Poslední kontrola: 26/04/2019

Zdraví a bezpečnost

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Předpisy EU stanoví minimální požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně obecných zásad týkajících se:

Musíte například zavést opatření, která zabraňují vzniku nebezpečných situací, a opatření pro poskytování první pomoci. Za tímto účelem musíte určit 1 nebo více proškolených zaměstnanců, kteří budou mít na starosti, aby byla tato opatření dodržována.

Více informací o tom, jaké předpisy je třeba dodržovat v konkrétní zemi EU, najdete na stránkách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Viz také:

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: