Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 14/12/2017

PDV prilikom kupnje ili prodaje automobila

Kad kupujete ili prodajete novi ili rabljeni automobil u drugoj zemlji EU-a, ponekad nije lako doznati trebate li platiti porez na dodanu vrijednost, te ako trebate, koliko i u kojoj zemlji.

Koristite se interaktivnim uputama u nastavku kako biste doznali koliki iznos PDV-a morate platiti ili naplatiti kad kupujete ili prodajete automobil u EU-u.

Za potrebe PDV-a prikolice i ostala motorna vozila oporezuju se jednako kao automobili. Provjerite koje se stope PDV-a primjenjuju u zemljama EU-a.

Uvijek ste obvezni registrirati svoj automobil u zemlji u kojoj boravite i platiti sve povezane naknade za registraciju i korištenje cestama, neovisno o tome plaćate li PDV ili ne.

Kupujete li ili prodajete automobil?

Odakle je automobil koji kupujete?

PDV morate platiti u zemlji u kojoj registrirate automobil, a to je najčešće zemlja u kojoj živite.

PDV morate platiti na ukupnu cijenu vozila – to uključuje svu dodatnu opremu i povezane troškove, primjerice troškove isporuke.

Ako PDV platite dvaput, i u zemlji kupnje i u zemlji registracije, imate pravo na povrat. Za to se morate obratiti prodavatelju ili poreznim tijelimafrançaisDeutschEnglish u zemlji u kojoj automobil kupujete.

Primjer

Mario živi u Italiji, a u Njemačkoj kupuje novi automobil. Budući da je automobil nov, PDV bi trebalo platiti u Italiji, gdje ga Mario želi registrirati. Međutim, prodavatelj je odgovoran za plaćanje PDV-a njemačkim financijskim tijelima i mora dokazati da je automobil namijenjen izvozu i registraciji u drugoj zemlji EU-a. Stoga od Marija traži da plati njemački PDV kao polog.

Kad registrira svoj automobil u Italiji i ondje plati PDV, Mario može poslati dokaz o tome njemačkom prodavatelju i tražiti povrat PDV-a koji je platio u Njemačkoj.

Datum koji se uzima kao datum isporuke automobila razlikuje se od zemlje do zemlje. Može se uzeti ili datum kad ste potpisali narudžbu ili kad vam je izdan račun.

Ne morate platiti PDV na automobil.

Datum koji se uzima kao datum isporuke automobila razlikuje se od zemlje do zemlje. Može se uzeti ili datum kad ste potpisali narudžbu ili kad vam je izdan račun.

Morate platiti PDV po stopama važećim u zemlji u kojoj kupujete automobil. Provjerite koje se stope PDV-a primjenjuju u zemljama EU-a.

Prodavatelj može odlučiti naplatiti PDV:

  • samo na dobit ostvarenu prodajom

    U tom slučaju PDV neće biti prikazan na računu koji vam prodavatelj uručuje. Taj se sustav naziva marža na rabljena vozila te se njime služi većina prodavača automobila.

  • na ukupan trošak transakcije, tj. na ukupnu cijenu koju ste platili za automobil

Datum koji se uzima kao datum isporuke automobila razlikuje se od zemlje do zemlje. Može se uzeti ili datum kad ste potpisali narudžbu ili kad vam je izdan račun.

Morate platiti carinu i PDV pri uvozu, kao i za svu ostalu uvezenu robu.

Obratite se carinskimEnglish i poreznim tijelima nadležnima za PDVfrançaisDeutschEnglish u svojoj zemlji za detalje o carinskoj deklaraciji, plaćanju poreza i poreznim olakšicama.

Kao prodavatelj koji je fizička osoba ne morate naplatiti PDV kad prodajete automobil.

Ako prodajete novi automobil kupcu u drugoj zemlji EU-a, on će morati platiti PDV na taj automobil u zemlji EU-a u kojoj ga odluči registrirati. U tom ćete slučaju moći ishoditi povrat dijela naplaćenog iznosa PDV-a od zemlje u kojoj ste prvotno kupili automobil.

Iznos povrata PDV-a izračunat će porezna tijela u zemlji u kojoj ste prvotno kupili automobil, a taj bi iznos trebao biti razmjeran trajanju uporabe automobila.

Primjer

Povrat dijela plaćenog PDV-a kad prodajete novi automobil

Sofie je kupila novi automobil u Danskoj za 30 000 eura plus 7 500 eura PDV-a (25 %). Tijekom četiri mjeseca tim je automobilom prešla 7 000 km. Zatim ga je odlučila prodati Jonasu za 16 000 eura. Za porezne potrebe i dalje se smatra da je taj automobil nov.

Jonas živi u Austriji te je onamo odvezao automobil. Platio je 3 200 eura PDV-a austrijskim poreznim tijelima (20 %, stopa PDV-a u Austriji).

Sofie bi kao prodavatelj trebala znati da može ishoditi povrat dijela PDV-a. Kad bi se PDV pri drugoj prodaji naplaćivao u Danskoj, naplativi iznos bio bi 4 000 eura (25 % od 16 000 eura). Budući da se i dalje smatra da je automobil nov, Sofie ima pravo na povrat 4 000 eura od danskih poreznih tijela s obzirom na to da je platila 7 500 eura PDV-a kad je kupila automobil.

Datum koji se uzima kao datum isporuke automobila razlikuje se od zemlje do zemlje. Može se uzeti ili datum kad ste potpisali narudžbu ili kad vam je izdan račun.

Kao fizička osoba prilikom prodaje ne morate naplatiti PDV.

Datum koji se uzima kao datum isporuke automobila razlikuje se od zemlje do zemlje. Može se uzeti ili datum kad ste potpisali narudžbu ili kad vam je izdan račun.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje