Podnikání
Poslední kontrola: 17/05/2021

Registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo Unii k pobytu v jiné zemi EU

Týká se vás brexit?

Otázky a odpovědi – práva občanů EU a Spojeného království, jak je uvedeno v dohodě o vystoupení

Od 1. ledna 2021 se změní pravidla pro občany EU, kteří žijí ve Spojeném království nebo se tam hodlají stěhovat. Totéž bude platit pro občany Spojeného království, kteří žijí v některém členském státě EU nebo tam hodlají přesídlit.

Mám trvalý pobyt ve Spojeném království/EU nebo jej během přechodného období získám.

Obecně platí, že vy a vaše rodina budete mít nadále trvalé bydliště v hostitelské zemi. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však budete muset přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, co nejdříve si ověřte u orgánů hostitelské země, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Mám bydliště ve Spojeném království/EU, ale dosud mi neudělili trvalý pobyt.

Obecně platí, že vy i vaši rodinní příslušníci budete mít i nadále v hostitelské zemi bydliště. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, u orgánů hostitelské země si co nejdříve ověřte, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Chci se přestěhovat do Spojeného království/EU.

Podle stávajících pravidel EU se vy a vaši rodinní příslušníci můžete do Spojeného království/do některé členské země EU přestěhovat do 31. prosince 2020. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU. V EU si u orgánů hostitelské země ověřte, zda se musíte zaregistrovat a zda máte povinnost zažádat o nový pobytový status.

Chci se do Spojeného království/EU vydat na přechodnou dobu.

Stávající pravidla týkající se ohlašovací povinnosti, registrace pobytu v zahraničí, registrace rodinných příslušníků ze zemí EU a registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo EU zůstávají v platnosti nejméně až do 31. prosince 2020.

Potřebuji pomoc

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z právních předpisů EU nejsou dodržována, obraťte se na naši asistenční službu.

Podrobné informace o provádění dohody o vystoupení a o právech občanů

Během prvních 3 měsíců pobytu v jiné členské zemi nemají vaši rodinní příslušníci, kteří nejsou státními příslušníky některé ze zemí EU, povinnost žádat o pobytovou kartu stvrzující jejich právo v dané zemi pobývat. Některé země mohou přesto vyžadovat, aby svou přítomnost na území daného státu po svém příjezdu oznámili na příslušném úřadě.

Po prvních 3 měsících v hostitelské zemi může vašim rodinným příslušníkům vzniknout povinnost se zaregistrovat u příslušného orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici). 

K získání pobytové karty budou muset předložit:

Pozor!

Jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí

Příslušné orgány by o vydání pobytové karty měly rozhodnout do 6 měsíců od podání žádosti. Překročí-li tuto lhůtu, můžete se obrátit na naši asistenční službu. Vaši rodinní příslušníci ze zemí mimo EU však nemohou být v žádném případě z dané země vyhoštěni, pokud jim vyprší platnost víza v době, kdy se jejich žádost o pobytovou kartu stále zpracovává.

Pokud je jejich žádost zamítnuta, příslušné orgány jim musí toto rozhodnutí doručit písemně a uvést v něm důvody a důsledky, které pro danou osobu z rozhodnutí vyplývají, a dále způsob, jak a do kdy se lze odvolat.

V případě kladného vyřízení žádosti bývá pobytová karta vystavena zdarma. Pokud je za její vystavení účtován poplatek, jeho výše nesmí překročit částku, kterou platí občané dané země za vydání obdobného dokumentu.

Na pobytové kartě by mělo být jasně uvedeno, že se jedná o pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU.

Pobytová karta by měla být vydána na 5 let (nebo plánovanou dobu vašeho pobytu, pokud je kratší než 5 let). V některých případech budete mít povinnost nahlásit příslušným orgánům případnou změnu bydliště.

Vaši rodinní příslušníci mohou pobytovou kartu využívat při cestování do jiných zemí Unie, nicméně pokud by se chtěli do jiné země EU přestěhovat, musí si v dané zemi požádat o vydání místní pobytové karty. Dokud je finančně zajišťujete, musíte se přestěhovat s nimi.

Příklad

James je občanem USA a žije s matkou a nevlastním otcem Giuseppem v Itálii. Rád by se přestěhoval do Španělska a našel si tam práci. Jeho rodiče se s ním přestěhovat nemohou, nicméně by byli schopni ho finančně podporovat.

Když si James ve Španělsku žádal o pobytovou kartu, místní cizinecká policie mu sdělila, že i když má povolení k pobytu v Itálii a je rodinným příslušníkem občana EU, nemá automaticky právo na získání trvalého pobytu ve Španělsku. Jeho právo k pobytu v EU se odvíjí od občanství EU, kterým disponuje Giuseppe. Ten by se tak musel rovněž odstěhovat do Španělska a prokázat, že má dostatečné finanční prostředky pro sebe i Jamese.

Další informace o tom, jak a kde zaregistrovat rodinné příslušníky ze zemí mimo EU k pobytu v jiné zemi Unie, najdete zde:

Zvolit zemi:

 • Rakouskoaten
 • Belgiebeen
 • Bulharsko*bg
 • Chorvatskocrhren
 • Kyprcyen
 • Českoczen
 • Dánsko*dk
 • Estonskoeeen
 • Finsko*fi
 • Francie*fr
 • Německo*de
 • Řeckogren
 • Maďarskohuen
 • Island*is
 • Irsko*ie
 • Itálieiten
 • Lotyšskolven
 • Litva*lt
 • Lucemburskoluen
 • Maltamten
 • Nizozemskonlen
 • Norskonoen
 • Polskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunsko*ro
 • Slovenskosken
 • Slovinsko*si
 • Španělskoesen
 • Švédskoseen

* Informace zatím nejsou k dispozici.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

V mnoha zemích budou mít vaši rodinní příslušníci povinnost nosit pobytovou kartu spolu s cestovním pasem stále při sobě. Pokud si ji zapomenou doma, může jim být udělena pokuta, ale nesmějí být za tento přestupek ze země vyhoštěni.

Viz také: Registrace pobytu vašich rodinných příslušníků z EU

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: