Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 01/08/2017

Důchodci – právo pobytu

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
 • Publikace EU týkající se brexituEnglish
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Jako důchodce a občan EU máte právo pobývat v jakékoli zemi EU za předpokladu, že máte:

 • sjednané všeobecné zdravotní pojištění v hostitelské zemi, které pokryje veškerá rizika
 • dostatečné prostředky, díky nimž nebudete muset v dané zemi žádat o dávky k pokrytí životních nákladů

Těmito prostředky nemusí být nutně jen váš důchod, mohou pocházet z jiného zdroje příjmů.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Nezapomeňte si vzít průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas.

Chcete-li jako občan EU pobývat v jiné zemi Unie po dobu kratší 3 měsíců, musíte mít u sebe platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

V mnoha zemích Unie máte navíc povinnost nosit jeden z těchto dokladů vždy při sobě.

Pokud tento požadavek nedodržíte, může vám být udělena pokuta nebo vás místní orgány mohou dočasně zadržet. Za tento přestupek však nesmíte být vráceni zpět domů.

Zda tento požadavek platí v zemi, kam se chystáte, si můžete ověřit na těchto stránkách:

Nahlášení přítomnosti na území

V některých členských státech existuje povinnost ohlásit svou přítomnost u příslušného orgánu, a to v přiměřené lhůtě po příjezdu. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta nebo jiné sankce.

Více informací o ohlašovací povinnosti

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší než 3 měsíce

Jako důchodce a občan EU máte právo pobývat v jakékoli zemi EU za předpokladu, že máte:

 • sjednané všeobecné zdravotní pojištění v hostitelské zemi, které pokryje veškerá rizika
 • dostatečné prostředky, díky nimž nebudete muset v dané zemi žádat o dávky k pokrytí životních nákladů

Tyto prostředky mohou představovat váš důchod nebo pocházet z jiného zdroje příjmů.

Registrace pobytu

Během prvních 3 měsíců po příjezdu po vás hostitelská země nemůže požadovat, abyste se zaregistrovali k pobytu. Můžete tak učinit, ale povinné to není.

Po uplynutí 3 měsíců se budete pravděpodobně muset přihlásit k pobytu na místním úřadě. Jakmile prokážete, že splňujete podmínky k pobytu v zemi, vydají vám dokument stvrzující vaše právo v zemi nadále pobývat.

Seznamte se s konkrétními povinnosti přihlásit se k pobytu v jednotlivých zemích.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

V jiné zemi EU máte právo pobývat tak dlouho, dokud splňujete podmínky opravňující k pobytu. Jakmile přestanete podmínky splňovat, vnitrostátní orgány vás mohou vyzvat k opuštění území dané země.

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění vám musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalé bydliště

Pokud jste v jiné zemi EU pobývali legálně nepřetržitě alespoň 5 let a splňovali při tom dané podmínky k pobytu, máte automaticky nárok získat povolení k trvalému pobytu. To znamená, že budete moci v zemi zůstat tak dlouho, jak budete chtít.

Váš pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budete mimo území dané země zdržovat:

 • dočasně (tzn. méně než 6 měsíců za rok)
 • delší dobu v důsledku výkonu povinné vojenské služby
 • nepřetržitě po dobu 12 měsíců ze závažných důvodů, jako je těhotenství, porod dítěte, závažná nemoc, pracovní důvody, odborná příprava či vyslání do jiné země. Nesmí se přitom jednat o více než jednu takovou absenci za 5 let.

O povolení k trvalému pobytu můžete přijít, pokud se budete zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Doklad o trvalém pobytu

Seznamte se s tím, jak získat doklad o trvalém pobytu. Tento dokument stvrzuje vaše právo pobývat v hostitelské zemi bezpodmínečně.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou vnitrostátní orgány země, kde máte trvalý pobyt, rozhodnout vás vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete velmi závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství