Podnikanie
Posledná kontrola : 16/01/2023

Práva sociálneho zabezpečenia – štandardné formuláre

Formuláre, ktoré osvedčujú nárok občanov EÚ na dávky (sociálneho zabezpečenia) v prípade, že sa presťahovali do inej krajiny EÚ

Tieto formuláre sú užitočné v prípade, že si chcete uplatniť svoj nárok na dávky, ak žijete alebo pracujete (resp. ste žili alebo pracovali) mimo svojej domovskej krajiny EÚ.

Formuláre na tejto stránke platia pre osoby, ktoré sa legálne zdržiavajú v niektorej z krajín EÚ, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

Formulár

Účel

Vydávajúci orgán a použitie

A1(bývalý formulár

E 101

E 103)

Vyhlásenie o platných právnych predpisoch. Ak chcete preukázať, že platíte sociálne príspevky v inej krajine EÚ – napríklad ak ste vyslaný do zahraničia alebo súčasne pracujete vo viacerých krajinách.

Formulár vydáva inštitúcia sociálneho zabezpečenia , v ktorej ste zaregistrovaný vo svojej domovskej krajine.

S1 en Otvoriť ako externý odkazDokument PDF(bývalý formulár

E 106,

E 109

ako aj

E 121 – niektoré inštitúcie ho naďalej vydávajú)

Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v prípade, že nežijete v krajine, v ktorej ste poistený. Tento formulár využijú vyslaní pracovníci, cezhraniční pracovníci, dôchodcovia, štátni zamestnanci a od nich závislé osoby.

Ak potrebujete informácie o relevantnej inštitúcii, ktorá vydáva formulár S1, kontaktujte svoju zdravotnú poisťovňu.

Predložte ho ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.

S2(bývalý formulár

E 112)

Oprávnenie na získanie plánovaného lekárskeho ošetrenia v inej krajine EÚ alebo EZVO. Máte nárok na rovnakú starostlivosť ako obyvatelia danej krajiny. Možno budete musieť zaplatiť určitú časť nákladov vopred.

Zdravotná poisťovňa

Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej chcete podstúpiť liečbu.

S3

Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v bývalej krajine zamestnania. Tento formulár využijú cezhraniční pracovníci na dôchodku, ktorí už nie sú poistení v bývalej krajine zamestnania.

Zdravotná poisťovňa

Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej ste pracovali ako cezhraničný pracovník.

U1(bývalý formulár

E 301)

Potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré sa zohľadňujú pri vypočítavaní dávok v nezamestnanosti.

Formulár vydáva úrad práce alebo príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia v krajine alebo krajinách, kde ste naposledy pracovali.

Predložte ho úradu práce v krajine, v ktorej chcete dávky v nezamestnanosti poberať.

U2(bývalý formulár

E 303)

Oprávnenie na pokračovanie poberania dávok v nezamestnanosti počas hľadania práce v inej krajine EÚ.

Formulár vydáva úrad práce alebo príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Predložte ho regionálnemu úradu práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu.

U3

Okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávky v nezamestnanosti. Slúži na informovanie úradu práce v krajine, ktorá vám vypláca dávky, o zmenách vašej situácie, ktoré môžu viesť k revízii vyplácania dávok.

Úrad práce v krajine, v ktorej si hľadáte prácu na základe formulára U2.

DA1(bývalý formulár

E 123)

Oprávňuje vás na lekársku starostlivosť za špeciálnych podmienok vyhradených pre pracovné úrazy a choroby z povolania v inej krajine EÚ.

Zdravotná poisťovňa.

Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.

P1

Formulár poskytuje prehľad o rozhodnutiach, ktoré vo vašom prípade prijali rôzne inštitúcie v krajinách EÚ, v ktorých ste požiadali starobný, pozostalostný alebo invalidný dôchodok.

Orgán dôchodkového zabezpečenia, ktorý ste požiadali o dôchodok.

Vyhotoví ho po prijatí informácií o rozhodnutiach rôznych orgánov, ktoré sa vašou žiadosťou zaoberali.

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: