Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 31/10/2022

Αγορά φαρμάκων σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ίσως χρειαστεί να αγοράσετε συνταγογραφούμενο φάρμακο από φαρμακείο όσο βρίσκεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ιατρική σας συνταγή περιέχει τις σωστές πληροφορίες. Το ίδιο ισχύει αν χρειαστεί να αγοράσετε φάρμακο από φαρμακείο της χώρας σας με συνταγή από ιατρό του εξωτερικού. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε τους κανόνες για τις φαρμακευτικές δαπάνες και τη διαδικασία επιστροφής τους.

Τα φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή πωλούνται ελεύθερα σε όλη την ΕΕ και δεν εξετάζονται εδώ. Αν αγοράζετε φάρμακα μέσω διαδικτύου, ισχύουν ειδικοί κανόνες ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Μάθετε περισσότερα:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: