Podnikanie
Posledná kontrola: 04/05/2020

Doklady a administratívne náležitosti na registráciu vozidla

Týka sa vás brexit?

Vo všeobecnosti v EÚ platí, že svoje auto musíte zaregistrovať v krajine, v ktorej máte miesto obvyklého pobytu.

Právna úprava registrácie vozidiel v EÚ nie je jednotná. Nasledujúce informácie odrážajú prax v mnohých krajinách EÚ.

Overte si pravidlá, ktoré sa uplatňujú vo vašej krajine a v krajine, do ktorej sa sťahujete.

Výber štátu
 • Lichtenštajnsko *li
 • Litva *lt
 • Lotyšsko *lv
 • Luxemburskoludeenfr
 • Maltamtenmt
 • Maďarskohuenhu
 • Nemeckodedeen
 • Nórskonoen
 • Portugalskoptenpt
 • Poľskoplenpl
 • Rakúskoatdeen
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinsko *si
 • Spojené kráľovstvogben
 • Talianskoitenit
 • Írskoieen
 • Českoczcsen
 • Španielskoesenes
 • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Pri registrácii svojho auta musíte predložiť viacero dokumentov.

Osvedčenie o kontrole technického stavu a potvrdenie o technickom stave

Ako majiteľ auta máte povinnosť zabezpečiť jeho dobrý technický stav a predložiť ho na kontrolu technického stavu 4 roky po jeho prvej registrácii a následne každé 2 roky.

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ a chcete v nej svoje auto zaregistrovať, musíte príslušným orgánom predložiť doklad, že vo vašej predchádzajúcej krajine pobytu toto auto absolvovalo kontrolu technického stavu.

Frekvencia kontrol sa môže od jednej krajiny EÚ k druhej podstatne líšiť.

Doklad o kontrole technického stavu by mal byť viditeľne umiestnený vo vašom vozidle a mal by obsahovať výsledky kontroly, identifikačné údaje vozidla a dátum nasledujúcej kontroly. Platnosť osvedčenia o kontrole technického stavu by sa mala uznať aj po zmene majiteľa auta.

Registračné osvedčenie

Pri registrácii auta v EÚ vám príslušný orgán vydá registračné osvedčenie. Toto osvedčenie môže mať jednu alebo dve časti v závislosti od pravidiel platných v danej krajine. Vaše registračné osvedčenie musí byť uznané v iných krajinách EÚ, do ktorých cestuje alebo ste sa presťahovali. Ak musíte zaregistrovať svoje auto v inej krajine EÚ, budete musieť predložiť orgánom povereným registráciou vo vašej novej krajine originál registračného osvedčenia. Ak má vaše osvedčenie dve časti, musíte ich predložiť obe. V niektorých krajinách EÚ sa môžu na registráciu auta požadovať dodatočné dokumenty. Overte si preto presné požiadavky vo vašej novej krajine.

Registračné osvedčenie vášho auta by ste mali mať so sebou, keď cestujete alebo sa sťahujete do zahraničia. Ak má osvedčenie dve časti, postačuje časť I.

Potvrdenie o vlastníctve

Úrady vás môžu požiadať, aby ste preukázali, že ste legálnym vlastníkom vozidla. Na faktúrach slúžiacich ako doklad o kúpe vozidla by malo byť jasne uvedené IČ DPH predajcu.

Potvrdenie o zaplatení dane z pridanej hodnoty (DPH)

Pri registrácii vozidla sú vnútroštátne orgány oprávnené overiť, či bola riadne zaplatená DPH. Pravidlá súvisiace s DPH sa menia v závislosti od toho, či je vaše auto nové alebo ojazdené a či ho kupujete od profesionálneho predajcu alebo súkromnej osoby.

Na účely DPH sa za nové považuje auto, ktoré nemá najazdených viac než 6 000 km ALEBO sa ešte nepoužíva dlhšie ako 6 mesiacov. Skontrolujte, kde budete musieť zaplatiť DPH za auto kúpené v inej krajine EÚ.

Potvrdenie o poistení

Pri registrácii auta budete musieť predložiť potvrdenie o poistení. Úrady by mali akceptovať poistenie z ktorejkoľvek poisťovne:

Osvedčenie o zhode pre nové autá

Osvedčenie o zhode vystavuje výrobca a potvrdzuje v ňom, že technické parametre vozidla spĺňajú bezpečnostné a environmentálne štandardy. Môže to byť buď európske (ES) alebo vnútroštátne osvedčenie.

ES osvedčenie o zhode

ES osvedčenie o zhode je platné vo všetkých členských štátoch EÚ. Ak má vaše auto platné ES osvedčenie, vnútroštátne úrady nemôžu vyžadovať ďalšiu technickú dokumentáciu. Mohlo by sa tak stať jedine v prípade, že vaše auto bolo po opustení výrobného závodu upravené. Vtedy by úrady mohli požadovať jeho opätovné schválenie.

Vnútroštátne osvedčenie o zhode

Vnútroštátne osvedčenie o zhode je platné iba v krajine, ktorá ho vystavila. Zvyčajne sa vydáva pre autobusy, nákladné vozidlá, dodávky, návesy, vozidlá vyrobené na objednávku pred májom 2009 alebo pre veterány.

Ak je vaše auto už zaregistrované a preveziete ho do inej krajiny EÚ, úrady v novej krajine pred samotnou registráciou často vyžadujú dodatočné technické kontroly alebo osvedčenia.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: