L-aħħar verifika: 20/09/2022

Fluss liberu tad-data mhux personali

Inti - bħala individwu, negozju jew organizzazzjoni - għandek id-dritt li tuża, tiġbor, taħżen, tittrasferixxi jew timmaniġġja data mhux personali u li tuża ċentri tad-data jew servizzi tal-cloud kullimkien fl-UE (F'dan il-każ, is-27 Stat Membru tal-UE).

Dan jista’ jgħinek tevita kull duplikazzjoni potenzjali tal-ispejjeż; pereżempju, tista’ tiċċentralizza l-infrastruttura tal-IT tiegħek f’pajjiż tal-UE wieħed, anki jekk taħdem f’diversi pajjiżi.

Data personali, data mhux personali u settijiet ta’ data mħallta

Id-data personali hija kwalunkwe informazzjoni dwar persuna identifikata jew identifikabbli u tikkonforma mar-regoli tal-GDPR.

Settijiet ta’ data mhux personali jirreferu għal:

Settijiet ta’ data mħallta huma ġabriet ta’ data personali u mhux personali bħal rekord tat-taxxa ta’ kumpanija, li jsemmi l-isem u n-numru tat-telefon tad-direttur maniġerjali tal-kumpanija. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, id-data personali u dik mhux personali f’settijiet ta’ data mħallta hija marbuta b’mod inseparabbli. Jekk timmaniġġja settijiet ta’ data mħallta bħal dawn, trid issegwi r-regoli tal-GDPR.

Tista’ taħżen id-data tan-negozju tiegħek kullimkien fl-UE fuq is-servers tal-cloud

Minbarra l-każijiet eċċezzjonali spjegati hawn taħt, tista’ tagħżel il-post fejn tinħażen jew tiġi pproċessata d-data.

Jekk tuża servizz tal-cloud biex taħżen id-data tiegħek, għandek tkun tista’ tibdel faċilment lill-fornituri tas-servizzi tal-cloud, jew tgħaddi d-data lura internament lejn is-sistema tal-IT tiegħek stess. Diversi fornituri tas-servizzi tal-cloud iffirmaw kodiċi ta’ kondotta biex jiggarantixxu dan. Tista’ taċċessa l-lista ta’ fornituri ta’ servizzi u l-kodiċi ta’ kondotta fuq is-sit web tal-bdil tal-fornituri tas-servizzi tal-Cloud u t-trasferiment tad-data (SWIPO) en .

Rekwiżiti ta’ lokalizzazzjoni tad-data fl-UE

F’każijiet eċċezzjonali, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jkunu kapaċi jirrestrinġu l-moviment ta’ ċerta data, iżda biss jekk dan ikun iġġustifikat għal raġunijiet ta’ sigurtà pubblika. Ġustifikazzjoni bħal din tista’ tkun, pereżempju, meta d-data tkun relatata ma’ investigazzjonijiet kontra t-terroriżmu li jkunu għaddejjin, jew meta t-telf tad-data jista’ jkun ta’ riskju għal inċident tat-traffiku kbir (bħal għad-data dwar il-kontroll tat-traffiku tal-ajru). Dawn l-eċċezzjonijiet jiddependu fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Ir-Regolament tal-UE dwar il-fluss liberu ta’ data mhux personali jagħti aċċess għal informazzjoni dwar tali restrizzjonijiet ta’ lokalizzazzjoni tad-data.

Informazzjoni nazzjonali u punti ta’ kuntatt

Ir-Regolament tal-UE dwar il-fluss liberu ta’ data mhux personali jiddeskrivi żewġ punti ta’ informazzjoni li l-pajjiżi tal-UE jridu jipprovdu:

Fit-taqsima Staqsi l-amministrazzjonijiet nazzjonali hawn taħt issib il-punt uniku ta’ informazzjoni u l-punt uniku ta’ kuntatt f’kull livell nazzjonali.

Il-kondiviżjoni tad-data mal-awtoritajiet kompetenti

Għandek tagħmel id-data disponibbli jekk awtorità kompetenti tagħmel talba leġittima biex taċċessa d-data tiegħek, anki jekk id-data tkun immaniġġjata jew maħżuna f’pajjiż ieħor tal-UE. Jistgħu jinħarġu penali għal nuqqas ta’ konformità skont il-liġi nazzjonali.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Agħżel il-pajjiż
il-Bulgarija
The Ministry of eGovernment
iċ-Ċekja
Úřad vlády, Oddělení evropské digitální agendy, Sekce pro evropské záležitostiThe Section for European Affairs of the Office of the Government of the Czech Republic
Volný pohyb neosobních dat | BusinessInfo.czcs
id-Danimarka
ErhvervsstyrelsenDanish Business Authority
Opbevaring og deling af datada
l-Estonja
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetConsumer Protection and Technical Regulatory Authority
The Consumer Protection and Technical Regulatory AuthorityEconomic Cooperation UnitConsumer and Business Councelling DepartmentEndla 10A, 10122 Tallinn
Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityenet
il-Finlandja
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomFinnish Transport and Communications Agency Traficom
Traficomfien
il-Ġermanja
Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzFederal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
l-Italja
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitalePresidency of the Council of Ministers Department for Digital Transformation
Largo Pietro di Brazzà, 86 00187Roma
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitaleit
il-Litwanja
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Europos sąjungos dokumentailt
il-Lussemburgu
Le Service des médias, de la connectivité et des communicationsThe Department of Media, Connectivity and Digital Policy
Protection des donnéesfr
il-Pajjiżi l-Baxxi
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatThe Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
il-Polonja
Cyfryzacja KPRMDigital Affairs – Chancellery of the Prime Minister
The regulation for the free flow of non-personal data in the European Unionen
is-Slovakkja
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúžiMinistry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Voľný tok iných ako osobných údajov v EÚsken
is-Slovenja
Ministrstvo za javno upravoMinistry of Public Administration
Tržaška cesta 211000 Ljubljana
Digitalisation of societyensl
Spanja
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalMinistry of Economic Affairs and Digital Transformation
P. de la Castellana 162C.P. 28046 Madrid
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europeaes
l-Isvezja
KommerskollegiumNational Board of Trade Sweden
Nya datalokaliseringskrav ska anmälas enligt dataflödesförordningensv

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: