Podnikanie
Posledná kontrola: 24/01/2019

Pravidlá a bezpečnosť cestnej premávky

Pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti sa v rámci EÚ líšia. Skontrolujte si, aké pravidlá platia v krajine, do ktorej cestujete, napr.:

EÚ prijala opatrenia na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky vrátane lepšieho vynútenia sankcií v prípade dopravných priestupkov, ku ktorým došlo v inej krajine EÚ (okrem Dánska, Spojeného kráľovstva a Írska, kde sa tieto pravidlá ešte neuplatňujú). To znamená, že ak sa dopustíte dopravného priestupku v inej krajine, môže vám pokuta prísť poštou rovno domov!

Ak chcete mať vždy po ruke dôležité informácie o bezpečnosti cestnej premávky vo všetkých krajinách EÚ, stiahnite si aplikáciu „ Cesta do zahraničia".

Nezabudnite na platné a primerané poistenie, ktoré platí aj pri cestách do iných krajín EÚ.

Pozri tiež:

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: