Posledná kontrola: 13/07/2020

Rovnaké zaobchádzanie

Týka sa vás brexit?

Pravidlá a podmienky uvedené na tejto stránke platia najmenej do 31. decembra 2020:

  • Ako občan EÚ máte stále plný prístup na britský trh práce a sú zachované všetky vaše pracovné práva na základe práva EÚ;
  • Ako občan Veľkej Británie máte stále plný prístup na trh práce EÚ a sú zachované všetky vaše pracovné práva na základe práva EÚ.

Ak máte problémy s uplatňovaním vašich práv, obráťte sa na naše asistenčné služby.

Ako občan EÚ pracujúci v inej krajine EÚ máte vy a vaša rodina v novej krajine právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny.

Vaše práva a dávky vo vašej hostiteľskej krajine sa môžu líšiť od toho, na čo ste zvyknutý vo vašej domovskej krajine.

Pri hľadaní zamestnania: verejné služby zamestnanosti

Ako občan EÚ, ktorý si hľadá zamestnanie v inej krajine EÚ, máte nárok na rovnakú pomoc zo strany verejných služieb zamestnanosti ako štátni príslušníci danej krajiny.

Kontaktujte verejné služby zamestnanosti.

Na pracovisku

Ako s občanom EÚ musia s vami zaobchádzať presne takým istým spôsobom, ako s vašimi kolegami, ktorí sú štátnymi príslušníkmi hostiteľskej krajiny.

To sa týka:

Dávky

Ako občan EÚ máte od prvého pracovného dňa (ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) nárok na rovnaké dávky ako pracovníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi danej krajiny.

Môže to zahŕňať aj výhody, ktoré nie sú priamo spojené so zamestnaním, napr. zníženie poplatkov za cestovanie vlakom, doplnkové dôchodky, granty na vzdelávanie, alebo dávky v nezamestnanosti pre vaše deti, ktoré si hľadajú prvé zamestnanie.

Môžete mať právo aj na rôzne nepeňažné služby, ako je napr. právo na tlmočenie počas súdneho konania.

Ako občan EÚ máte nárok aj na dávky udeľované pracovníkom a ich rodinám, určené na život vo vašej hostiteľskej krajine.

Prečítajte si viac o vašich právach v oblasti sociálneho zabezpečenia vrátane dávok v nezamestnanosti, rodinných dávok a dôchodkov.

Cezhraniční pracovníci

Ak žijete v inej krajine, než je krajina, kde pracujete, získavate právo žiť v tejto krajine, aj keď nie ste jej štátnym príslušníkom.

Ak ste cezhraničný pracovník, budete považovaný za osobu, ktorá má dostatočné prostriedky na svoje zabezpečenie.

Ak máte ťažkosti s požadovaním dávok založených na pobyte v krajine, kde žijete, obráťte sa na naše poradenské služby .

Príbeh

Informujte sa, na aké dávky máte vo svojej novej krajine nárok

Rosita pochádza z Talianska, ale so svojím manželom a tromi deťmi žije vo Francúzsku, kde aj pracuje. Požiadala o zľavnený preukaz na vlakovú dopravu pre veľké rodiny, jej žiadosť však bola zamietnutá, pretože ani ona, ani jej deti nemajú francúzske občianstvo.

Rosita by sa však nemala vzdať a v prípade potreby by mala vyhľadať pomoc rôznych poradenských služieb EÚ . Všetci pracovníci EÚ s veľkými rodinami (v mnohých krajinách s tromi a viac deťmi) majú nárok na lacnejšiu vlakovú dopravu v krajine, v ktorej pracujú, a to od prvého dňa nástupu do zamestnania, ak sú tieto zľavy k dispozícii pre štátnych príslušníkov danej krajiny.

Pobyt v zahraničí po strate zamestnania

Ak prídete o prácu v zahraničí, kde žijete, stále máte právo žiť v danej krajine. Informujte sa o podmienkach a formalitách.

Ďalšie informácie a pomoc vám môžu poskytnúť orgány zodpovedné za presadzovanie rovnakého zaobchádzaniaen v jednotlivých krajinách EÚ.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: