L-aħħar verifika: 26/02/2019

Ħaddiema stazzjonati

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Min iħaddmek jista' jibgħatek taħdem temporanjament f' pajjiż ieħor tal-UE. Matul dan il-perjodu, se takkwista l-istatus ta' ħaddiem stazzjonatu se tibbenefika mill-istess kundizzjonijiet u drittijiet tax-xogħol bħall-ħaddiema fil-pajjiż ospitanti sakemm jispiċċa l-istazzjonar tiegħek.

Stazzjonar jista' jdum sakemm ikun meħtieġ biex jitwettaq kompitu speċifiku. Meta l-istazzjonar tiegħek jintemm, għandek tirritorna lejn il-pajjiż tal-UE li minnu ġejt stazzjonat.

Kundizzjonijiet tax-xogħol

Se taqa' taħt il-kundizzjonijiet u t-termini ta' impjieg tal-pajjiż li qed jospitak jekk ikunu aktar vantaġġużi minn dawk ta' pajjiżek. Dawn il-kundizzjonijiet u t-termini tal-impjieg huma relatati ma':

Min iħaddmek jista' jħallaslek ukoll l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, l-ikel u l-akkomodazzjoni fil-pajjiż tal-UE fejn tinsab stazzjonat jekk dan hu previst fil-leġiżlazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek. Dawn l-allowances għandhom jitħallsu flimkien mar-rata minima ta' ħlas.

Drittijiet oħrajn

Waqt li tkun stazzjonat f'pajjiż ieħor tal-UE:

Jekk int stazzjonat f'pajjiż ieħor tal-UE għal perjodu twil ta' żmien għandu mnejn tixtieq li l-familja tiegħek tingħaqad miegħek bis-saħħa tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE tagħhom, iżda mhux bħala d-dipendenti tiegħek.

Taxxa fuq l-introjtu

Jekk taħdem fil-pajjiż ospitanti għal anqas minn sitt xhur, ma għandekx tkun suġġett għat- taxxa fuq id-dħul fih. Madankollu, ma teżisti ebda regola applikabbli għall-Ewropa kollha li tistabbilixxi liema pajjiż jista' jintaxxak fuq l-introjtu meta tkun stazzjonat. Dan jeħtieġlu jkun stabbilit fil-liġijiet nazzjonali jew fil-ftehimiet dwar it-taxxa bejn il-pajjiżi tal-UE.

Kopertura tas-sigurtà soċjali meta tkun f'pajjiż barrani

Bħala ħaddiem stazzjonat, biex tkompli tkun kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż ospitanti, int jew min iħaddmek għandu jitlob il-formola PD A1 mill- istituzzjoni tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż ta' oriġinipdfen. Peress li l-formola PD A1 tiegħek hi valida għal 24 xahar biss, jekk l-istazzjonar tiegħek f'pajjiż ieħor tal-UE jdum aktar, tista' jew:

Tingħata estensjoni ta' kopertura tas-sigurtà soċjali jekk jintlaħaq ftehim reċiproku bejn l-awtoritajiet fil-pajjiżi involuti fl-istazzjonar tiegħek u jkun fl-interess tiegħek. Skopri aktar dwar il-kopertura tas-sigurtà soċjali tiegħek waqt stazzjonar f'pajjiż ieħor tal-UE.

Qabel l-istazzjonar tiegħek

Min iħaddmek jista' wkoll ikollu bżonn jibgħat notifika bil-quddiem lill-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti bid-dettalji li ġejjin:

Siti web dwar l-istazzjonar

Iċċekkja s-sit web nazzjonali tal-pajjiż ospitanti biex issib kemm it-termini u l-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema stazzjonati, kif ukoll l-informazzjoni ta' kuntatt tal-awtoritajiet lokali.

Agħżel il-pajjiż:

  • Franzafren
  • Maltamtmt
  • Spanjaesmt
  • id-Danimarkadkdadeplen
  • il-Belġjubefrnlen
  • il-Bulgarijabgen
  • il-Finlandjafimt
  • il-Greċjagrmt
  • il-Kroazjacren
  • il-Latvjalvmt

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja l- uffiċċju għall-koordinament tal-ħaddiema stazzjonati jew il- punt ta' kuntatt uniku għall-ħaddiema stazzjonati fil-pajjiż li sejjer fih.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: