L-aħħar verifika : 22/08/2018

Elezzjonijiet Ewropej

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

Jekk int ċittadin tal-UE li qed tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE, għandek id-dritt li tivvota u li toħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet Ewropej li jsiru f'dak il-pajjiż.

Kif tinkiteb fir-reġistru elettorali

Jekk tixtieq tivvota fl-elezzjonijiet Ewropej fil-pajjiż fejn tgħix, għandek bżonn tesprimi l-intenzjoni tiegħek dwar dan biex titniżżel fir-reġistru elettorali ta' dak il-pajjiż.

Sib fejn u kif tirreġistra fil-pajjjiż ospitanti tiegħek:

Agħżel il-pajjiż
 • il-Litwanjaltenlt
 • il-Lussemburguludeenfr
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlennl
 • il-Polonjaplenpl
 • il-Portugallptenpt
 • il-Ġermanjadedeen
 • in-Norveġjanoen
 • ir-Renju Unitgben
 • ir-Repubblika Ċekaczcsen
 • ir-Rumanijaroenro
 • is-Slovakkjaskensk

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Meta tirreġistra bħala votant għall-elezzjonijiet Ewropej, ikollok tiddikjara wkoll li se tivvota darba biss fl-istess elezzjonijiet.

Il-kundizzjonijiet għall-vot

Bħala ċittadin tal-UE, tivvota tħat l-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-pajjiż fejn tgħix. Jekk iċ-ċittadini tal-pajjiż huma meħtieġa li jkunu ilhom jgħixu fil-pajjiż għal ċertu tul ta' żmien biex ikunu permessi jivvutaw, tant ieħor int.

Madankollu, għandhom jitqiesu l-perjodi li tkun għext f'pajjiżi oħra tal-UE - ħlief dawk f'pajjiżek.

Japplikaw regoli speċjali f'pajjiżi tal-UE fejn dawk li mhumiex ċittadini jiffurmaw aktar minn 20% tal-elettorat sħiħ; f'każijiet bħal dawn, il-pajjiż li qed jospitak jista' jitolbok perjodu addizzjonali ta' residenza qabel ma tkun tista' tipparteċipa fl-elezzjonijiet Ewropej. L-uniku pajjiż f'din is-sitwazzjoni hu l-Lussemburgu.

Votazzjoni obbligatorja

Jekk il-votazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej hi obbligatorja fil-pajjiż li qed jospitak u, wara r-reġistrazzjoni tiegħek, int ġejt inkluż fir-reġistru elettorali ta' dak il-pajjiż, int obbligat tivvota - bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Il-votazzjoni hi obbligatorja f'dawn il-pajjiżi tal-UE: il-Belġju, Ċipru, il-Greċja u l-Lussemburgu.

Kif toħroġ bħala kandidat

Meta toħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet Ewropej, tkun mitlub tagħmel dikjarazzjoni li m'intix skwalifikat milli toħroġ għall-elezzjonijiet, u li m'intix ħiereġ ukoll f'pajjiż tal-UE ieħor.

F'elezzjoni Ewropea, tista' tivvota u toħroġ bħala kandidat f'pajjiż wieħed biss.

Jekk tagħżel li tivvota jew li toħroġ bħala kandidat fil-pajjiż fejn tgħix, ma tistax tagħmel l-istess fil-pajjiż li toriġina minnu.

Kundizzjonijiet biex toħroġ bħala kandidat

Bħala ċittadin tal-UE, tista' toħroġ bħala kandidat taħt l-istess kundizzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini tal-pajjiż fejn tgħix. Jekk iċ-ċittadini tal-pajjiż huma meħtieġa li jkunu ilhom jgħixu fil-pajjiż għal ċertu tul ta' żmien biex ikunu jistgħu joħorġu bħala kandidati, tant ieħor int.

Madankollu, għandhom jitqiesu l-perjodi li tkun għext f'pajjiżi oħra tal-UE - ħlief dawk f'pajjiżek.

Japplikaw regoli speċjali f'pajjiżi tal-UE fejn dawk li mhumiex ċittadini jiffurmaw aktar minn 20% tal-elettorat sħiħ; f'każijiet bħal dawn, il-pajjiż li qed jospitak jista' jitolbok perjodu addizzjonali ta' residenza qabel ma tkun tista' toħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet Ewropej. L-uniku pajjiż f'din is-sitwazzjoni hu l-Lussemburgu.

Aktar dwar il-votazzjoni u l-ħruġ bħala kandidat fil-pajjiż ospitanti tiegħek:

Agħżel il-pajjiż
 • il-Litwanjaltenlt
 • il-Lussemburguludeenfr
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlennl
 • il-Polonjaplenpl
 • il-Portugallptenpt
 • il-Ġermanjadedeen
 • in-Norveġjanoen
 • ir-Renju Unitgben
 • ir-Repubblika Ċekaczcsen
 • ir-Rumanijaroenro
 • is-Slovakkjaskensk

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: