Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 25/09/2017

Ħaddiema stazzjonati

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

 • Mistoqsijiet u Tweġibiet ibbażati fuq ir-Rapport Konġunt tat-8 ta' Diċembru 2017 mill-UE u r-Renju UnitEnglish
 • Pubblikazzjonijiet tal-UE dwar il-BrexitEnglish
 • Informazzjoni u gwida tal-gvern tar-Renju Unit dwar il-BrexitEnglish

Min iħaddmek jista' jistazzjonak f' pajjiż ieħor tal-UE biex twettaq servizz temporanju. Matul dan il-perjodu, int se tikseb l-istatus ta' "ħaddiem stazzjonat" u tibbenefika minn drittijiet u kundizzjonijiet tax-xogħol speċjali.

Kundizzjonijiet tax-xogħol

Fi żmien li fih tkun stazzjonat f'pajjiż ieħor tal-UE, taqa' taħt il-kundizzjonijiet u t-termini tal-impjeg tal-pajjiż li jospitak. Dawn jirrigwardaw:

 • ir-rati minimi ta' ħlas: il-paga tiegħek ma tistax tkun anqas mill-paga minima lokali jew il-paga stabbilita minn ftehimiet kollettivi li jorbtu fis-settur ta' impjieg tiegħek, jekk dawn huma fis-seħħ fil-pajjiż ospitanti
 • il-perjodi massimi ta' xogħol u l-perjodi minimi ta' mistrieħ
 • is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol
 • il-kundizzjonijiet dwar it-tħaddim ta' ħaddiema permezz ta' aġenziji temporanji
 • il-kundizzjonijiet ta' impjieg għan-nisa tqal u għaż-żgħażagħ
 • it-trattament ugwali għall-irġiel u għan-nisa u regoli oħrajn biex tiġi evitatata d-diskriminazzjoni

Min iħaddmek jista' jħallaslek ukoll l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, l-ikel u l-akkomodazzjoni fil-pajjiż tal-UE fejn tinsab stazzjonat, jekk dan hu previst fil-leġiżlazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek. Dawn l-allowances jeħtiġilhom li jitħallsu flimkien mal-paga normali tiegħek.

Siti web dwar l-istazzjonar

Iċċekkja s-sit web nazzjonali tal-pajjiż ospitanti tiegħek biex issib kemm it-termini u l-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema stazzjonati, kif ukoll l-informazzjoni ta' kuntatt tal-awtoritajiet lokali.

Agħżel il-pajjiż:

Drittijiet oħrajn

Waqt li tkun stazzjonat f'pajjiż ieħor tal-UE:

 • ma għandekx bżonn permess tax-xogħol - sakemm m'intix impjegat stazzjonat mill-Kroazja fl-Awstrija, fejn japplikaw restrizzjonijiet biex taħdem f'ċerti setturi.
 • mhux se jkun jeħtieġlek rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tiegħek; madankollu, għandu mnejn ikollok bżonn dikjarazzjoni bil-miktub għal ċerti professjonijiet: skopri aktar dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali
 • ma jkollox għax tħabbat wiċċek ma' korpi tal-pensjonijiet minn pajjiżi differenti meta tirtira - l-istituzzjonijiet tal-pajjiż ospitanti tiegħek mhux se jkunu involuti.

Taxxa fuq l-introjtu

Jekk int stazzjonat u ħdimt għal anqas minn sitt xhur, int m'intix obbligat li tħallas taxxa fuq l-introjtu fil-pajjiż ta' destinazzjoni tiegħek.

Madankollu, ma jeżistu ebda liġijiet applikabbli għall-Ewropa kollha li jistipulaw liema pajjiż jista' jintaxxak fuq l-introjtu meta tkun stazzjonat. Dan jeħtieġlu jkun stabbilit fil-liġijiet nazzjonali jew fil-ftehimiet dwar it-taxxa bejn il-pajjiżi tal-UE: skopri aktar dwar it-taxxa fuq l-introjtu.

Kopertura tas-sigurtà soċjali meta tkun f'pajjiż barrani

Bħala ħaddiem stazzjonat, int se tkompli tkun kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek għal massimu ta' sentejn. Skopri liema formalitajiet jeħtieġlek twettaq.

Jekk qed taħdem f'pajjiż barrani għal aktar minn sentejn, se jkollok taqleb għas-sistema tas-sigurtà soċjali tal-pajjiż li taħdem fih. F'ċerti każijiet speċifiċi, tista' testendi l-kopertura tas-sigurtà soċjali tiegħek għal aktar minn sentjen.

Dikjarazzjoni minn qabel

Min iħaddmek għandu mnejn ukoll ikollu bżonn li jimla notifika antiċipata lill-awtoritajiet fil-pajjiż ta' destinazzjoni tiegħek u jiddikjara l-post tax-xogħol tiegħek fih, it-tul ta' żmien tal-istazzjonar tiegħek, u l-informazzjoni ta' kuntatt, fost affarijiet oħrajn.

Żgura ruħek li min iħaddmek jieħu ħsieb li jagħmel dan biex tevita li tkun immultat fil-pajjiż l-ieħor.

Għal dettalji, ikkuntattja l- uffiċċju għall-koordinament tal-ħaddiema stazzjonati jew il- punt ta' kuntatt uniku fil-pajjiż li sejjer fih.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri