Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 25/02/2019

L-ippjanar tal-wirt transkonfinali tiegħek

Tista' tagħżel il-liġi tal-pajjiż tan-nazzjonalità tiegħek biex tiġi applikata għall-wirt tiegħek.

Il-wirt tiegħek li legalment hu magħruf ukoll bħala s-suċċessjoni normalment se jkun ittrattat minn awtorità - spiss qorti jew nutar – fil-pajjiż tal-UE fejn għext l-aħħar. Din l-awtorità fil-biċċa l-kbira tal-każijiet se tapplika l-liġijiet nazzjonali tagħha għall-wirt tiegħek.

Madankollu r-regoli tal-UE jippermettulek li tagħżel li tapplika l-liġi tal-pajjiż tan-nazzjonalità tiegħek għall-wirt tiegħek – kemm jekk dan hu pajjiż tal-UE kemm jekk mhuwiex.

Jekk għandek diversi nazzjonalitajiet, tista' tagħżel il-liġi ta' kwalunkwe waħda min-nazzjonalitajiet tiegħek.

Jeħtieġlek tesprimi l-għażla tiegħek tal-liġi b'mod espliċitu u b'mod ċar, f'testment jew f'dikjarazzjoni separata. It-testment jew id-dikjarazzjoni tiġi kkunsidrata valida jekk tissodisfa r-rekwiżiti:

Meta l-awtoritajiet jistgħu jirrifjutaw li japplikaw l-għażla tiegħek tal-liġi

Dak li se tirregola l-liġi applikabbli tal-wirt tiegħek

Il-liġi nazzjonali applikabbli għall-wirt tiegħek, kemm jekk hi l-liġi tal-pajjiż tal-UE li fih għext l-aħħar jew il-liġi ta' pajjiżek, se tirregola l-wirt tal-assi tiegħek kollha, irrispettivament minn fejn jinsabu u minn jekk humiex fi stat li jiċċaqilqu fiżikament (pereżempju, karozza jew kont bankarju) jew le (pereżempju, dar).

Il-liġi nazzjonali tiddetermina kwistjonijiet bħal:

Ir-regoli tal-UE dwar il-wirt ma jiddeterminawx liema awtorità se tittratta jew liema liġi se tapplika għal ċerti kwistjonijiet marbutin mas-suċċessjoni,bħal:

Storja bħala eżempju

Brian hu pensjonant Irlandiż li kif irtira mar jgħix Franza, fejn għandu dar u ilu jgħix hemm għal aktar minn 8 snin – l-aħħar 5 mal-partner tiegħu Anne.

Billi Brian għex fi Franza, jista' jagħti l-każ li jkun konvenjenti għall-werrieta ta' Brian li jissetiljaw il-wirt ma' nutar fi Franza. Teoretikament, il-liġi Franċiża se tirregola l-wirt ta' Brian billi Franza hi l-aħħar pajjiż li għex fih. Għalhekk il-liġi Franċiża tiddetermina min għandu jiret, inklużi liema ishma tal-patrimonju għandhom jiġu riżervati għal ulied Brian u x'inhuma d-drittijiet ta' Anne għall-patrimonju billi Brian u Anne ma kinux miżżewġin.

Il-liġi Irlandiża tagħti lil Brian aktar libertà biex jiddeċiedi min għandu jiret il-patrimonju tiegħu. Dan hi r-raġuni għala hu jiddeċiedi li fit-testment tiegħu jindika li għandha tapplika l-liġi Irlandiża għall-wirt tiegħu, u jinnomina lil Anne biex tiret il-proprjetà Franċiża tiegħu kollha.

Skopri dwar il-liġijiet tal-wirt nazzjonali

Informazzjoni dwar il-proċeduri, il-benefiċjarji u l-ishma tagħhom, it-testmenti validi u aktar, għal kull pajjiż tal-UE.

Agħżel:

 • L-Awstrijaatmt
 • Il-Belġjubemt
 • Il-Bulgarijabgmt
 • Il-Kroazjacrmt
 • Ċiprucymt
 • Ir-Repubblika Ċekaczmt
 • L-Estonjaeemt
 • Il-Finlandjafimt
 • Franzafrmt
 • Il-Ġermanjademt
 • Il-Greċjagrmt
 • L-Ungerijahumt
 • L-Italjaitmt
 • Il-Latvjalvmt
 • Il-Litwanjaltmt
 • Il-Lussemburgulumt
 • Maltamtmt
 • In-Netherlandsnlmt
 • Il-Polonjaplmt
 • Il-Portugallptmt
 • Ir-Rumanijaromt
 • Is-Slovakkjaskmt
 • Is-Slovenjasimt
 • Spanjaesmt
 • L-Iżvezjasemt

Immaniġġjar tal-wirt transkonfinali

Skopri kif familtek u persuni oħrajn viċin tiegħek jistgħu jimmaniġġjaw il-wirt tiegħek jekk huma involuti aktar minn pajjiż wieħed tal-UE.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: