L-aħħar verifika : 30/10/2018

Ħaddiema stazzjonati

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

Min iħaddmek jista' jistazzjonak f' pajjiż ieħor tal-UE biex twettaq servizz temporanju. Matul dan il-perjodu, int se tikseb l-istatus ta' "ħaddiem stazzjonat" u tibbenefika minn drittijiet u kundizzjonijiet tax-xogħol speċjali.

Kundizzjonijiet tax-xogħol

Fi żmien li fih tkun stazzjonat f'pajjiż ieħor tal-UE, taqa' taħt il-kundizzjonijiet u t-termini tal-impjeg tal-pajjiż li jospitak. Dawn jirrigwardaw:

Min iħaddmek jista' jħallaslek ukoll l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, l-ikel u l-akkomodazzjoni fil-pajjiż tal-UE fejn tinsab stazzjonat, jekk dan hu previst fil-leġiżlazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek. Dawn l-allowances jeħtiġilhom li jitħallsu flimkien mal-paga normali tiegħek.

Siti web dwar l-istazzjonar

Iċċekkja s-sit web nazzjonali tal-pajjiż ospitanti tiegħek biex issib kemm it-termini u l-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema stazzjonati, kif ukoll l-informazzjoni ta' kuntatt tal-awtoritajiet lokali.

Agħżel il-pajjiż:

  • il-Litwanjaltlten
  • il-Lussemburguludefren
  • il-Pajjiżi l-Baxxinlnlen
  • il-Polonjaplplen
  • il-Portugallptfrpten
  • il-Ġermanjadedeen
  • ir-Renju Unituken
  • ir-Repubblika Ċekaczen
  • ir-Rumanija*ro
  • is-Slovakkjasksken

Drittijiet oħrajn

Waqt li tkun stazzjonat f'pajjiż ieħor tal-UE:

Taxxa fuq l-introjtu

Jekk int stazzjonat u ħdimt għal anqas minn sitt xhur, int m'intix obbligat li tħallas taxxa fuq l-introjtu fil-pajjiż ta' destinazzjoni tiegħek.

Madankollu, ma jeżistu ebda liġijiet applikabbli għall-Ewropa kollha li jistipulaw liema pajjiż jista' jintaxxak fuq l-introjtu meta tkun stazzjonat. Dan jeħtieġlu jkun stabbilit fil-liġijiet nazzjonali jew fil-ftehimiet dwar it-taxxa bejn il-pajjiżi tal-UE: skopri aktar dwar it-taxxa fuq l-introjtu.

Kopertura tas-sigurtà soċjali meta tkun f'pajjiż barrani

Bħala ħaddiem stazzjonat, int se tkompli tkun kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek għal massimu ta' sentejn. Skopri liema formalitajiet jeħtieġlek twettaq.

Jekk qed taħdem f'pajjiż barrani għal aktar minn sentejn, se jkollok taqleb għas-sistema tas-sigurtà soċjali tal-pajjiż li taħdem fih. F'ċerti każijiet speċifiċi, tista' testendi l-kopertura tas-sigurtà soċjali tiegħek għal aktar minn sentjen.

Dikjarazzjoni minn qabel

Min iħaddmek għandu mnejn ukoll ikollu bżonn li jimla notifika antiċipata lill-awtoritajiet fil-pajjiż ta' destinazzjoni tiegħek u jiddikjara l-post tax-xogħol tiegħek fih, it-tul ta' żmien tal-istazzjonar tiegħek, u l-informazzjoni ta' kuntatt, fost affarijiet oħrajn.

Żgura ruħek li min iħaddmek jieħu ħsieb li jagħmel dan biex tevita li tkun immultat fil-pajjiż l-ieħor.

Għal dettalji, ikkuntattja l- uffiċċju għall-koordinament tal-ħaddiema stazzjonati jew il- punt ta' kuntatt uniku fil-pajjiż li sejjer fih.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: