Podnikání
Poslední kontrola: 02/04/2022

Registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo Unii k pobytu v jiné zemi EU

Během prvních 3 měsíců pobytu v jiné členské zemi nemají vaši rodinní příslušníci, kteří nejsou státními příslušníky některé ze zemí EU, povinnost žádat o pobytovou kartu stvrzující jejich právo v dané zemi pobývat. Některé země mohou přesto vyžadovat, aby svou přítomnost na území daného státu po svém příjezdu oznámili na příslušném úřadě.

Po prvních 3 měsících v hostitelské zemi může vašim rodinným příslušníkům vzniknout povinnost se zaregistrovat u příslušného orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici). 

K získání pobytové karty budou muset předložit:

Pozor!

Jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí

Příslušné orgány by o vydání pobytové karty měly rozhodnout do 6 měsíců od podání žádosti. Překročí-li tuto lhůtu, můžete se obrátit na naši asistenční službu. Vaši rodinní příslušníci ze zemí mimo EU však nemohou být v žádném případě z dané země vyhoštěni, pokud jim vyprší platnost víza v době, kdy se jejich žádost o pobytovou kartu stále zpracovává.

Pokud je jejich žádost zamítnuta, příslušné orgány jim musí toto rozhodnutí doručit písemně a uvést v něm důvody a důsledky, které pro danou osobu z rozhodnutí vyplývají, a dále způsob, jak a do kdy se lze odvolat.

V případě kladného vyřízení žádosti bývá pobytová karta vystavena zdarma. Pokud je za její vystavení účtován poplatek, jeho výše nesmí překročit částku, kterou platí občané dané země za vydání obdobného dokumentu.

Na pobytové kartě by mělo být jasně uvedeno, že se jedná o pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU.

Pobytová karta by měla být vydána na 5 let (nebo plánovanou dobu vašeho pobytu, pokud je kratší než 5 let). V některých případech budete mít povinnost nahlásit příslušným orgánům případnou změnu bydliště.

Vaši rodinní příslušníci mohou pobytovou kartu využívat při cestování do jiných zemí Unie, nicméně pokud by se chtěli do jiné země EU přestěhovat, musí si v dané zemi požádat o vydání místní pobytové karty. Dokud je finančně zajišťujete, musíte se přestěhovat s nimi.

Příklad

James je občanem USA a žije s matkou a nevlastním otcem Giuseppem v Itálii. Rád by se přestěhoval do Španělska a našel si tam práci. Jeho rodiče se s ním přestěhovat nemohou, nicméně by byli schopni ho finančně podporovat.

Když si James ve Španělsku žádal o pobytovou kartu, místní cizinecká policie mu sdělila, že i když má povolení k pobytu v Itálii a je rodinným příslušníkem občana EU, nemá automaticky právo na získání trvalého pobytu ve Španělsku. Jeho právo k pobytu v EU se odvíjí od občanství EU, kterým disponuje Giuseppe. Ten by se tak musel rovněž odstěhovat do Španělska a prokázat, že má dostatečné finanční prostředky pro sebe i Jamese.

Další informace o tom, jak a kde zaregistrovat rodinné příslušníky ze zemí mimo EU k pobytu v jiné zemi Unie, najdete zde:

Zvolit zemi

V mnoha zemích budou mít vaši rodinní příslušníci povinnost nosit pobytovou kartu spolu s cestovním pasem stále při sobě. Pokud si ji zapomenou doma, může jim být udělena pokuta, ale nesmějí být za tento přestupek ze země vyhoštěni.

Viz také: Registrace pobytu vašich rodinných příslušníků z EU

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: