Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 23/04/2018

Ενεργειακός εφοδιασμός

Ως καταναλωτής στην ΕΕ, παράλληλα με τα γενικά δικαιώματα καταναλωτών έχετε επίσης ορισμένα ιδιαίτερα δικαιώματα όσον αφορά συγκεκριμένους τρόπους αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, π.χ. τις ηλεκτρονικές αγορές.

Μετά το άνοιγμα της αγοράς ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ, έχετε επίσης δικαιώματα ως καταναλωτής ενέργειαςEnglish. Σύμφωνα με αυτά, δικαιούστε:

  •  σύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
  •  σαφείς πληροφορίες στη σύμβασή σας, καλύτερους όρους και παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης σας
  •  βοήθεια σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Δημόσιες διαβουλεύσεις