Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 03/11/2022

Συμβάσεις και κατανάλωση ενέργειας

Σαφείς πληροφορίες για τις συμβάσεις

Προτού υπογράψετε σύμβαση για την προμήθεια ενέργειας, θα πρέπει να ζητήσετε σαφείς, ορθές και κατανοητές βασικές πληροφορίες από τον προμηθευτή σας. Πρέπει επίσης να ενημερώνεστε εκ των προτέρων για τυχόν αλλαγές στη σύμβαση, και να έχετε τη δυνατότητα λύσης της σύμβασης, εάν δεν αποδέχεστε τους νέους όρους.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη νέα σύμβαση εντός 14 ημερών εάν η σύμβαση έχει συναφθεί εκτός των εγκαταστάσεων του προμηθευτή ή μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου.

Ακριβείς πληροφορίες για την ενεργειακή κατανάλωσή σας

Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα της κατανάλωσής σας χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Μπορείτε να ζητήσετε από τον διαχειριστή δεδομένων (π.χ. τον προμηθευτή ενέργειας ή τον διαχειριστή δικτύου) να δώσει αυτά τα δεδομένα σε άλλους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, χωρίς εσείς να επιβαρυνθείτε γι΄αυτό.

Δικαιούστε να λάβετε, σε ανταγωνιστική τιμή, ακριβή και ατομικό μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου (καθώς και τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης και ζεστού νερού) όταν πραγματοποιείται νέα σύνδεση σε κτίριο (π.χ. όταν ένα κτίριο υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας). Το ίδιο δικαίωμα ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις, εκτός εάν έχουν διαπιστωθεί τεχνικά ή οικονομικά εμπόδια σε εθνικό επίπεδο.

Εάν διαθέτετε έξυπνο μετρητή, βάσει της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας, δικαιούστε εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δική σας κατανάλωση ενέργειας για τα 2 τουλάχιστον προηγούμενα έτη. Έχετε επίσης δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά με την κατανάλωσή σας για τα 3 τουλάχιστον προηγούμενα έτη ή από την έναρξη ισχύος της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας, εάν αυτή είναι πιο πρόσφατη.

Προειδοποίηση

Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου en πρέπει να εκδίδονται με βάση την πραγματική κατανάλωση ενέργειας και να σας αποστέλλονται αρκετά συχνά, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίζετε την κατανάλωση ενέργειας.

Οι λογαριασμοί πρέπει να είναι σαφείς και να περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες. Θα πρέπει να σας δίνουν τη δυνατότητα:

  • να κατανοείτε εύκολα το πραγματικό ποσό που πληρώνετε για την ενέργεια που καταναλώσατε, και
  • να συγκρίνετε προσφορές bg από διαφόρους προμηθευτές ενέργειας,

ώστε να μπορείτε, αν θέλετε, να αλλάξετε προμηθευτή.

Πώς να χρησιμοποιείτε αποδοτικά την ενέργεια

Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε σωστή ενημέρωση για την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνετε και για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας.

Στους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και στις σχετικές συμβάσεις, συναλλαγές και αποδείξεις, θα πρέπει - εκτός αν οι εθνικές αρχές σας το κρίνουν περιττό - να αναγράφονται σαφώς:

Ενεργειακό σήμα της ΕΕ

Όταν αγοράζετε ένα καινούργιο ψυγείο, καταψύκτη, πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, ηλεκτρικό φούρνο, τηλεόραση, λαμπτήρες ή συσκευή κλιματισμού, θα πρέπει να ενημερώνεστε για την κατανάλωση ενέργειας των συσκευών αυτών. Τα καταστήματα πρέπει να τοποθετούν σε εμφανές σημείο το ενεργειακό σήμα της ΕΕ, sk καθώς και δελτίο του προϊόντος με λεπτομερείς πληροφορίες για την απόδοσή του.

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την ενεργειακή απόδοση ενός ακινήτου το οποίο σκοπεύετε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε. Προτού υπογράψετε συμβόλαιο πρέπει να λάβετε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο απεικονίζει την κατάταξη του ακινήτου ως προς την ενεργειακή απόδοση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε είτε από τον προμηθευτή του εξοπλισμού είτε από τις εθνικές αρχές για τα οφέλη, το κόστος και την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού και των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτροδότησης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να σας παρέχει πληροφορίες για το μείγμα των ενεργειακών πηγών του (ανανεώσιμες πηγές, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.) και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρουσιάζονται με απλό και συγκρίσιμο τρόπο.

Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε ή να αλλάξετε εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης/ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να λάβετε πληροφορίες από τον προμηθευτή του εξοπλισμού ή την αρμόδια εθνική αρχή σχετικά με τα οφέλη, το κόστος και την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού αυτού.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: