Podnikanie
Posledná kontrola : 14/12/2022

Vaše práva pri nakupovaní

Pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa zabezpečujú, aby ste pri nákupe tovaru a služieb v EÚ mali jasné informácie o kupovanom výrobku alebo kupovanej službe, o ich cene, cene za dopravu a doručenie, ako aj o svojich právach v prípade problémov s nákupom.

Transparentnosť online. Ako spotrebiteľ máte právo poznať status ktoréhokoľvek online predávajúceho. Online trhy musia uviesť, či je predajca obchodníkom (registrovaná spoločnosť alebo individuálny podnikateľ) alebo súkromnou osobou. Toto rozlíšenie je dôležité, pretože ste chránení podľa právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa len vtedy, ak kupujete od obchodníka. Pri výbere z ponuky od súkromnej osoby musíte byť na takomto trhu na túto skutočnosť upozornení.

Vyskúšajte si náš jednoducho použiteľný nástroj, prostredníctvom ktorého porozumiete svojim právam pri nakupovaní v EÚ.

Kúpili ste si tovar v EÚ?

Pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa sa vzťahujú na tovar a služby zakúpené v EÚ. Ak ste však nakúpili u internetového predajcu z krajiny mimo EÚ zameraného konkrétne na spotrebiteľov v EÚ, takisto by sa na vás mali vzťahovať pravidlá EÚ, ale u obchodníka so sídlom mimo EÚ môže byť zložitejšie uplatniť si svoje práva.

Prečítajte si viac informácií o zárukách a vrátení tovaru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Kúpili ste nový alebo použitý tovar?

Ak kupujete od obchodníka nový tovar, na nákup sa vzťahujú pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré v prípade chybného tovaru zaručujú minimálnu dvojročnú zákonnú záruku.

Kde ste tovar kúpili?

Na použitý tovar kúpený od obchodníka sa takisto vzťahujú pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako sú minimálna dvojročná záruka a 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy. V niektorých krajinách EÚ sa môže predajca s kupujúcim dohodnúť na kratšej záručnej lehote ako dva roky, ktorá však nesmie byť kratšia ako jeden rok. Záruka musí byť pri nákupe jasne stanovená.

Kde ste tovar kúpili?

Na použitý tovar kúpený od súkromných osôb sa nevzťahujú pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ak však jednotlivý predajca alebo aukčná stránka funguje ako podnikateľský subjekt a zarába napríklad na tom, že renovuje a predáva použité mobilné telefóny, považuje sa za profesionálneho obchodníka. V takom prípade sa na váš zakúpený použitý tovar vzťahujú pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Prečítajte si viac informácií o zárukách a vrátení tovaru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Kedy ste tovar dostali?

K akému problému došlo?

K akému problému došlo?

K akému problému došlo?

Na vrátenie tovaru, ktorý ste zakúpili v obchode a potom ste si kúpu jednoducho rozmysleli, sa nevzťahujú žiadne pravidlá EÚ.

Mnohé obchody však zákazníkom umožňujú tovar vrátiť alebo vymeniť v určitej lehote pod podmienkou predloženia účtenky. Ďalšie informácie môžu byť uvedené na účtenke alebo v zmluvných podmienkach obchodu, v ktorom ste uskutočnili nákup.

Prečítajte si viac informácií o svojich právach pri nakupovaní.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Máte právo do 14 dní objednávku zrušiť a vrátiť z akéhokoľvek dôvodu a bez jeho udania. Táto „lehota na zváženie“ sa končí po 14 dňoch od prevzatia tovaru (alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby).

Štrnásťdňová lehota na odstúpenie od zmluvy sa však neuplatňuje na všetky nákupy. K výnimkám patria:

Tento zoznam nie je úplný.

Prečítajte si viac informácií o tom, ako odstúpiť od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote a dostať späť peniaze.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak je tovar, ktorý ste kúpili kdekoľvek v EÚ, chybný, nezodpovedá opisu alebo nie je funkčný, predajca je povinný ho bezplatne opraviť alebo vymeniť, poskytnúť vám naň zľavu alebo vám vrátiť jeho plnú kúpnu cenu. Zvyčajne môžete požiadať o úplné alebo čiastočné vrátenie peňazí len vtedy, keď oprava alebo výmena tovaru nie je možná.

Podľa pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa máte vždy právo na bezplatnú dvojročnú minimálnu záruku bez ohľadu na to, či ste tovar kúpili v obchode, cez internet alebo na diaľku, napríklad prostredníctvom katalógového predaja alebo telefonicky. Táto dvojročná záručná lehota je vaším minimálnym právom, pričom vnútroštátne pravidlá vo vašej krajine vám môžu poskytnúť zvýšenú ochranu.

Prečítajte si viac informácií o zárukách a možnostiach vrátenia tovaru vo svojej krajine.

Upozornenie

Nárok na vrátenie peňazí sa nemusí uplatňovať v prípade drobných problémov, ako je napríklad škrabanec na obale CD.

Každá oprava alebo výmena by sa mala uskutočniť v primeranom čase a bez toho, aby vám spôsobila závažné komplikácie.

Rozšírené záruky (obchodné záruky, servisné záruky)

Obchody alebo výrobcovia niekedy ponúkajú rozšírenú obchodnú záruku („záruku za kvalitu produktu“), ktorá je buď v cene výrobku, alebo si za ňu treba priplatiť. Môže vám poskytnúť lepšiu ochranu, ale nikdy nemôže nahradiť ani skrátiť minimálnu dvojročnú záruku, na ktorú máte podľa pravidiel EÚ nárok vždy.

To isté platí aj v prípade, že vám v obchode ponúknu nový výrobok za výhodnejšiu cenu s tým, že je „bez záruky“. Znamená to len toľko, že vám predajca neposkytne dodatočnú záruku. Ak je výrobok chybný alebo nezodpovedá opisu, vždy máte právo na dvojročnú záruku.

Kedy sa tovar poškodil?

Ak sa váš tovar pokazil v priebehu prvého roku, predpokladá sa, že problém existoval už v čase prevzatia tovaru, pokiaľ obchodník nepreukáže opak. Máte preto právo na bezplatnú opravu alebo výmenu a v prípade, že by to bolo príliš náročné alebo nákladné, obchodník vám môže ponúknuť zľavu (na pôvodný nákup) alebo vrátenie peňazí.

V niektorých krajinách máte právo si z týchto rôznych možností slobodne vybrať. Obchodník vám vždy musí ponúknuť riešenie. V niektorých krajinách EÚ máte právo požiadať o riešenie priamo výrobcu.

Prečítajte si viac informácií o zárukách a možnostiach vrátenia tovaru vo svojej krajine.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy máte právo na bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru a za určitých podmienok na zľavu (na pôvodný nákup) či vrátenie peňazí. Je však možné, že budete musieť preukázať, že problém existoval už pri prevzatí tovaru – napríklad že vznikol v dôsledku nízkej kvality použitých materiálov.

Obchodník vám potom musí ponúknuť riešenie. V niektorých krajinách EÚ máte právo požiadať o riešenie priamo výrobcu.

Prečítajte si viac informácií o zárukách a možnostiach vrátenia tovaru vo svojej krajine.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

V prípade, že nemáte žiadnu právnu ochranu podľa práva EÚ. Napriek tomu by mohlo stáť za to skontaktovať sa s predajcom alebo výrobcom, ktorí vám možno aj tak budú chcieť pomôcť.

V niektorých krajinách EÚ môžete mať ďalšie práva v rámci vnútroštátnych právnych predpisov, napríklad dlhšiu zákonnú záruku.

Prečítajte si viac informácií o zárukách a možnostiach vrátenia tovaru vo svojej krajine.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Dodaný tovar by mal zodpovedať opisu alebo dohode a vašim predstavám o tom, čo kupujete. Ak tovar nezodpovedá objednávke, napríklad má inú farbu či veľkosť, alebo mu chýbajú niektoré funkcie, máte nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu, a ak to nie je možné, na zľavu (na pôvodný nákup) alebo vrátenie peňazí.

Niekedy nie je hneď zjavné, že tovar nezodpovedá objednávke. Ak si napríklad kúpite nový prenosný počítač cez internet a až po niekoľkých mesiacoch zistíte, že kapacita pamäte nezodpovedá tomu, čo ste si objednali. V týchto prípadoch máte stále nárok na opravu alebo výmenu tak, aby tovar zodpovedal objednávke, a ak to nie je možné, máte nárok na zľavu alebo vrátenie peňazí.

Tieto riešenia predstavujú vaše minimálne právo, pričom vnútroštátne pravidlá vo vašej krajine vám môžu poskytnúť zvýšenú ochranu.

Prečítajte si viac informácií o zárukách a možnostiach vrátenia tovaru vo svojej krajine.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Dodaný tovar by mal zodpovedať opisu alebo dohode a vašim predstavám o tom, čo kupujete. Ak tovar nezodpovedá objednávke, napríklad má inú farbu či veľkosť, alebo mu chýbajú niektoré funkcie, máte nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu, a ak to nie je možné, na zľavu (na pôvodný nákup) alebo vrátenie peňazí.

Ak kupujete tovar mimo bežných obchodov (napríklad cez internet alebo prostredníctvom katalógového predaja), stále ho môžete podľa pravidiel 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy vrátiť jednoducho preto, lebo ste si to rozmysleli. V tom prípade máte nárok na vrátenie plnej kúpnej ceny. Môže sa však stať, že budete musieť uhradiť náklady na vrátenie tovaru.

Prečítajte si viac informácií o zrušení objednávky a vrátení tovaru.

Niekedy nie je hneď zjavné, že tovar nezodpovedá objednávke. Ak si napríklad kúpite nový prenosný počítač cez internet a až po niekoľkých mesiacoch zistíte, že kapacita pamäte nezodpovedá tomu, čo ste si objednali. V týchto prípadoch máte stále nárok na opravu alebo výmenu tak, aby tovar zodpovedal objednávke, a ak to nie je možné, na zľavu alebo vrátenie peňazí.

Tieto riešenia predstavujú vaše minimálne právo, pričom vnútroštátne pravidlá vo vašej krajine vám môžu poskytnúť zvýšenú ochranu.

Prečítajte si viac informácií o zárukách a možnostiach vrátenia tovaru vo svojej krajine.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak si tovar nevyzdvihnete priamo v obchode pri zakúpení alebo ak si objednáte jeho doručenie domov, predajca má 30 dní na to, aby vám tovar doručil (ak ste sa výslovne nedohodli inak).

Ak nedostanete tovar do 30 dní ani v dohodnutej lehote, mali by ste na to obchodníka upozorniť a poskytnúť mu dodatočný primeraný čas na dodanie tovaru.

Ak vám obchodník tovar nedodá ani počas predĺženej lehoty, máte nárok od zmluvy odstúpiť a požadovať bezodkladné vrátenie peňazí. Čas navyše nemusíte obchodníkovi poskytnúť v prípade, že vám tovar odmietne doručiť alebo ak je nevyhnutné dohodnutú dodaciu lehotu dodržať, napríklad ak tovar potrebujete na konkrétnu udalosť (napríklad svadobné šaty na svadbu).

Prečítajte si viac informácií o doprave a doručení tovaru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak si tovar nevyzdvihnete priamo pri zakúpení alebo ak si objednáte jeho doručenie domov, predajca má 30 dní na to, aby vám tovar doručil (ak ste sa výslovne nedohodli inak).

Ak nedostanete tovar do 30 dní ani v dohodnutej lehote, mali by ste na to obchodníka upozorniť a poskytnúť mu dodatočný primeraný čas na dodanie tovaru.

Ak vám obchodník tovar nedodá ani počas predĺženej lehoty, máte nárok od zmluvy odstúpiť a požadovať bezodkladné vrátenie peňazí. Čas navyše nemusíte obchodníkovi poskytnúť v prípade, že vám tovar odmietne doručiť alebo ak je nevyhnutné dohodnutú dodaciu lehotu dodržať, napríklad ak tovar potrebujete na konkrétnu udalosť (napríklad svadobné šaty na svadbu).

Prečítajte si viac informácií o doprave a doručení tovaru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Obchodník je zodpovedný za akékoľvek poškodenie tovaru, ku ktorému došlo v čase od jeho odoslania až do doručenia zákazníkovi.

Ak teda zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali v predajni, je chybný alebo nefunguje tak, ako by mal, máte právo požiadať o jeho opravu, výmenu, alebo ak to nie je možné, o zľavu (na pôvodný nákup) alebo vrátenie peňazí.

Nezabúdajte, že vždy máte dvojročnú minimálnu záruku zdarma. Táto dvojročná záručná lehota je vaším minimálnym právom, pričom vnútroštátne pravidlá vo vašej krajine vám môžu poskytnúť zvýšenú ochranu.

Prečítajte si viac informácií o zárukách a možnostiach vrátenia tovaru vo svojej krajine.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Obchodník je zodpovedný za akékoľvek poškodenie tovaru, ku ktorému došlo v čase od jeho odoslania až do doručenia zákazníkovi.

Ak teda zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali cez internet, prostredníctvom katalógového predaja alebo telefonicky, je chybný alebo nefunguje tak, ako by mal, máte právo požiadať o jeho opravu, výmenu, alebo ak to nie je možné, o zľavu (na pôvodný nákup) alebo vrátenie peňazí.

Nezabúdajte, že vždy máte dvojročnú minimálnu záruku zdarma. Táto dvojročná záručná lehota je vaším minimálnym právom, pričom vnútroštátne pravidlá vo vašej krajine vám môžu poskytnúť zvýšenú ochranu.

Prečítajte si viac informácií o zárukách a možnostiach vrátenia tovaru vo svojej krajine.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak máte v súvislosti so zakúpeným tovarom nejaký problém, najskôr by ste sa mali obrátiť na obchodníka, ktorý vám tovar alebo službu predal. Ak máte problém s uplatnením si svojich práv u obchodníka, môžete sa obrátiť na spotrebiteľskú organizáciu vo svojej krajine alebo na niektorú z dostupných služieb pomoci:

K dispozícii sú aj nástroje EÚ na riešenie sporov, ktoré vám môžu pomôcť vyriešiť problémy s obchodníkom aj v prípade, že obchodník sídli v inom štáte EÚ.

Prečítajte si viac informácií o riešení spotrebiteľských sporov.

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: