Podnikanie
Posledná kontrola: 07/07/2020

Pravidlá a bezpečnosť cestnej premávky

Týka sa vás brexit?

Pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti sa v rámci EÚ líšia. Skontrolujte si, aké pravidlá platia v krajine, do ktorej cestujete, napr.:

EÚ prijala opatrenia na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky vrátane lepšieho vynútenia sankcií v prípade dopravných priestupkov, ku ktorým došlo v inej krajine EÚ. To znamená, že ak sa dopustíte dopravného priestupku v inej krajine, môže vám pokuta prísť poštou rovno domov!

Ak chcete mať vždy po ruke dôležité informácie o bezpečnosti cestnej premávky vo všetkých krajinách EÚ, stiahnite si aplikáciu „ Cesta do zahraničia".

Nezabudnite na platné a primerané poistenie, ktoré platí aj pri cestách do iných krajín EÚ.

Pozri tiež:

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: