Poslovanje
Posljednji put provjereno: 10/04/2019

PDV prilikom kupnje ili prodaje automobila

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Provjerite obveze u pogledu PDV-a pri kupnji ili prodaji automobila u EU-u ili pri kupnji automobila izvan EU-a radi uvoza u EU.

Na ovoj se stranici opisuju pravila PDV-a koja se primjenjuju kad automobile kupuju ili prodaju fizičke osobe i koja se ne odnose na transakcije među poduzećima.

 

Kupujete li ili prodajete automobil?

 

Odakle je automobil koji kupujete?

 

Ako kupujete automobil iz druge zemlje EU-a, ne morate platiti carinu kad dovozite automobil u svoju zemlju boravišta.

Tko je prodavatelj?

 

 

Ako automobil kupujete od fizičke osobe, ne morate platiti PDV u zemlji prodavatelja. PDV morate platiti u zemlji u kojoj registrirate automobil, a to je najčešće zemlja u kojoj živite.

PDV morate platiti na ukupnu cijenu vozila, što uključuje svu dodatnu opremu ili povezane troškove, primjerice troškove isporuke.

Ako ste PDV platili dvaput, i u zemlji kupnje i u zemlji registracije, imate pravo na povrat. Za to se morate obratiti prodavatelju ili poreznim tijelimafrdeen u zemlji u kojoj ste kupili automobil.

 

Ne morate platiti PDV na automobil.

 

 

PDV morate platiti u zemlji u kojoj registrirate automobil, a to je najčešće zemlja u kojoj živite.

PDV morate platiti na ukupnu cijenu vozila, što uključuje svu dodatnu opremu ili povezane troškove, primjerice troškove isporuke.

Ako ste PDV platili dvaput, i u zemlji kupnje i u zemlji registracije, imate pravo na povrat. Za to se morate obratiti prodavatelju ili poreznim tijelimafrdeen u zemlji u kojoj ste kupili automobil.

Primjer

Mario živi u Italiji, a u Njemačkoj kupuje novi automobil. Budući da je automobil nov, PDV bi trebalo platiti u Italiji, gdje ga Mario želi registrirati. Međutim, prodavatelj je odgovoran za plaćanje PDV-a njemačkim financijskim tijelima i mora dokazati da je automobil namijenjen izvozu i registraciji u drugoj zemlji EU-a. Stoga od Marija traži da plati njemački PDV kao polog.

Kad registrira svoj automobil u Italiji i ondje plati PDV, Mario može poslati dokaz o tome njemačkom prodavatelju i tražiti povrat PDV-a koji je platio u Njemačkoj.

Datum koji se uzima kao datum isporuke automobila razlikuje se od zemlje do zemlje. Može se uzeti ili datum kad ste potpisali narudžbu ili kad vam je izdan račun.

Morate platiti PDV po stopama koje su na snazi u zemlji u kojoj kupujete automobil. Provjerite koje se stope PDV-a primjenjuju u zemljama EU-a.

 

Ne morate platiti PDV kad kupujete rabljeni automobil. Trebat ćete registrirati automobil i platiti naknade za registraciju i uporabu cesta u zemlji u kojoj živite.

Prodavatelj može obračunati PDV samo na dobit koju je ostvario prodajom.

U tom slučaju PDV neće biti prikazan na računu koji vam prodavatelj uručuje. Taj se sustav naziva marža na rabljena vozila i njime se služi većina prodavača automobila.

Za više pojedinosti obratite se tijelima nadležnima za PDVfrdeen u svojoj zemlji.

 

Morate platiti carinu i PDV pri uvozu, kao i za svu ostalu uvezenu robu.

Obratite se carinskimen i poreznim tijelima nadležnima za PDVfrdeen u svojoj zemlji za detalje o carinskoj deklaraciji, plaćanju poreza ili poreznim olakšicama.

 

Je li automobil nov ili rabljen?

 

Kao prodavatelj koji je fizička osoba ne morate obračunati PDV kad prodajete automobil.

Ako automobil koji se smatra „novim" prodajete kupcu u drugoj zemlji EU-a, on će morati platiti PDV na taj automobil u zemlji EU-a u kojoj ga odluči registrirati. U tom ćete slučaju moći ishoditi povrat dijela naplaćenog iznosa PDV-a od zemlje u kojoj ste prvotno kupili automobil.

Iznos povrata PDV-a izračunat će porezna tijela u zemlji u kojoj ste prvotno kupili automobil, a taj bi iznos trebao biti razmjeran trajanju uporabe automobila.

Primjer

Povrat dijela plaćenog PDV-a kad prodajete novi automobil

Sofie je kupila novi automobil u Danskoj za 30 000 eura plus 7 500 eura PDV-a (25 %). Tijekom četiri mjeseca tim je automobilom prešla 7 000 km. Zatim ga je odlučila prodati Jonasu za 16 000 eura. S poreznog gledišta i dalje se smatra da je taj automobil nov.

Jonas živi u Austriji te je onamo odvezao automobil. Platio je 3 200 eura PDV-a austrijskim poreznim tijelima (20 %, stopa PDV-a u Austriji).

Sofie bi kao prodavatelj trebala znati da može ishoditi povrat dijela PDV-a. Kad bi se PDV pri drugoj prodaji naplaćivao u Danskoj, naplativi iznos bio bi 4 000 eura (25 % od 16 000 eura). Budući da se i dalje smatra da je automobil nov, Sofie ima pravo na povrat 4 000 eura od danskih poreznih tijela s obzirom na to da je platila 7 500 eura PDV-a kad je kupila automobil.

Datum koji se uzima kao datum isporuke automobila razlikuje se od zemlje do zemlje. Može se uzeti ili datum kad ste potpisali narudžbu ili kad vam je izdan račun.

 

Kao prodavatelj koji je fizička osoba ne morate obračunati PDV prilikom prodaje.

 

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: