Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 11/11/2022

Κανόνες οδικής κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια

Οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας διαφέρουν από χώρα σε χώρα της ΕΕ. Ενημερωθείτε για τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε χώρα. Παραδείγματος χάρη:

Η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για να βελτιώσει την οδική ασφάλεια· σ’ αυτά περιλαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό των τροχαίων παραβάσεων που διαπράττονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν διαπράξετε μια τέτοια παράβαση σε άλλη χώρα, μπορεί να λάβετε το πρόστιμο ταχυδρομικώς.

Τηλεφορτώστε την εφαρμογή «Ταξίδι στο εξωτερικό» ώστε να λαμβάνετε σημαντικές πληροφορίες για την οδική ασφάλεια σε όλες τις χώρες της ΕΕ, όπου και αν βρίσκεστε.

Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια του οχήματός σας δεν έχει λήξει και ότι σας καλύπτει επαρκώς όταν ταξιδεύετε σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Βλέπε επίσης:

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: