Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 26/03/2021

Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων

Εάν κατασκευάζετε, διανέμετε ή πουλάτε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) στην ΕΕ, έχετε ευθύνες όταν οι καταναλωτές πετούν τον εξοπλισμό, ο οποίος μετατρέπεται σε απόβλητο (ΑΗΗΕ). Μάθετε για τις υποχρεώσεις της εταιρείας σας σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σας επηρεάζει το Brexit;

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: