Τελευταίος έλεγχος: 02/01/2023

Kοινωνική ασφάλιση

Κάθε χώρα της ΕΕ έχει τη δική της νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία αυτή είναι ίδια για όλους τους εργαζομένους της χώρας, είτε είναι υπήκοοι της συγκεκριμένης χώρας είτε άλλων χωρών.

Ωστόσο, τα εθνικά συστήματα συντονίζονται μέσω κανόνων της ΕΕ και έτσι διασφαλίζεται ότι τα άτομα που μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν χάνουν την ασφαλιστική τους κάλυψη (π.χ. συνταξιοδοτικά δικαιώματα, υγειονομική περίθαλψη) και ότι γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποια εθνική νομοθεσία ισχύει στην περίπτωσή τους.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, ένα άτομο μπορεί να υπόκειται κάθε φορά στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης μόνο μιας χώρας, και επομένως πρέπει να καταβάλλει τις εισφορές του μόνο στην εν λόγω χώρα.

Κατά κανόνα, ισχύουν οι νόμοι της χώρας όπου το άτομο εργάζεται τη συγκεκριμένη στιγμή (ως υπάλληλος ή αυτοαπασχολούμενος) και οι εισφορές πρέπει να καταβάλλονται εκεί. Δεν έχει σημασία ο τόπος που ζουν τα άτομα (π.χ. αν είναι διακινούμενοι εργαζόμενοι) ή ο τόπος της έδρας του εργοδότη τους.

Ισχύει μια εξαίρεση για εργαζομένους που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό για λιγότερο από 2 χρόνια: αυτοί μπορούν να παραμείνουν ασφαλισμένοι και να καταβάλλουν τις εισφορές τους στη χώρα από την οποία αποσπάσθηκαν.

Για άτομα που εργάζονται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία χώρες, ειδικοί κανόνες καθορίζουν ποιας χώρας η νομοθεσία ισχύει και πού πρέπει να καταβάλλουν τις εισφορές τους.


Έχετε πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες παρακάτω.

Επιλέξτε χώρα

Δείτε επίσης

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης (EESSI)

στη βάση δεδομένων για την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης (EESSI) μπορείτε να αναζητάτε αρμόδιες αρχές σε θέματα ασθένειας, συνταξιοδότησης, οικογενειακών παροχών και παροχών ανεργίας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: