Posljednji put provjereno: 04/05/2020

Upućeni radnici

Koronavirus – ograničenja prelaska granica za upućene radnike

Vaš vas poslodavac može poslati na privremeni rad u drugu zemlju EU-a. U tom razdoblju imat ćete status upućenog radnika te neke od radnih uvjeta i prava koja imaju i radnici u zemlji domaćinu.

Upućivanje može trajati koliko god treba da se određeni posao obavi. Kad završi, trebate se vratiti u zemlju iz koje ste upućeni.

Radni uvjeti

Na vas će se primjenjivati uvjeti zapošljavanja zemlje domaćina ako su povoljniji od uvjeta u vašoj zemlji. Ti uvjeti zapošljavanja odnose se na:

Vaš poslodavac može podmiriti i troškove putovanja, smještaja i hrane u državi članici u koju ste upućeni ako je to predviđeno u zakonodavstvu vaše matične zemlje. Ti se dodaci isplaćuju uz minimalni iznos plaće.

Druga prava

Dok radite kao upućeni radnik u drugoj državi članici:

Ako ste upućeni u drugu zemlju EU-a na dulje vrijeme i želite da vam se obitelj ondje pridruži, to mogu učiniti na temelju vlastitih prava kao građana EU-a, ali ne kao vaše uzdržavane osobe.

Porez na dohodak

Ako u zemlji domaćinu radite kraće od šest mjeseci, ne biste trebali ondje plaćati porez na dohodak. Međutim, ne postoje propisi na razini EU-a kojima se utvrđuje koja zemlja može oporezivati vaš dohodak tijekom rada na koji ste upućeni u inozemstvo. To može biti utvrđeno nacionalnim zakonima ili poreznim sporazumima među zemljama EU-a.

Socijalno osiguranje u inozemstvu

Kako biste kao upućeni radnik i dalje bili pokriveni sustavom socijalne sigurnosti matične zemlje, vi ili vaš poslodavac trebate zatražiti obrazac PD A1 od ustanove socijalne sigurnosti matične zemljepdfen. Budući da je obrazac PD A1 valjan samo 24 mjeseca, ako ste upućeni u drugu zemlju EU-a dulje od toga, možete učiniti sljedeće:

Produljenje socijalnog osiguranja odobrava se uz obostranu suglasnost tijela zemalja uključenih u vaše upućivanje i ako je u vašem interesu. Saznajte više o socijalnom osiguranju tijekom rada na koji ste upućeni u drugu zemlju EU-a.

Prije odlaska na rad u inozemstvo

Vaš će poslodavac možda morati ispuniti prethodnu izjavu za nadležna tijela zemlje domaćina i u njoj navesti sljedeće pojedinosti:

Više informacija dostupno je u kratkom priručniku EU-a o upućivanju radnika (nova pravila od srpnja 2020.).

Pročitajte i praktični priručnik EU-a o upućivanju.

Nacionalne internetske stranice o upućivanju

Uvjete rada upućenih radnika i podatke za kontakt lokalnih tijela pronađite na nacionalnim internetskim stranicama zemlje domaćina.

Odaberite svoju državu:


Za više informacija obratite se uredu za vezu za upućene radnike ili jedinstvenoj kontaktnoj točki za upućene radnike u zemlji u koju odlazite.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: