Poslovanje
Posljednji put provjereno: 03/11/2020

PDV pri kupnji ili prodaji automobila

Utječe li Brexit na vas?

Provjerite obveze u pogledu PDV-a pri kupnji ili prodaji automobila u EU-u ili pri kupnji automobila izvan EU-a radi uvoza u EU.

Na ovoj se stranici opisuju pravila PDV-a koja se primjenjuju kad automobile kupuju ili prodaju fizičke osobe, a ne ona koja se primjenjuju na transakcije među poduzećima.

Kupujete li ili prodajete automobil?

Odakle je automobil koji kupujete?

Ako kupujete automobil iz druge zemlje EU-a, ne morate platiti carinu kad dovozite automobil u svoju zemlju boravišta.

Tko je prodavatelj?

Ako automobil kupujete od fizičke osobe, ne morate platiti PDV u zemlji prodavatelja. PDV morate platiti samo u zemlji u kojoj registrirate automobil. PDV morate platiti na ukupnu cijenu vozila, koja uključuje svu dodatnu opremu i povezane troškove, primjerice troškove isporuke.

Prodavatelj će moći ishoditi povrat dijela naplaćenog iznosa PDV-a od zemlje u kojoj je prvotno kupio automobil. Iznos povrata PDV-a, koji će biti razmjeran vremenu tijekom kojeg je prodavatelj koristio automobil u svojoj zemlji EU-a, obično će izračunati porezna tijela. Za pojedinosti o pravilima u pogledu obveza prodavatelja i kako ishoditi povrat PDV-a, prodavatelj se mora obratiti nacionalnim poreznim tijelimafrdeen .

Ne morate platiti PDV na automobil.

PDV morate platiti u zemlji u kojoj registrirate automobil. PDV morate platiti na ukupnu cijenu vozila, koja uključuje svu dodatnu opremu i povezane troškove, primjerice troškove isporuke.

Ako kupujete automobil u jednoj zemlji EU-a, a namjeravate ga odvesti u drugu zemlju EU-a i ondje ga registrirati, morate o tome obavijestiti trgovca automobilima kako biste izbjegli plaćanje PDV-a u njegovoj zemlji.

Ako ste PDV platili dvaput, i u zemlji kupnje i u zemlji registracije, imate pravo na povrat. Za to se morate prvo obratiti prodavatelju ili, u sljedećem koraku, poreznim tijelimafrdeen u zemlji u kojoj ste kupili automobil.

Primjer

Mario živi u Italiji, a u Njemačkoj kupuje novi automobil. Budući da je automobil nov, PDV bi trebalo platiti u Italiji, u kojoj ga Mario želi registrirati. Međutim, prodavatelj je odgovoran za plaćanje PDV-a njemačkim financijskim tijelima i mora dokazati da kupac namjerava automobil izvesti u drugu zemlju EU-a i ondje ga registrirati. Stoga od Marija traži da plati njemački PDV kao jamstvo.

Kad registrira svoj automobil u Italiji i ondje plati PDV, Mario će moći poslati dokaz o tome njemačkom prodavatelju i zatražiti povrat PDV-a koji je platio u Njemačkoj.

Napomena

Datum koji se uzima kao datum isporuke automobila razlikuje se od zemlje do zemlje. To može biti datum kad ste potpisali narudžbu ili datum kad vam je izdan račun.

Kad kupujete rabljeni automobil od profesionalnog prodavača automobila, PDV može biti naplaćen i istaknut na računu, a i ne mora.

To ovisi o tome kako prodavač odluči obračunati PDV na taj automobil. Informirajte se o propisima koji se primjenjuju u vezi s PDV-omen ili se obratite tijelima nadležnima za PDVfrdeen u zemlji u kojoj kupujete automobil kako biste saznali više pojedinosti.

Ne morate platiti PDV kad rabljeni automobil vraćate u drugu zemlju EU-a. Međutim, morate registrirati automobilen te platiti naknade za registraciju i uporabu cesta u zemlji u kojoj trajno živite.

Morate platiti carinu i PDV pri uvozu, kao i za svu ostalu uvezenu robu.

Obratite se carinskim tijelimaen i tijelima nadležnima za PDVfrdeen u svojoj zemlji za više informacija o carinskoj deklaraciji, plaćanju poreza i poreznim olakšicama.

Je li automobil nov ili rabljen?

Kao fizička osoba ne morate naplatiti PDV kad prodajete automobil.

Ako automobil koji se smatra „novim" prodajete kupcu u drugoj zemlji EU-a, on će morati platiti PDV na taj automobil u zemlji EU-a u kojoj ga odluči registrirati. U tom ćete slučaju moći ishoditi povrat dijela naplaćenog PDV-a od zemlje u kojoj ste prvotno kupili automobil.

Iznos povrata PDV-a, koji bi trebao biti razmjeran duljini uporabe automobila, izračunat će porezna tijela u zemlji u kojoj ste prvotno kupili automobil.

Primjer

Povrat dijela plaćenog PDV-a kad prodajete novi automobil

Sofie je kupila novi automobil u Danskoj za 30 000 eura i na to je platila 7500 eura PDV-a (25 %). Tijekom četiri mjeseca tim je automobilom prešla 7000 km. Zatim ga je odlučila prodati Jonasu za 16 000 eura. Za porezne potrebe i dalje se smatra da je taj automobil nov.

Jonas živi u Austriji te je onamo odvezao automobil. Platio je 3200 eura PDV-a austrijskim poreznim tijelima (20 %, stopa PDV-a u Austriji).

Sofie bi kao prodavatelj trebala znati da može ishoditi povrat dijela PDV-a. Kad bi se u Danskoj pri drugoj prodaji naplaćivao PDV, naplativi iznos bio bi 4000 eura (25 % od 16 000 eura). Budući da se i dalje smatra da je automobil nov, Sofie ima pravo na povrat 4000 eura od danskih poreznih tijela s obzirom na to da je platila 7500 eura PDV-a kad je kupila automobil.

Napomena

Datum koji se uzima kao datum isporuke automobila razlikuje se od zemlje do zemlje. To može biti datum kad ste potpisali narudžbu ili datum kad vam je izdan račun.

Kao fizička osoba ne morate naplatiti PDV prilikom prodaje.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Zatražite pomoć ili savjet Europskog potrošačkog centra u svojoj zemljien

Druge službe za pomoć

Podijeli: