Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 30/04/2018

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Οι εθνικές νομοθεσίες των χωρών της ΕΕ καθορίζουν τους λόγους για τους οποίους μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, και τις σχετικές διαδικασίες. Οι κανόνες διαφέρουν σημαντικά από τη μια χώρα της ΕΕ στην άλλη.

Ωστόσο, ορισμένοι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν ποια δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία και ποια νομοθεσία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που εμπλέκονται δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ – επειδή π.χ. ο/η σύζυγός σας κι εσείς ζείτε σε διαφορετικές χώρες ή έχετε διαφορετικές υπηκοότητες.

Πού μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού;

Μπορείτε να ζητήσετε διαζύγιο ή δικαστικό χωρισμό είτε από κοινού με τον/την σύζυγό σας, με κοινή αίτηση, είτε χωριστά.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο της χώρας όπου:

 • ζείτε εσείς και ο/η σύζυγός σας
 • ζήσατε για τελευταία φορά μαζί – εφόσον ο ένας από τους δύο εξακολουθεί να ζει εκεί
 • ζει ο ένας από εσάς – εφόσον υποβάλλετε κοινή αίτηση
 • ζει ο/η σύζυγός σας
 • ζείτε εσείς, αν:
  • ζούσατε εκεί τουλάχιστον τους 6 τελευταίους μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης και
  • είστε υπήκοος της χώρας αυτής.

  Αν δεν είστε υπήκοος της χώρας αυτής, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνον εφόσον έχετε ζήσει εκεί τουλάχιστον για 1 έτος αμέσως πριν από την υποβολή της αίτησης.

 • τόσο εσείς όσο και ο/η σύζυγός σας είστε υπήκοοι αυτής της χώρας.

Το πρώτο δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση που πληροί τις προϋποθέσεις αυτές είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης σχετικά με το διαζύγιό σας.

Το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για δικαστικό χωρισμό είναι αρμόδιο και για τη μετατροπή του δικαστικού χωρισμού σε διαζύγιο - εφόσον αυτό συνάδει με τους κανόνες της συγκεκριμένης χώρας.

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εκδώσει απόφαση διαζυγίου μπορεί επίσης να αποφασίσει για θέματα σχετικά με τη γονική μέριμνα, εφόσον το παιδί ζει σε αυτή τη χώρα.

Ποια νομοθεσία εφαρμόζεται στο διαζύγιο ή τον χωρισμό σας;

Εμπλέκονται δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ - π.χ. επειδή εσείς και ο/η σύζυγός σας έχετε διαφορετική υπηκοότητα ή ζείτε σε διαφορετικές χώρες;

Η νομοθεσία που διέπει το διαζύγιό σας δεν είναι απαραίτητα η νομοθεσία της χώρας στην οποία υποβάλλετε αίτηση διαζυγίου.

16 χώρες της ΕΕ έχουν υιοθετήσει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για τον προσδιορισμό της νομοθεσίας που πρέπει να εφαρμόζεται για τα «διασυνοριακά» διαζύγια. Οι χώρες αυτές είναι: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σλοβενία.

Σε οποιαδήποτε από αυτές τις 16 χώρες, μπορείτε να συμφωνήσετε με τον/τη σύζυγό σας να εφαρμόσετε τη νομοθεσία περί διαζυγίου:

 • της χώρας στην οποία κατοικείτε εσείς και ο/η σύζυγός σας
 • της χώρας όπου ζήσατε για τελευταία φορά μαζί – εφόσον ο ένας από τους δύο εξακολουθεί να ζει εκεί
 • της χώρας της οποίας ένας από εσάς είναι υπήκοος ή
 • της χώρας στην οποία υποβάλλετε αίτηση διαζυγίου.

Αν δεν συμφωνήσετε με τον/τη σύζυγό σας, τα δικαστήρια αυτών των 16 χωρών θα εφαρμόσουν τη νομοθεσία:

 • της χώρας στην οποία κατοικείτε εσείς και ο/η σύζυγός σας
 • ή εναλλακτικά, της χώρας όπου ζήσατε για τελευταία φορά μαζί - εφόσον ζούσατε ακόμη μαζί 1 έτος πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη
 • ή εναλλακτικά, της χώρας της οποίας είστε και οι δύο υπήκοοι
 • ή εναλλακτικά, της χώρας στην οποία υποβάλλετε αίτηση διαζυγίου.

Αν υποβάλλετε αίτηση διαζυγίου σε άλλη χώρα της ΕΕ, συμβουλευτείτε έναν ειδικό δικηγόρο για να δείτε ποια νομοθεσία εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας και ποιες είναι οι συνέπειές της.

Αναγνώριση διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού στο εξωτερικό

Η απόφαση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού που εκδίδεται σε μια χώρα της ΕΕ αναγνωρίζεται αυτόματα και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Δεν είναι ανάγκη να υποβληθείτε σε πρόσθετη διαδικασία.

Εξαίρεση: η Δανία

Οι κανόνες της ΕΕ για το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό, π.χ. όσον αφορά το αρμόδιο δικαστήριο και την αναγνώριση, δεν ισχύουν στη Δανία.

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου ανά χώρα:

Επιλέξτε χώρα:

Μια αληθινή ιστορία

Μη συναινετικό διαζύγιο: δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής του ζεύγους

Ο Τζακ και η Μαρί, Ιρλανδός και Γαλλίδα, παντρεύτηκαν και ζούσαν μαζί στην Ιρλανδία.

Ο Τζακ βρήκε μια ενδιαφέρουσα δουλειά με καλό μισθό στη Γαλλία και μετακόμισε εκεί. Ένα μήνα αφότου άρχισε να εργάζεται στη Γαλλία, ο Τζακ αποφάσισε να υποβάλει αίτηση διαζυγίου στην Ιρλανδία.

Αυτό ήταν δυνατό επειδή το ζευγάρι έζησε μαζί για τελευταία φορά στην Ιρλανδία και η Μαρί εξακολουθεί να διαμένει εκεί.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές