на работа: обществени служби за заетост

Като гражданин на ЕС, който търси работа в друга страна от ЕС, имате право на същото подпомагане от обществените служби по заетост като гражданите на съответната държава.

Свържете се с обществените служби за заетост.

На работното място

Като гражданин на ЕС трябва да бъдете третиран по същия начин като вашите колеги, които са граждани на приемащата държава.

Това включва:

 • Възнаграждение и други условия на заетост и труд
 • Здраве и безопасност на работното място
 • Достъп до обучение, професионални училища и центрове за преквалификация — за вас и вашите деца
 • Достъп до жилище, включително социални жилища или улеснения за покупка на жилище
 • Право да членувате в синдикална организация, да гласувате и да бъдете избиран на административни или управленски длъжности в даден синдикат
 • Социални и данъчни предимства
 • Уволнение, възстановяване и повторно наемане на работа

Обезщетения

Като гражданин на ЕС имате право на същите обезщетения като работещите граждани на тази страна от деня, в който започнете работа там (на трудов договор или като самостоятелно наето лице).

Това може да включва и придобивки, които не са пряко свързани с работата, като например по-евтини билети за влакове, допълнителни пенсии, стипендии за обучение, обезщетения за безработица за децата ви, когато търсят своята първа работа.

Възможно е да имате право и на непарични обезщетения, като право на преводач при съдебни дела.

Като гражданин на ЕС имате право на надбавки, които се дават на работещите и техните семейства за живот в приемащата страна.

Прочетете повече за вашите социалноосигурителни права, включително обезщетения при безработица, семейни обезщетения и пенсии.

Трансгранични работници

Ако живеете в страна, различна от страната, в която работите, ще получите право да пребивавате там дори ако не сте гражданин на тази държава.

Ако работите в съседна страна, ще се счита, че разполагате с достатъчно средства за вашата издръжка.

Ако срещнете трудности при получаването на обезщетения, свързани с мястото на пребиваване, в страната, в която живеете, свържете се с нашите служби за помощ .

Лична история

Разберете на какви обезщетения имате право във вашата нова страна

Розита е от Италия, но работи и живее във Франция със съпруга си и трите си деца. Иска да си купи карта за влака с намаление за многобройно семейство, но ѝ е отказано, тъй като нито тя, нито децата ѝ са френски граждани.

Розита трябва да настоява и, ако е необходимо, да потърси помощ от различните служби за помощ на ЕС . Всички работещи граждани на ЕС с многобройни семейства (в много страни 3 или повече деца) имат право на намаление на билетите за влак в страната, в която работят, от деня, в който започнат работа, ако съществуват подобни намаления за гражданите на съответната страна.

Оставане в чужбина след загуба на работа

Ако изгубите работата си, докато живеете в друга страна, вие все още имате право да живеете там. Проверете какви са условията и формалностите.

За повече информация и помощ се свържете с органите, които отговарят за насърчаване на равното третиранеEnglish в различните страни от ЕС.

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети