Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 09/11/2022

ΦΠΑ για την αγορά ή πώληση αυτοκινήτου

Δείτε τι ΦΠΑ οφείλετε όταν αγοράζετε ή πωλείτε αυτοκίνητο στην ΕΕ ή όταν αγοράζετε αυτοκίνητο εκτός ΕΕ για εισαγωγή στην ΕΕ.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα αφορούν τους κανόνες ΦΠΑ που ισχύουν για την αγορά ή πώληση αυτοκινήτου από ιδιώτες. Εάν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, πηγαίνετε στη σελίδα για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.

Αγοράζετε ή πωλείτε αυτοκίνητο;

Πού το αγοράζετε;

Εάν αγοράσετε αυτοκίνητο από άλλη χώρα της ΕΕ, δεν θα χρειαστεί να καταβάλετε δασμούς όταν φέρετε το αυτοκίνητό σας στη χώρα διαμονής σας.

Ποιος είναι ο πωλητής;

Εάν αγοράσετε αυτοκίνητο από ιδιώτη πωλητή, δεν θα χρειαστεί να καταβάλετε ΦΠΑ στη χώρα του πωλητή. Θα πρέπει να πληρώσετε ΦΠΑ στη χώρα στην οποία θα γίνει η ταξινόμηση του αυτοκινήτου. Ο ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθεί επί της συνολικής τιμής του αυτοκινήτου — στην οποία περιλαμβάνονται η τιμή των εξαρτημάτων και άλλα σχετικά έξοδα, όπως τα έξοδα παράδοσης.

Ο ιδιώτης πωλητής θα μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί ένα μέρος του ΦΠΑ από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε αρχικά το αυτοκίνητο. Το ποσό του επιστρεπτέου ΦΠΑ υπολογίζεται κανονικά από τις φορολογικές αρχές και είναι ανάλογο προς τον χρόνο κατά τον οποίο ο πωλητής χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο στη χώρα της ΕΕ. Για πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις του πωλητή και για την επιστροφή του ΦΠΑ, ο πωλητής πρέπει να έρθει σε επαφή με τις εθνικές φορολογικές αρχέςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου.

Δεν υποχρεούστε να καταβάλετε ΦΠΑ για το αυτοκίνητο.

Θα πρέπει να πληρώσετε ΦΠΑ στη χώρα στην οποία ταξινομείται το αυτοκίνητο. Ο ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθεί επί της συνολικής τιμής του αυτοκινήτου — στην οποία περιλαμβάνονται η τιμή των εξαρτημάτων και άλλα σχετικά έξοδα, όπως τα έξοδα παράδοσης.

Αν αγοράσετε το αυτοκίνητο σε μια χώρα της ΕΕ και σκοπεύετε να το πάρετε και να το ταξινομήσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, πρέπει να ενημερώσετε τον έμπορο, ώστε να μην καταβάλετε ΦΠΑ εκεί.

Αν πληρώσατε ΦΠΑ δύο φορές, στη χώρα αγοράς και στη χώρα ταξινόμησης, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Γι’ αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με τον πωλητή ή, στη συνέχεια, με τις φορολογικές αρχέςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου στη χώρα όπου αγοράσατε το αυτοκίνητο.

Παράδειγμα

Ο Μάριο ζει στην Ιταλία και αποφασίζει να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο στη Γερμανία. Δεδομένου ότι το αυτοκίνητο είναι καινούργιο, ο ΦΠΑ πρέπει να καταβληθεί στην Ιταλία, όπου ο Μάριο θέλει να το ταξινομήσει. Ωστόσο, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την καταβολή του ΦΠΑ στις γερμανικές οικονομικές αρχές και πρέπει να αποδείξει ότι το αυτοκίνητο προορίζεται να μεταφερθεί και να ταξινομηθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ζητεί από τον Μάριο να του καταβάλει τον γερμανικό ΦΠΑ ως εγγύηση.

Μόλις ο Μάριο ταξινομήσει το αυτοκίνητό του στην Ιταλία και καταβάλει εκεί τον ΦΠΑ, μπορεί να στείλει την απόδειξη στον Γερμανό πωλητή και να ζητήσει επιστροφή του ΦΠΑ που κατέβαλε στη Γερμανία.

Προειδοποίηση

Η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για την παράδοση του αυτοκινήτου διαφέρει από χώρα σε χώρα. Μπορεί να είναι είτε η στιγμή που υπογράφετε την εντολή αγοράς είτε η στιγμή έκδοσης του τιμολογίου.

Όταν αγοράζετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από έμπορο, ο ΦΠΑ μπορεί να χρεωθεί ή όχι και να αναφέρεται χωριστά στο τιμολόγιο.

Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ο έμπορος επιλέγει να υπολογίσει τον ΦΠΑ για το αυτοκίνητο αυτό. Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τον ΦΠΑ ή συμβουλευτείτε τις αρμόδιες για τον ΦΠΑ αρχές στη χώρα όπου αγοράζετε το αυτοκίνητο.

Δεν χρειάζεται να καταβάλετε ΦΠΑ όταν επιστρέφετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ. Θα πρέπει όμως να ταξινομήσετε το αυτοκίνητο στη χώρα όπου ζείτε μόνιμα και να καταβάλετε στη χώρα αυτή τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας.

Οφείλετε να καταβάλετε τελωνειακό δασμό και ΦΠΑ εισαγωγής, όπως και για οποιοδήποτε άλλο εισαγόμενο αγαθό.

Συμβουλευθείτε τις τελωνειακές αρχέςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου και τις αρμόδιες για τον ΦΠΑ αρχέςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου στη χώρα σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τελωνειακή διασάφηση, την καταβολή του φόρου ή την απαλλαγή από τον φόρο.

Το αυτοκίνητο είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο;

Ως ιδιώτης πωλητής δεν υποχρεούστε να χρεώσετε ΦΠΑ όταν πωλείτε το αυτοκίνητό σας.

Εάν πωλείτε αυτοκίνητο που χαρακτηρίζεται ως «καινούργιο» σε πελάτη σε άλλη χώρα της ΕΕ, ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει ΦΠΑ για το αυτοκίνητο στη χώρα της ΕΕ όπου θα επιλέξει να το ταξινομήσει. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ζητήσετε να σας επιστραφεί ένα μέρος του ΦΠΑ από τη χώρα στην οποία αγοράσατε αρχικά το αυτοκίνητο.

Το ποσό του επιστρεπτέου ΦΠΑ θα υπολογιστεί από τις φορολογικές αρχές της χώρας στην οποία αγοράσατε για πρώτη φορά το αυτοκίνητο και θα πρέπει να είναι ανάλογο με τον χρόνο που το έχετε χρησιμοποιήσει.

Παράδειγμα

Επιστροφή μέρους του ΦΠΑ που καταβάλατε όταν πωλείτε το καινούργιο σας αυτοκίνητο

Η Σόφι αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο στη Δανία προς 30 000 ευρώ συν 7 500 ΦΠΑ (25 %, ο συντελεστής ΦΠΑ στη Δανία). Οδηγεί το αυτοκίνητο για 4 μήνες και διανύει 7 000 χιλιόμετρα. Αποφασίζει τότε να το πουλήσει στον Γιόνας για 16 000 ευρώ. Το αυτοκίνητο θεωρείται ακόμη καινούργιο για φορολογικούς σκοπούς.

Ο Γιόνας ζει στην Αυστρία και μεταφέρει το αυτοκίνητο εκεί. Καταβάλλει ΦΠΑ ύψους 3 200 ευρώ στο αυστριακό κράτος (ο συντελεστής ΦΠΑ στην Αυστρία είναι 20 %).

Ως πωλήτρια, η Σόφι πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να ανακτήσει ένα μέρος του ΦΠΑ. Εάν ο ΦΠΑ στη δεύτερη πώληση είχε επιβληθεί στη Δανία, το ποσό που θα έπρεπε να καταβληθεί θα ήταν 4 000 ευρώ (το 25 % των 16 000 ευρώ). Επειδή το αυτοκίνητο θεωρείται ακόμη καινούργιο, η Σόφι δικαιούται επιστροφή ΦΠΑ από τις δανικές αρχές — 4 000 ευρώ από τα 7 500 ευρώ που πλήρωσε όταν αγόρασε το αυτοκίνητο.

Προειδοποίηση

Η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για την παράδοση του αυτοκινήτου διαφέρει από χώρα σε χώρα. Μπορεί να είναι είτε η στιγμή που υπογράφετε την εντολή αγοράς είτε η στιγμή έκδοσης του τιμολογίου.

Ως ιδιώτης πωλητής δεν υποχρεούστε να χρεώσετε ΦΠΑ όταν πωλείτε το αυτοκίνητό σας.

Δείτε επίσης

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: