L-aħħar verifika: 16/09/2022

Regoli dwar it-tikkettar tal-ikel

Jekk tbigħ ikel jew xorb fl-UE, trid tipprovdi informazzjoni essenzjali sabiex il-konsumatur aħħari jkun jista' jieħu deċiżjoni infurmata dwar ix-xiri tiegħu.

L-informazzjoni meħtieġa għandha tkun:

Informazzjoni obbligatorja għall-ikel ippakkjat bil-lest

X'tip ta' informazzjoni għandek bżonn issemmi?

Skont il-liġi tal-UE u/jew il-liġi nazzjonali, xi prodotti tal-ikel jista' jkollhom bżonn juru twissijiet speċifiċi li jirreferu, pereżempju, għal ingredjenti mhux rakkomandati għall-konsum mit-tfal (bħall-kaffeina).

Lista ta' ingredjenti

Il-lista trid tkun preċeduta minn intestatura li tinkludi l-kelma "ingredjenti" u trid tinkludi l-ingredjenti kollha tal-ikel:

Regoli tekniċi dwar l-indikazzjoni tal-ingredjenti – l-anness 7Iftaħ bħala link estern

Ikel li MA jeħtieġX lista ta' ingredjenti – l-artikolu 19Iftaħ bħala link estern

Kostitwenti ta' ikel MHUX meħtieġa fil-lista ta' ingredjenti – l-artikolu 20Iftaħ bħala link estern

Dikjarazzjoni Kwantitattiva tal-Ingredjenti – gwida tal-UEIftaħ bħala link estern

Il-kwantità ta' ċerti ingredjenti

Trid issemmi l-kwantità (f'perċentwali) ta' kwalunkwe ingredjent li:

Ikel li għalih il-kwantità ta' ingredjent MHIX meħtieġa – l-anness 8Iftaħ bħala link estern

Informazzjoni dwar l-allerġeni

Kwalunkwe allerġen preżenti jrid jiġi enfasizzat fil-lista tal-ingredjenti, pereżempju bl-użu ta' tipa, daqs tal-ittri jew kulur tal-isfond differenti.

Fin-nuqqas ta' lista ta' ingredjenti, l-indikazzjoni ta' allerġeni għandha tinkludi l-kelma "fih" segwita bl-isem tal-allerġen.

Lista sħiħa tal-allerġeni – l-anness 2Iftaħ bħala link estern

Allerġeni – gwida tal-UE Iftaħ bħala link estern

Tikkettar

L-informazzjoni obbligatorja trid tiġi stampata bl-użu ta' tipa b'għoli-x minimu ta' 1.2 millimetri. Jekk l-akbar erja tas-superfiċe tal-imballaġġ tkun inqas minn 80cm², tista' tuża għoli-x minimu ta' 0.9mm.

Għal superfiċe tal-imballaġġ ta' inqas minn 10cm², trid telenka:

Gwida dwar id-daqs tat-tikkettar – l-anness 4Iftaħ bħala link estern

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: