Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 02/04/2022

Αγορά φαρμάκων σε άλλη χώρα της ΕΕ ή μέσω διαδικτύου

Αν χρειαστεί να αγοράσετε συνταγογραφημένο φάρμακο από φαρμακείο άλλης χώρας της ΕΕ, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ιατρική σας συνταγή περιέχει τις σωστές πληροφορίες. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε τους κανόνες για την επιστροφή των εξόδων και πώς να την ζητήσετε.

Τα φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή πωλούνται ελεύθερα σε όλη την ΕΕ και δεν εξετάζονται εδώ. Αν αγοράζετε φάρμακα μέσω διαδικτύου, ισχύουν ειδικοί κανόνες ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Σχετικές πληροφορίες:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: