Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 01/04/2022

Κανόνες οδικής κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια

Οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας διαφέρουν από χώρα σε χώρα της ΕΕ. Δείτε τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα

Η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, όπως για τον περιορισμό των τροχαίων παραβάσεων που διαπράττονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν διαπράξετε μια τέτοια παράβαση σε άλλη χώρα, μπορεί να λάβετε το πρόστιμο ταχυδρομικώς.

Τηλεφορτώστε την εφαρμογή Ταξίδι στο εξωτερικό ώστε να λαμβάνετε σημαντικές πληροφορίες για την οδική ασφάλεια σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλειά σας δεν έχει λήξει και σας καλύπτει επαρκώς σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Βλ. επίσης:

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: