Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

L-aħħar verifika : 18/04/2017

Dokumenti tal-ivvjaġġar għal membri tal-familja li mhumiex mill-UE

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

 • Mistoqsijiet u Tweġibiet ibbażati fuq ir-Rapport Konġunt tat-8 ta' Diċembru 2017 mill-UE u r-Renju UnitEnglish
 • Pubblikazzjonijiet tal-UE dwar il-BrexitEnglish
 • Informazzjoni u gwida tal-gvern tar-Renju Unit dwar il-BrexitEnglish

Jinħtiġilhom viża?

Jekk int ċittadin tal-UE iżda għandek membri tal-familja li mhumiex, jistgħu jakkumpanjawk jew jingħaqdu miegħek f'pajjiż ieħor tal-UE.

Dawn għandhom iġorru fuqhom passaport validu l-ħin kollu u, skont pajjiżhom, jista' jkun li jeħtiġilhom juru viża ta' dħul mal-fruntiera.

Biex jiġu evitati l-problemi, ikkuntattja l-konsulat jew l-ambaxxata tal-pajjiż li se tkunu qed tivvjaġġaw fih ħafna qabel iż-żmien biex tkun taf x'dokumenti l-membru tal-familja tiegħek li mhumiex mill-UE se jintalab jippreżenta mal-fruntiera.

Jekk għandek problemi, dejjem tista' tikkuntattja lis-servizzi ta' assistenza tagħna.

Eżenzjoni tal-viża

Martek/żewġek, il-ġenituri, nannietek, uliedek jew neputijietek li mhumiex mill-UE ma jeħtiġilhomx jakkwistaw viża mill-pajjiż li qed jivvjaġġaw fih jekk:

 • Għandhom permess ta' residenza jew viża minn pajjiż ieħor fiż-żona ta' Schengen bla fruntieri (ara l-lista hawn taħt) u l-pajjiż li qed jivvjaġġaw fih jappartjeni għal dik iż-żona.

Iż-żona bla fruntieri ta' Schengen

L-Awstrija

L-Ungerija

In-Norveġja

Il-Belġju

L-Islanda

Il-Polonja

Ir-Repubblika Ċeka

L-Italja

Il-Portugall

Id-Danimarka

Il-Latvja

Is-Slovakkja

L-Estonja

Il-Liechtenstein

Is-Slovenja

Il-Finlandja

Il-Litwanja

Spanja

Franza

Il-Lussemburgu

L-Isvezja

Il-Ġermanja

Matla

L-Isvizzera

Il-Ġreċja

Il-Pajjiżi l-Baxxi

 

Permessi ta' residenza maħruġa minn pajjiżi barra ż-żona ta' Schengen ma jippermettux lill-membri tal-familja li mhumiex mill-UE jivvjaġġaw mingħajr viża lejn pajjiż taż-żona ta' Schengen.

Storja bħala eżempju

Anke jekk għandek permess ta' residenza, hija meħtieġa viża tad-dħul għal vjaġġ lejn pajjiż li ma jagħmlix parti mill-ftehim ta' Schengen

Joyce, Niġerjana, toqgħod in-Netherlands ma' żewġha? Netherlandiż Luuk. Bħala membru tal-familja ta' ċittadin Netherlandiż, Joyce nħarġilha permess ta' residenza fin-Netherlands. Joyce tixtieq issiefer ma' Luuk fuq il-vjaġġ ta' negozju tiegħu lejn Londra. Peress li r-Renju Unit mhux parti miż-żona ta' Schengen, Joyce trid tikseb Permess tal-Familja taż-ŻEE (viża tad-dħul) biex tivvjaġġa lejn ir-Renju Unit ma' Luuk.

 • Għandhom karta ta' residenza ta' membru tal-familja tal-UE maħruġa skont ir-regoli tal-UE minn kwalunkwe pajjiż tal-UE (ħlief il-pajjiż li tiegħu għandek iċ-ċittadinanza), u se jivvjaġġaw flimkien miegħek jew biex jingħaqdu miegħek f'pajjiż ieħor tal-UE. Il-karta ta' residenza għandha tindika b'mod ċar li d-detentur hu membru ta' familja ta' ċittadin mill-UE.

Storja bħala eżempju

Id-detenturi ta' karta ta' residenza ta' membru tal-familja ta' ċittadin tal-UE m'għandhomx bżonn li jiksbu viża jekk jivvjaġġaw ma' ċittadin tal-UE

Ying,il-mata Ċiniża ta' ċittadin Ġermaniż fil-Finlandja, kienet inħarġitilha karta ta' residenza ta' membru tal-familja tal-UE fil-Finlandja. Ying u żewġha jixtiequ jivvjaġġaw lejn ir-Rumanija fil-ħarifa. Peress li Ying għandha passaport validu u karta ta' residenza ta' membru tal-familja tal-UE, hi mhix meħtieġa li tikseb viża ta' dħul biex tivvjaġġa lejn ir-Rumanija ma' żewġha.

Storja bħala eżempju

Żewġi għandu bżonn viża meta jivvjaġġa waħdu

Brian, ċittadini tal-Afrika t'isfel, jgħix Franza ma' martu Slovakka. Brian għandu karta ta' residenza ta' membru tal-familja tal-UE maħruġa minn Franza. Billi martu tinsab imħabbta, Brian biħsiebu jżur lil ħbiebu f'Ċipru waħdu. Billi se jkun qed jivvjaġġa waħdu, Brian jeħtieġlu japplika għall-viża biex jivvjaġġa lejn Ċipru.

Is-sieħeb/sieħba rreġistrat/a u l-familja estiża - aħwa, kuġini, żijiet u oħrajn - jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet f'pajjiż tal-UE biex jirrikonoxxuhom uffiċjalment bħala membri tal-familja ta' ċittadin tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE mhumiex marbutin li jirrikonoxxuhom bħala membri tal-familja tiegħek iżda għandhom tal-anqas jikkunsidraw it-talba.

Applikazzjoni għall-viża

Jekk il-membri tal-familja tiegħek li mhumiex mill-UE tinħtiġilhom viża, għandhom japplikaw għal waħda minn qabel mingħand il-konsulat jew l-ambaxxata tal-pajjiż li jixtiequ jivvjaġġaw fih. Jekk dawn se jkunu qed jivvjaġġaw miegħek, jew se jingħaqdu miegħek f'p ajjiż ieħor tal-UE, l-applikazzjoni tagħhom għandha tkun ipproċessata malajr u bla ħlas:

 • Il-pajjiżi li huma membri taż-żona bla fruntieri ta' Schengen għandhom jipprovdu l-viżi fi żmien 15-il ġurnata, ħlief f'każijiet rari, meta l-awtoritajiet jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet tagħhom.
 • Il-pajjiżi l-oħrajn kollha (il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, l-Irlanda, ir-Rumanija, ir-Renju Unit) għandhom joħorġu l-viżi mill-aktar fis possibbli.

Id-dokumenti li l-membri ta' familtek jeħtiġilhom jinkludu fl-applikazzjoni tal-viża tagħhom jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Qabel ma tivvjaġġa, iċċekkja liema huma mal-konsulat jew l-ambaxxata tal-pajjiż ta' destinazzjoni.

Il-viżi maħruġin minn pajjiż li jappartjeni għaż-żona bla fruntieri ta' Schengen huma validi għall-pajjiżi kollha f'dik iż-żona.

Jekk tgħix barra pajjiż tal-UE u l-membri tal-familja tiegħek li mhumiex mill-UE jakkumpanjawk jew jivvjaġġaw miegħek lejn pajjiżek fl-UE, ir-regoli transkonfinali tal-UE mhux neċessarjament japplikaw u għandhom mnejn jiġu imposti miżati tal-viża.

Storja bħala eżempju

Ċertifikat taż-żwieġ biżżejjed biex tingħata viża

Thomas hu Irlandiż u jgħix il-Belarus ma' martu Delia, ċittadina Belarussa. Meta xtaqu jżuru lill-omm Thomas, li issa qed tgħix fi Spanja, huma applikaw għall-viża ta' dħul għal Delia.

Hi inkludiet iċ-ċertifikat taż-żwieġ fl-applikazzjoni, iżda l-awtoritajiet Spanjoli talbu wkoll prova tal-akkomodazzjoni fil-lukanda fi Spanja u tal-assigurazzjoni kontra l-mard qabel ma joħorġulha l-viża.

Madankollu, meta Delia qaltilhom li ma kinux meħtieġa aktar dokumenti ta' din ix-xorta skont il-liġi tal-UE, l-awtoritajiet Spanjoli skużaw ruħhom għall-iżball tagħhom u immedjatament ħarġulha l-viża ta' dħul.

Mal-fruntiera mingħajr viża ta' dħul

L-aħjar dejjem hu li l-membri tal-familja tiegħek li mhumiex mill-UE jkunu mgħarrfin dwar dan minn qabel u jkollhom id-dokumenti meħtieġa kollha qabel ma jibdew il-vjaġġ tagħhom.

Madankollu, jekk jaslu mal-fruntiera mingħajr ma jkollhom viża ta' dħul, l-awtoritajiet tal-fruntieri għanhom jagħtuhom l-opportunità li juru b'mezzi oħra li huma membri tal-familja tiegħek. Jekk jirnexxilhom juru dan, għandha tinħarġilhom viża ta' dħul fil-post.

Jekk il-membri tal-familja tiegħek qed ikollhom diffiklutajiet biex jiksbu viża, tista' tikkuntattja lis-servizzi ta' assistenza tagħna.

Rifjut ta' dħul

F'każijiet rari ħafna, pajjiż tal-UE jista' jirrifjuta d-dħul tiegħek jew ta' membri tal-familja tiegħek minħabba "politika pubblika, sigurtà pubblika u saħħa pubblika".

Jekk dan iseħħ, l-awtoritajiet għandhom juru li int jew il-membri tal-familja tiegħek huma "ta' theddida ġenwina, preżenti u biżżejjed serja".

Int intitolat li tingħata din id-deċiżjoni bil-miktub, fejn ikunu ddikjarati r-raġunijiet, u li fiha jiġi speċifikat kif tista' tappella u ż-żmien li għandek biex tkun tista' tagħmel dan.

Aktar dwar il-proċeduri ta' dħul tal-UEEnglish

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri