Poslední kontrola: 09/03/2020

Cestovní doklady pro občany EU

Koronavirus: Bezpečné obnovení cestování

Jako státní příslušník členské země EU nemusíte při překračování státních hranic v rámci schengenského prostoru předkládat ani cestovní pas, ani občanský průkaz.

K překročení hranic mezi zeměmi schengenského prostoruen cestovní doklad nepotřebujete, doporučuje se mít cestovní pas nebo občanský průkaz s sebou pro případ, že byste museli prokázat svou totožnost (např. na žádost policie, při nástupu do letadla apod.). Země schengenského prostoru mohou přijímat vlastní vnitrostátní opatření, která mohou občanům například ukládat povinnost mít u sebe doklad totožnosti nebo pas při pobytu v dané zemi.

Řidičský průkaz, platební karty apod. nejsou považovány za platné cestovní doklady nebo průkazy totožnosti.

Podle schengenských pravidel mohou členské státy ve výjimečných případech, je-li ohrožen veřejný pořádek nebo národní bezpečnost, zavést dočasné hraniční kontroly.

Zde najdete podrobnější informaceen a seznam zemí, které mají dočasně znovuzavedly hraniční kontroly. Při cestách do těchto zemí nezapomeňte průkaz totožnosti nebo cestovní pas. Rovněž mějte na paměti, že o předložení jednoho z těchto dokumentů můžete být požádáni i za normálních okolností.

Do schengenského prostoru patří tyto země:

Do Schengenu nepatří:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Irsko, Rumunsko, Spojené království.

Při cestě ze země mimo schengenský nebo do ní budete muset předložit platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas. Pokud chcete navštívit zemi mimo schengenský prostor, před cestou si ověřte, které dokumenty musíte mít s sebou.

Typická situace

Lars je ze Švédska a jede na dovolenou do Španělska. Vzal si s sebou identifikační kartu, kterou mu vydala banka. Ve Švédsku se používá jako průkaz totožnosti.

Pokud by španělské orgány chtěly zkontrolovat jeho totožnost, mohl by se dostat do potíží. Za platný cestovní doklad se totiž považuje pouze občanský průkaz nebo cestovní pas vydaný ve Švédsku.

Jak vypadá platný občanský průkaz / cestovní pas jednotlivých zemí?

Odepření vstupu do země

Ve výjimečných případech může země EU vám nebo vašim rodinným příslušníkům odepřít vstup na své území v zájmu „ zachování veřejného pořádku nebo z důvodu ohrožení veřejné bezpečnosti či veřejného zdraví".

Příslušné orgány mají v takovém případě povinnost prokázat, že vy nebo vaši rodinní příslušníci představujete „ skutečnou, bezprostřední a dostatečně vážnou hrozbu".

Máte právo obdržet písemné rozhodnutí orgánů, v němž budou uvedeny veškeré důvody odepření vstupu a rovněž jak a do kdy je možné se odvolat.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Sdílet tuto stránku: