Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 08/02/2019

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Αν είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλο κράτος μέλος για διαμονή, εργασία ή σπουδές, η νομοθεσία της ΕΕ διευκολύνει τα μέλη της οικογένειάς σας να σας ακολουθήσουν. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για το πώς μπορούν να σας ακολουθήσουν ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας, ακόμη και εάν δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ.

Ωστόσο, εάν είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και δεν έχετε ποτέ ζήσει σε άλλο κράτος μέλος, ισχύουν μόνο οι εθνικοί κανόνες.

Εάν είστε παντρεμένος/-η με άτομο του ιδίου φύλου και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, η χώρα υποδοχής σας οφείλει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα διαμονής του/της συζύγου σας εκεί. Ο κανόνας αυτός ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που η χώρα υποδοχής σας δεν αναγνωρίζει τους γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ μπορούν να μείνουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Εφόσον μείνουν λιγότερο από 3 μήνες, χρειάζονται μόνο έγκυρο διαβατήριο και μερικές φορές, ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχονται, θεώρηση εισόδου (βίζα).

Περισσότερα για τις προϋποθέσεις των θεωρήσεων εισόδου και τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις.

Προτού αναχωρήσετε, ενημερωθείτε από το προξενείο της χώρας στην οποία μετακομίζετε αν τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ χρειάζονται θεώρηση εισόδου και πόσο διάστημα απαιτείται για την έκδοσή της.

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτούν από τον/τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια σας αν δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ να δηλώσουν την παρουσία τους στις αρμόδιες αρχές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την άφιξή τους. Αν δεν συμμορφωθούν, μπορούν να τους επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Πριν από τη μετάβασή σας στη νέα χώρα, ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές για τις προθεσμίες και τους όρους σχετικά με τη δήλωση παρουσίας.

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το διαβατήριό τους.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχουν αφήσει το διαβατήριο στο σπίτι, δεν μπορούν όμως να απελαθούν μόνο γι'αυτό.

Ίση μεταχείριση

Κατά τη διαμονή τους, ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας δικαιούνται ίση μεταχείριση με τους υπηκόους της χώρας υποδοχής, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο κ.λπ.

Ακόμη και αν μένουν ως τουρίστες, δεν θα πρέπει, π.χ. να πληρώνουν ακριβότερα εισιτήρια στα μουσεία ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Εξαίρεση: αν είστε συνταξιούχος, ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να αποφασίσουν να μη χορηγήσουν σε εσάς και την οικογένειά σας εισοδηματική ενίσχυση κατά τους πρώτους 3 μήνες διαμονής στη χώρα αυτή.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να απελάσει τον/τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια σας που δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνο αν μπορεί να αποδείξει ότι αποτελούν σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους στηρίζεται και να ορίζει πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και μέχρι πότε.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Αν εργάζεστε

Αν εργάζεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή αποσπασμένος, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να μείνουν εκεί μαζί σας χωρίς να χρειάζεται να πληρούν άλλους όρους.

Αν είστε συνταξιούχος

Αν είστε συνταξιούχος και ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να μείνουν εκεί μαζί σας εφόσον διαθέτετε για σας και για όλη την οικογένειά σας:

Αν είστε φοιτητής

Αν είστε φοιτητής και ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να μείνουν εκεί μαζί σας εφόσον:

Κάρτα διαμονής

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ, πρέπει να ζητήσουν την έκδοση κάρτας διαμονής από τις αρχές της χώρας υποδοχής (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός 3 μηνών από την άφιξή τους.

Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να λάβετε κάρτα μόνιμης διαμονής για τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ.

Ίση μεταχείριση

Κατά τη διαμονή τους στη νέα σας χώρα, ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ, δικαιούνται ίση μεταχείριση με τους υπηκόους της χώρας αυτής, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας και απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να ζουν στη χώρα υποδοχής μαζί σας εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν τους όρους αυτούς, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα υποδοχής μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδείξει ότι αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους στηρίζεται και να ορίζει πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και μέχρι πότε.

Μια αληθινή ιστορία

Η Ιρίνα είναι Γερμανίδα και ζει στην Ιρλανδία. Η Ρωσίδα μητέρα της υπέβαλε αίτηση για την έκδοση κάρτας διαμονής στην Ιρλανδία, και της ζητήθηκε να καταθέσει το διαβατήριό της.

Οι ιρλανδικές αρχές πληροφόρησαν την Ιρίνα ότι η διαδικασία για την έκδοση της κάρτας διαμονής μπορούσε να διαρκέσει έως 1 έτος. Η μητέρα της Ιρίνα ανησυχούσε ότι αν δεν της επιστρεφόταν εγκαίρως το διαβατήριό της, δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει στη Ρωσία τα Χριστούγεννα ή δεν θα της επιτρεπόταν η είσοδος στην Ιρλανδία κατά την επιστροφή της.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα διαμονής μελών της οικογένειας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, οι ιρλανδικές αρχές όφειλαν να εκδώσουν την κάρτα διαμονής εντός 6 μηνών και δεν μπορούσαν να κρατήσουν το διαβατήριο όλο αυτό το διάστημα.

Θάνατος

Αν ζείτε νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΕ και αποβιώσετε προτού αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας που δεν είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ μπορούν να μείνουν σε αυτή τη χώρα αν πριν από τον θάνατό σας είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 1 έτος διαμονής εκεί.

Για να μπορούν να μείνουν, τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ, πρέπει επίσης να πληρούν τους ίδιους όρους διαμονής με τους υπηκόους χώρας της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Διαζύγιο

Αν πήρατε διαζύγιο προτού αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα υποδοχής (για το οποίο απαιτείται συνήθως πενταετής διαμονή) - ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν στη χώρα αυτή εφόσον:

Για να μπορούν να μείνουν, τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ, πρέπει επίσης να πληρούν τους ίδιους όρους διαμονής με τους υπηκόους χώρας της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Μόνιμη διαμονή

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας αποκτούν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν έχουν ζήσει νόμιμα στη χώρα υποδοχής για περίοδο 5 συνεχόμενων ετών.

Δηλαδή μπορούν να μένουν εκεί για όσο διάστημα επιθυμούν, ακόμη και αν δεν εργάζονται ή αν χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση. Θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Η συνέχεια της διαμονής τους δεν επηρεάζεται από:

Ενδέχεται να χάσουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εάν ζήσουν εκτός της χώρας αυτής για πάνω από δύο συνεχή έτη.

Θάνατος

Εάν εργάζεστε ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ μπορούν να μείνουν μόνιμα, εφόσον

Κάρτα μόνιμης διαμονής

Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να λάβετε κάρτα μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα των μελών της οικογένειάς σας να διαμείνουν στη χώρα υποδοχής άνευ όρων.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας και απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ, μπορούν να ζουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν τους όρους αυτούς, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδείξει ότι αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους στηρίζεται και να ορίζει πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και μέχρι πότε.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: