L-aħħar verifika: 25/05/2021

Kif tirrapporta preżenza ta' żjarat qosra (<3 xhur)

Ċerti pajjiżi tal-UE jitolbu minnek li tirrapporta l-preżenza tiegħek lill-awtoritajiet rilevanti (normalment fl-uffiċċju tal-kunsill jew fl-għassa lokali tal-pulizija) fi żmien raġonevoli wara li tasal u jistgħu jimponu penali, bħal multa, jekk ma tagħmilx dan.

Kulma jeħtieġlek biex tirrapporta l-preżenza tiegħek hi l-karta tal-identità jew il-passaport; Jekk ikun hemm xi membri tal-familja miegħek li mhumiex ċittadini tal-UE, ikollhom bżonn passaport. Ma jeħtieġlek tagħmel ebda ħlas. Jekk qed toqgħod f'lukanda, normalment ikun biżżejjed li timla formola għal tal-apposta - il-lukanda tieħu ħsieb tal-kumplament.

Sib fejn u kif tirrapporta l-preżenza tiegħek fil-pajjiż ospitanti tiegħek:

Agħżel il-pajjiż:

 • l-Awstrijaaten
 • il-Belġju*be
 • il-Bulgarija*bg
 • il-Kroazja*cr
 • Ċipru*cy
 • iċ-Ċekjaczen
 • id-Danimarka*dk
 • l-Estonjaeeen
 • il-Finlandja*fi
 • Franzafrmt
 • il-Ġermanja*de
 • il-Greċjagrmt
 • l-Ungerija*hu
 • l-Islanda*is
 • l-Irlanda*ie
 • l-Italjaiten
 • il-Latvja*lv
 • il-Liechtenstein*li
 • il-Litwanja*lt
 • il-Lussemburgulumt
 • Malta*mt
 • il-Pajjiżi l-Baxxi*nl
 • in-Norveġjanoen
 • il-Polonjaplen
 • il-Portugallpten
 • ir-Rumanija*ro
 • is-Slovakkjasken
 • is-Slovenjasien
 • Spanjaesen
 • l-Isvezjaseen

  * L-informazzjoni għadha mhix disponibbli.

  Għad għandek mistoqsijiet?

  Għal aktar informazzjoni, tista' wkoll tikkuntattja lill- awtoritajiet nazzjonali.

  F'ċerti pajjiżi tal-UE, meta tonqos li tirrapporta l-preżenza tiegħek tista' teħel multa, iżda ma tistax titkeċċa minħabba f'hekk.

  Storja bħala eżempju

  Jekk tkun fuq btala, ikollok bżonn tirreġistra jekk tkun se tibqa' għal aktar minn 3 xhur

  Hans hu Awstrijak u ta' kull sena jgħaddi l-vaganzi tas-sajf mal-kosta Taljana. Is-sajf li għadda dam l-Italja għal xahrejn fl-appartament tiegħu. Hu rrapporta l-preżenza tiegħu iżda l-awtoritajiet Taljani talbuh jirreġistra wkoll lilu nnifsu f'uffiċċju muniċipali u biex jipporva li kellu biżżejjed mezzi biex ifendi għal rasu fl-Italja.

  Iżda Hans għandu dritt li jgħix l-Italja sa 3 xhur mingħajr ma jipprovdi ebda dokument ieħor ħlief il-karta tal-identità tiegħu. Jekk jgħix għal perjodu qasir ta' żmien biss, l-awtoritajiet Taljani jistgħu jitolbuh jirrapporta l-preżenza tiegħu, iżda mhux li jirreġistra.

  Leġiżlazzjoni tal-UE

  Il-Brexit affettwak?

  Mistoqsijiet u Tweġibiet –id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE u tar-Renju Unit, kif indikati fil-Ftehim dwar il-Ħruġ

  Fl-1 ta’ Jannar 2021, se jinbidlu r-regoli għaċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit jew sejrin hemm. L-istess japplika għaċ-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu f’pajjiż tal-UE jew li jiċċaqilqu lejn pajjiż tal-UE.

  Għandi residenza permanenti fir-Renju Unit/fl-UE jew ser niksibha matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

  Fil-prinċipju, int u l-membri tal-familja tiegħek se tkomplu żżommu r-residenza permanenti fil-pajjiż li qed jospitakom. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Madankollu, fir-Renju Unit, trid tapplika l-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE biex tingħata status ta’ residenza ġdid. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti kemm jista’ jkun malajr jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

  Ngħix fir-Renju Unit/fl-UE iżda m’jienx intitolat għal residenza permanenti

  Fil-prinċipju, int u l-membri tal-familja tiegħek se tkomplu żżommu r-residenza attwali tagħkom fil-pajjiż li qed jospitakom. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Fir-Renju Unit, madankollu trid tapplika għall-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE biex tingħata status ta’ residenza ġdid. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti kemm jista’ jkun malajr jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

  Irrid niċċaqlaq lejn ir-Renju Unit/l-UE.

  Int u l-membri tal-familja tiegħek tistgħu tmorru fir-Renju Unit jew f’pajjiż tal-UE skont ir-regoli attwali tal-UE sal-31 ta’ Diċembru 2020. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Għalhekk, fir-Renju Unit trid tapplika għall-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti tiegħek jekk tridx tirreġistra u jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

  Nixtieq immur fir-Renju Unit/UE għal żjara qasira

  Ir-regoli attwali dwar ir-rappurtar tal-preżenza, ir-reġistrar tar-residenza tiegħek barra, ir-reġistrar tal-familja tiegħek tal-UE, ir-reġistrar tal-familja mhux tal-UE jkomplu japplikaw ta’ mill-anqas sal-31 ta' Diċembru 2020.

  Għandi bżonn l-għajnuna

  Jekk taħseb li d-drittijiet tiegħek skont il-liġi tal-UE mhumiex qed jiġu rispettati, ikkuntattja s-servizzi tal-assistenza tagħna.

  Informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Ħruġ u d-drittijiet taċ-ċittadini

  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

  Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

  Ikkondividi din il-paġna: