Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Posljednji put provjereno : 16/04/2018

Upućeni radnici

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

 • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017English
 • Publikacije EU-a o BrexituEnglish
 • Informacije i smjernice Vlade UK-a o BrexituEnglish

Vaš poslodavac može vas uputiti u drugu državu članicu na privremeni rad. U tom razdoblju imat ćete status upućenog radnika te posebne radne uvjete i prava.

Radni uvjeti

Dok radite kao upućeni radnik u drugoj državi članici, na vas se primjenjuju uvjeti zaposlenja zemlje domaćina. Ti se uvjeti odnose na:

 • minimalni iznos plaće: vaša plaća ne može biti manja od lokalne minimalne plaće ili plaće određene obvezujućim kolektivnim ugovorima u vašem sektoru zaposlenja ako su takvi ugovori na snazi u zemlji domaćinu
 • maksimalno radno vrijeme i minimalno vrijeme odmora
 • zdravlje i sigurnost na radu
 • uvjete zapošljavanja radnika putem agencija za privremeno zapošljavanje
 • radne uvjete za trudnice i mlade
 • jednako postupanje prema muškarcima i ženama i ostala pravila za sprječavanje diskriminacije.

Vaš poslodavac može podmiriti i troškove putovanja, smještaja i hrane u državi članici u koju ste upućeni ako je to predviđeno u zakonodavstvu vaše matične zemlje. Ti se dodaci isplaćuju uz vašu uobičajenu plaću.

Nacionalne internetske stranice o upućivanju

Uvjete rada upućenih radnika i podatke za kontakt lokalnih tijela pronađite na nacionalnim internetskim stranicama zemlje domaćina.

Odaberite svoju državu:

Druga prava

Dok radite kao upućeni radnik u drugoj državi članici:

 • neće vam biti potrebna radna dozvola , osim ako ste zaposlenik koji je upućen iz Hrvatske u Austriju, gdje se u određenim sektorima primjenjuju ograničenja
 • nećete morati zatražiti priznavanje stručnih kvalifikacija; međutim, za određena ćete zanimanja možda morati dati pisanu izjavu: saznajte više o priznavanju stručnih kvalifikacija
 • nećete se morati obraćati mirovinskim ustanovama iz različitih zemalja kad odete u mirovinu jer ustanove iz zemlje domaćina neće biti uključene u vaš slučaj.

Porez na dohodak

Ako ste upućeni na rad u razdoblju kraćem od šest mjeseci, ne biste trebali biti obvezni platiti porez na dohodak u zemlji odredišta.

Međutim, ne postoje propisi na razini EU-a kojima se utvrđuje koja zemlja može oporezivati vaš dohodak tijekom rada na koji ste upućeni u inozemstvo. To može biti utvrđeno nacionalnim zakonima ili poreznim sporazumima među državama članicama: saznajte više o porezu na dohodak.

Socijalno osiguranje u inozemstvu

Kao upućeni radnik pokriveni ste sustavom socijalne sigurnosti matične zemlje najviše dvije godine. Saznajte koje formalnosti morate obaviti.

Radite li u inozemstvu dulje od dvije godine, morat ćete se prijaviti u sustav socijalne sigurnosti zemlje u kojoj radite. U određenim slučajevima možete produljiti svoje socijalno osiguranje na više od dvije godine.

Prethodna izjava

Vaš će poslodavac možda morati ispuniti i prethodnu izjavu za nadležna tijela u zemlji odredišta u kojoj među ostalim navodi vaše radno mjesto u toj zemlji, trajanje upućivanja te podatke za kontakt.

Pobrinite se da poslodavac to i učini kako biste izbjegli plaćanje kazne u toj drugoj zemlji.

Za više informacija obratite se uredu za vezu za upućene radnike ili jedinstvenoj kontaktnoj točki u zemlji u koju odlazite.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje