Poslední kontrola: 23/06/2022

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Jako zaměstnavatel musíte vždy zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců. To znamená, že musíte vyhodnotit všechna rizika, se kterými se mohou vaši zaměstnanci při práci setkat, a zavést preventivní a ochranná opatření (každý zaměstnanec by měl např. obdržet příslušné informace a projít bezpečnostním školením).

Někdy bude třeba přijmout dodatečná opatření – například zabránit vzniku nebezpečných situací a poskytovat školení o první pomoci, zdolávání požáru či evakuaci pracovníků. Na dodržování těchto opatření by měl dohlížet alespoň jeden vyškolený zaměstnanec.

Posouzení rizik

Pro to, jak při posuzování rizik postupovat, neexistují žádné konkrétní předpisy EU. Některé vnitrostátní předpisy však obsahují podrobnější požadavky na obsah a formu tohoto posouzení.

Při posuzování rizik byste však zejména měli:

Při posuzování rizika budete muset také věnovat pozornost pracovníkům, kteří jsou zvláště zranitelní, a dalším, kteří mohou do prostor vašeho pracoviště přijít, jako jsou dodavatelé nebo návštěvníci.

Po zjištění rizik a jejich možných účinků budete muset rizika posoudit a stanovit jejich priority. Měli byste také ověřit, neexistují-li nějaké právní povinnosti. Ty mohou být uvedeny ve specifikacích posouzení rizik nebo se týkat konkrétnějšího vzdělávání pracovníků v souvislosti s daným odvětvím či typem rizika.

Odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Pokud ve svém podniku postrádáte potřebné kompetence pro posouzení rizik nebo k zajištění preventivních a ochranných opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, budete se muset obrátit na příslušeného odborníka.

V závislosti na druhu činnosti, kterou provozujete, můžete k posouzení rizik také použít bezplatný internetový nástroj en .

Jak zdokumentovat případná rizika?

Poté, co dokončíte posouzení rizik, budete muset výsledky zdokumentovat.

Ani pro toto neexistují žádné konkrétní předpisy EU. Doporučujeme však, aby dokument obsahoval alespoň:

Více informací o tom, jaké předpisy je třeba dodržovat v konkrétní zemi EU, najdete na stránkách věnovaným vnitrostátním předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zvolit zemi

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: