Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 27/05/2019

Dokumenti tal-ivvjaġġar għal membri tal-familja li mhumiex ċittadini tal-UE

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Il-membri tal-familja tiegħek għandhom bżonn viża?

Jekk int ċittadin tal-UE iżda għandek membri tal-familja li mhumiex, huma jistgħu jakkumpanjawk jew jingħaqdu miegħek f'pajjiż ieħor tal-UE.

Dawn għandhom iġorru fuqhom passaport validu l-ħin kollu u, skont pajjiżhom, jista' jkun li jeħtiġilhom juru viża ta' dħul mal-fruntiera.

Biex tevita l-problemi, ikkuntattja l-konsulat jew l-ambaxxata tal-pajjiż li se tkunu qed tivvjaġġaw fih ħafna qabel iż-żmien biex tkun taf x'dokumenti l-membru tal-familja tiegħek li mhuwiex ċittadin tal-UE se jintalab jippreżenta mal-fruntiera.

Eżenzjoni tal-viża

Martek/żewġek, il-ġenituri, nannietek, uliedek jew neputijietek li mhumiex ċittadini tal-UE ma jeħtiġilhomx jakkwistaw viża mill-pajjiż li qed jivvjaġġaw fih jekk:

jew

Iż-żona Schengen bla fruntieri tinkludi:

Iż-żona mhux Schengen tinkludi:

L-Awstrija, il-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera.

Il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, l-Irlanda, ir-Rumanija, ir-Renju Unit.

Permessi ta' residenza maħruġin minn pajjiżi barra ż-żona Schengen ma jippermettux lill-membri tal-familja li mhumiex ċittadini tal-UE jivvjaġġaw mingħajr viża lejn pajjiż taż-żona Schengen.

Storja bħala eżempju

Anke jekk għandek permess ta' residenza nazzjonali, hi meħtieġa viża tad-dħul għal vjaġġ lejn pajjiż mhux fiż-żona Schengen

Joyce, Niġerjana, tgħix in-Netherlands mar-raġel Olandiż tagħha Luuk. Bħala membru tal-familja ta' ċittadin Olandiż, Joyce inħarġilha permess ta' residenza Olandiż fin-Netherlands. Joyce tixtieq issiefer ma' Luuk fuq il-vjaġġ ta' negozju tiegħu li jmiss lejn Dublin. Peress li l-Irlanda mhix parti miż-żona Schengen, Joyce trid tikseb viża tad-dħul biex tivvjaġġa lejn l-Irlanda ma' Luuk.

Storja bħala eżempju

It-titulari ta' karta ta' residenza ta' membru tal-familja ta' ċittadin tal-UE ma' għandhomx bżonn li jiksbu viża jekk jivvjaġġaw ma' ċittadin tal-UE

Ying, il-mara Ċiniża ta' ċittadin Ġermaniż fil-Finlandja, kienet inħarġitilha karta ta' residenza ta' membru tal-familja tal-UE fil-Finlandja. Ying u żewġha jixtiequ jivvjaġġaw lejn ir-Rumanija fil-ħarifa. Peress li Ying għandha passaport validu u karta ta' residenza ta' membru tal-familja tal-UE, hi mhix meħtieġa li tikseb viża ta' dħul biex tivvjaġġa lejn ir-Rumanija ma' żewġha.

Ikollok bżonn tikseb viża mill-pajjiż fejn tkun qed tivvjaġġa jekk:

  • għandek karta ta' residenza ta' membru tal-familja tal-UE maħruġa minn pajjiż tal-UE barra ż-żona Schengen u qed tivvjaġġa lejn pajjiż ieħor tal-UE/ŻEE mingħajr il-konjuġi tiegħek
  • għandek karta ta' residenza ta' membru tal-familja tal-UE maħruġa minn pajjiż fiż-żona Schengen bla fruntieri u qed tivvjaġġa lejn pajjiż tal-UE barra ż-żona Schengen mingħajr il-konjuġi tal-UE tiegħek.

Tista' tistaqsi lil pajjiż tal-UE biex jirrikonoxxi b'mod uffiċjali lis- sieħeb/sieħba rreġistrat/a u l-familja estiża - aħwa, kuġini, zijiet, u oħrajn - bħala membri tal-familja ta' ċittadin tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE mhumiex marbutin li jirrikonoxxuhom bħala membri tal-familja tiegħek iżda għandhom tal-anqas jikkunsidraw it-talba.

Applikazzjoni għall-viża

Jekk il-membri tal-familja tiegħek li mhumiex mill-UE tinħtiġilhom viża tad-dħul, għandhom japplikaw għal waħda minn qabel mingħand il-konsulat jew l-ambaxxata tal-pajjiż li jixtiequ jivvjaġġaw fih. Jekk dawn se jkunu qed jivvjaġġaw miegħek, jew se jingħaqdu miegħek f'pajjiż ieħor tal-UE, l-applikazzjoni tagħhom għandha tkun ipproċessata malajr u bla ħlas:

Id-dokumenti li l-membri ta' familtek jeħtiġilhom jinkludu fl-applikazzjoni tal-viża tagħhom jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Qabel ma tivvjaġġa, iċċekkja liema huma mal-konsulat jew l-ambaxxata tal-pajjiż ta' destinazzjoni fejn huma meħtieġa d-dokumenti.

Il-viżi maħruġin minn pajjiż li jappartieni għaż-żona Schengen bla fruntieri huma validi għall-pajjiżi kollha f'dik iż-żona.

Jekk tgħix barra l-UE u l-membri tal-familja tiegħek li mhumiex ċittadini tal-UE jakkumpanjawk jew jivvjaġġaw lejn il- pajjiż tal-UE tan-nazzjonalità tiegħek, ir-regoli transfruntieri tal-UE mhux bilfors japplikaw u l-membri tal-familja tiegħek li mhumiex ċittadini tal-UE jistgħu jkollhom iħallsu t-tariffi tal-viża.

Storja bħala eżempju

Ċertifikat taż-żwieġ biżżejjed biex tingħata viża

Thomas hu Irlandiż u jgħix il-Belarus ma' martu Delia, ċittadina Belarussa. Meta xtaqu jżuru lill-omm Thomas, li issa qed tgħix fi Spanja, huma applikaw għall-viża ta' dħul għal Delia.

Hi inkludiet iċ-ċertifikat taż-żwieġ fl-applikazzjoni, iżda l-awtoritajiet Spanjoli talbu wkoll prova tal-akkomodazzjoni fil-lukanda fi Spanja u tal-assigurazzjoni kontra l-mard qabel ma joħorġulha l-viża.

Madankollu, meta Delia qaltilhom li ma kinux meħtieġa aktar dokumenti ta' din ix-xorta skont il-liġi tal-UE, l-awtoritajiet Spanjoli skużaw ruħhom għall-iżball tagħhom u immedjatament ħarġulha l-viża ta' dħul.

Mal-fruntiera mingħajr viża ta' dħul

L-aħjar dejjem hu li l-membri tal-familja tiegħek li mhumiex ċittadini tal-UE jkunu mgħarrfin dwar dan minn qabel u jkollhom id-dokumenti meħtieġa kollha qabel ma jibdew il-vjaġġ tagħhom.

Madankollu, jekk jaslu mal-fruntiera mingħajr ma jkollhom viża ta' dħul, l-awtoritajiet tal-fruntieri għandhom jagħtuhom l- opportunità li juru b'mezzi oħrajn li huma membri tal-familja tiegħek. Jekk jirnexxilhom juru dan, għandha tinħarġilhom viża ta' dħul fil-post.

Jekk il-membri tal-familja tiegħek qed ikollhom diffikultajiet biex jiksbu viża, tista' tikkuntattja lis- servizzi ta' assistenza tagħna.

Rifjut ta' dħul

F'każijiet rari ħafna, pajjiż tal-UE jista' jirrifjuta d-dħul tiegħek jew ta' membri tal-familja tiegħek minħabba "politika pubblika, sigurtà pubblika u saħħa pubblika".

Jekk dan iseħħ, l-awtoritajiet għandhom juru li int jew il-membri tal-familja tiegħek huma "ta' theddida ġenwina, preżenti u biżżejjed serja".

Int intitolat li tingħata din id-deċiżjoni bil-miktub, fejn ikunu ddikjarati r-raġunijiet kollha, u li fiha jiġi speċifikat kif tista' tappella u ż-żmien li għandek biex tkun tista' tagħmel dan.

Aqra aktar dwar il-proċeduri ta' dħul tal-UEen

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: