Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 24/10/2019

Κανόνες οδικής κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια

Σας επηρεάζει το Brexit;

Οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας διαφέρουν από χώρα σε χώρα της ΕΕ. Δείτε τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα

Η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, όπως για τον περιορισμό των τροχαίων παραβάσεων που διαπράττονται σε άλλες χώρες της ΕΕ (εκτός από τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, όπου οι σχετικοί κανόνες δεν εφαρμόζονται ακόμα). Αυτό σημαίνει ότι αν διαπράξετε μια τέτοια παράβαση σε άλλη χώρα, μπορεί να λάβετε το πρόστιμο ταχυδρομικώς.

Τηλεφορτώστε την εφαρμογή Ταξίδι στο εξωτερικό ώστε να λαμβάνετε σημαντικές πληροφορίες για την οδική ασφάλεια σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλειά σας δεν έχει λήξει και σας καλύπτει επαρκώς σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Βλ. επίσης:

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: