Τελευταίος έλεγχος : 25/10/2018

Ενεργειακός εφοδιασμός

Ως καταναλωτής στην ΕΕ, παράλληλα με τα γενικά δικαιώματα καταναλωτών έχετε επίσης ορισμένα ιδιαίτερα δικαιώματα όσον αφορά συγκεκριμένους τρόπους αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, π.χ. τις ηλεκτρονικές αγορές.

Μετά το άνοιγμα της αγοράς ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ, έχετε επίσης δικαιώματα ως καταναλωτής ενέργειαςen. Σύμφωνα με αυτά, δικαιούστε:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: