L-aħħar verifika: 23/06/2022

Saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol

Bħala impjegatur, għandek tiżgura s-saħħa u s-sikurezza tal-impjegati tiegħek f'kull aspett relatat max-xogħol. Dan ifisser li trid tevalwa r- riskji kollha li jistgħu jkunu esposti għalihom l-impjegati tiegħek u trid tara li jkun hemm fis-seħħ miżuri ta' prevenzjoni u ta' protezzjoni, bħal li tiżgura li kull ħaddiem ikun ingħata l-informazzjoni u t-taħriġ kollha neċessarji dwar is-saħħa u s-sikurezza.

Xi drabi, trid tieħu miżuri addizzjonali, pereżempju, biex tara li ma jseħħux sitwazzjonijiet ta' periklu u tagħti t-taħriġ dwar l-ewwel għajnuna, it-tifi tan-nar u l-evakwazzjoni tal-ħaddiema. Trid tinnomina tal-inqas membru wieħed tal-istaff imħarreġ li jara li jkun hemm il-konformità ma' dawn il-miżuri.

Il-valutazzjoni tar-riskju

M'hemm ebda regola tal-UE li tiddeskrivi kif għandek twettaq il-valutazzjonijiet tar-riskju. Madankollu, f'xi pajjiżi, ir-regoli nazzjonali jistgħu jinkludu rekwiżiti aktar dettaljati dwar il-kontenut u l-forma tal-valutazzjonijiet tar-riskju.

Hemm ċerti azzjonijiet li għandhom jittieħdu filwaqt li ssir valutazzjoni tar-riskju:

Meta tagħmel valutazzjoni tar-riskju se jkun jeħtieġlek ukoll tagħti attenzjoni lill-ħaddiema li jistgħu jkunu partikolarment vulnerabbli, u lil oħrajn li jistgħu jidħlu fil-bini tiegħek bħal kuntratturi jew viżitaturi.

Wara li tidentifika l-perikli u l-effetti possibbli tagħhom, tkun trid tevalwa u tagħti prijorità lir-riskji. Għandek tivverifika wkoll jekk hemmx xi obbligi legali; dawn jistgħu jiġu spjegati fid-dettall fl-ispeċifikazzjonijiet tal-valutazzjoni tar-riskju jew jiġu konnessi ma' taħriġ aktar speċifiku ta' ħaddiema relatati ma' riskju jew settur ta' attività partikolari.

Speċjalist fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza

Jekk m'għandekx il-kompetenzi meħtieġa biex twettaq il-valutazzjoni tar-riskju jew biex torganizza l-miżuri ta' prevenzjoni u ta' protezzjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fil-kumpanija tiegħek, se jkollok titlob speċjalist fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza biex iwettaqha għalik.

Skont in-natura tan-negozju li qed topera, tista' wkoll twettaq valutazzjonijiet tar-riskju bl-għajnuna ta' għodda online bla ħlas en .

Kif tiddokumenta r-riskji?

Ladarba tkun wettaqt il-valutazzjoni tar-riskju, se jkollok tiddokumenta r-riżultati.

Ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku tal-UE, iżda huwa rrakkomandat li d-dokument bil-miktub jinkludi mill-inqas:

Għal aktar dettalji dwar x'għandek tagħmel f'xi pajjiż partikolari tal-UE, iċċekkja r- regoli nazzjonali dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali.

Agħżel il-pajjiż

Ara wkoll

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: