Posljednji put provjereno : 18/10/2018

Stručne kvalifikacije

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Vaša je profesija možda regulirana u državi članici EU-a u koju se selite. Ako želite raditi u toj novoj državi, možda ćete prije početka obavljanja djelatnosti morati zatražiti službeno priznavanje svojih stručnih kvalifikacija. Uvjeti se razlikuju prema struci i duljini boravka.

Dodatne informacije:

U ovom odjeljku riječ je o priznavanju stručnih kvalifikacija za rad u drugoj državi članici EU-a, a ne o obrazovanju u drugoj državi članici EU-a. Kliknite na poveznicu kako biste saznali više o priznavanju visokoškolskih diploma.

Podijeli: