Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος : 10/08/2018

ΦΠΑ για την αγορά ή πώληση αυτοκινήτου

Οφειλόμενος ΦΠΑ κατά την αγορά ή την πώληση αυτοκινήτου στην ΕΕ ή κατά την αγορά αυτοκινήτου εκτός της ΕΕ για εισαγωγή στην ΕΕ.

 

Αγοράζετε ή πωλείτε ένα αυτοκίνητο;

 

Πού το αγοράζετε;

 

Το αυτοκίνητο είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο;

 

Οφείλετε να καταβάλετε ΦΠΑ στη χώρα ταξινόμησης του αυτοκινήτου, που είναι συνήθως η χώρα διαμονής σας.

Οφείλετε να καταβάλετε ΦΠΑ επί της συνολικής τιμής του αυτοκινήτου - στην οποία περιλαμβάνονται η τιμή των εξαρτημάτων και άλλα σχετικά έξοδα, όπως τα έξοδα παράδοσης.

Αν πληρώσετε ΦΠΑ δύο φορές, στη χώρα αγοράς και στη χώρα ταξινόμησης, δικαιούστε επιστροφή. Γι΄αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή τις φορολογικές αρχέςfrdeen στη χώρα όπου αγοράσατε το αυτοκίνητο.

Παράδειγμα

Ο Μάριο ζει στην Ιταλία και αποφασίζει να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο στη Γερμανία. Δεδομένου ότι το αυτοκίνητο είναι καινούργιο, ο ΦΠΑ πρέπει να καταβληθεί στην Ιταλία, όπου ο Μάριο θέλει να το ταξινομήσει. Ο πωλητής όμως είναι υπεύθυνος για την καταβολή του ΦΠΑ στις γερμανικές οικονομικές αρχές και πρέπει να αποδείξει ότι το αυτοκίνητο προοριζόταν να μεταφερθεί και ταξινομηθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ζητεί από τον Μάριο να του καταβάλει τον γερμανικό ΦΠΑ ως εγγύηση.

Μόλις ο Μάριο ταξινομήσει το αυτοκίνητό του στην Ιταλία και καταβάλει εκεί τον ΦΠΑ, μπορεί να στείλει την απόδειξη στον Γερμανό πωλητή και να ζητήσει επιστροφή του ΦΠΑ που κατέβαλε στη Γερμανία.

Η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για την παράδοση του αυτοκινήτου διαφέρει από χώρα σε χώρα. Μπορεί να είναι είτε η στιγμή που υπογράφετε την εντολή αγοράς είτε η στιγμή έκδοσης του τιμολογίου.

 

Ποιος είναι ο πωλητής;

 

Δεν χρειάζεται να καταβάλετε ΦΠΑ για το αυτοκίνητο.

Η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για την παράδοση του αυτοκινήτου διαφέρει από χώρα σε χώρα. Μπορεί να είναι είτε η στιγμή που υπογράφετε την εντολή αγοράς είτε η στιγμή έκδοσης του τιμολογίου.

 

Οφείλετε να καταβάλετε ΦΠΑ με τον τοπικό συντελεστή που ισχύει στη χώρα όπου αγοράζετε το αυτοκίνητο. Δείτε τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Ο πωλητής μπορεί να επιλέξει να χρεώσει ΦΠΑ:

Η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για την παράδοση του αυτοκινήτου διαφέρει από χώρα σε χώρα. Μπορεί να είναι είτε η στιγμή που υπογράφετε την εντολή αγοράς είτε η στιγμή έκδοσης του τιμολογίου.

 

Οφείλετε να καταβάλετε τελωνειακό δασμό και ΦΠΑ εισαγωγής, όπως και για οποιοδήποτε άλλο εισαγόμενο αγαθό.

Συμβουλευθείτε τις τελωνειακές αρχέςen και τις αρχές ΦΠΑfrdeen στη χώρα σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη τελωνειακή διασάφηση, την καταβολή του φόρου ή την απαλλαγή από τον φόρο.

 

Το αυτοκίνητο είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο;

 

Ως ιδιώτης πωλητής δεν υποχρεούστε να χρεώσετε ΦΠΑ όταν πωλείτε το αυτοκίνητό σας.

Αν πωλείτε καινούργιο αυτοκίνητοσε πελάτη που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει ΦΠΑ για το αυτοκίνητο στη χώρα στην οποία θα επιλέξει να το ταξινομήσει. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ζητήσετε να σας επιστραφεί ένα μέρος του ΦΠΑ από τη χώρα στην οποία αγοράσατε αρχικά το αυτοκίνητο.

Το ποσό του ΦΠΑ που θα σας επιστραφεί θα υπολογιστεί από τις φορολογικές αρχές της χώρας στην οποία αγοράσατε για πρώτη φορά το αυτοκίνητο και θα πρέπει να είναι ανάλογο με τον χρόνο που το έχετε χρησιμοποιήσει.

Παράδειγμα

Επιστροφή μέρους του ΦΠΑ που καταβάλατε όταν πουλάτε το καινούργιο σας αυτοκίνητο

Η Σόφι αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο στη Δανία προς 30.000 ευρώ συν 7.500 ΦΠΑ (25%). Οδηγεί το αυτοκίνητο για 4 μήνες και κάνει 7.000 χιλιόμετρα. Αποφασίζει τότε να το πουλήσει στον Γιόνας για 16.000 ευρώ. Το αυτοκίνητο θεωρείται ακόμη καινούργιο για φορολογικούς σκοπούς.

Ο Γιόνας ζει στην Αυστρία και μεταφέρει το αυτοκίνητό του εκεί. Ο ίδιος κατέβαλε ΦΠΑ ύψους 3.200 ευρώ στο αυστριακό κράτος (ο συντελεστής ΦΠΑ στην Αυστρία είναι 20%).

Ως πωλήτρια, η Σόφι πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να ανακτήσει ένα μέρος του ΦΠΑ. Εάν ο ΦΠΑ στη δεύτερη πώληση είχε επιβληθεί στη Δανία, το ποσό που θα έπρεπε να καταβληθεί θα ήταν 4.000 ευρώ (το 25 % των 16.000 ευρώ). Επειδή το αυτοκίνητο θεωρείται ακόμη καινούργιο, η Σόφι δικαιούται επιστροφή ΦΠΑ από τις δανικές αρχές - 4.000 ευρώ από τα 7.500 ευρώ που πλήρωσε όταν αγόρασε το αυτοκίνητο.

Η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για την παράδοση του αυτοκινήτου διαφέρει από χώρα σε χώρα. Μπορεί να είναι είτε η στιγμή που υπογράφετε την εντολή αγοράς είτε η στιγμή έκδοσης του τιμολογίου.

 

Ως ιδιώτης πωλητής δεν υποχρεούστε να χρεώσετε ΦΠΑ όταν πωλείτε το αυτοκίνητό σας.

Η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για την παράδοση του αυτοκινήτου διαφέρει από χώρα σε χώρα. Μπορεί να είναι είτε η στιγμή που υπογράφετε την εντολή αγοράς είτε η στιγμή έκδοσης του τιμολογίου.

 

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια ή συμβουλές από το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρας σαςen

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: