Poslední kontrola: 10/04/2019

Vracení DPH

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

Vracení DPH podnikům z EU

Kdy můžete o žádat o vrácení DPH?

Pokud vám bylo účtováno DPH z obchodní činnosti v zemi EU, v níž nemáte sídlo, máte nárok požadovat, aby vám příslušný orgán v této zemi tuto daň vrátil.

Některé země EU neumožňují vrácení DPH u určitých druhů výdajů (např. výdaje za stravování, zábavní činnost, automobily, palivo atd.).

Zvolit zemi
 • Lichtenštejnskoli
 • Litvaltenlt
 • Lotyšskolv
 • Lucemburskoludeenfr
 • Maltamtenmt
 • Maďarskohuenhu
 • Nizozemskonlennl
 • Norskono
 • Německodedeen
 • Polskoplenpl
 • Portugalskopt

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Jak žádat o vrácení DPH

O vrácení DPH musíte požádat online prostřednictvím orgánů v zemi, v němž má váš podnik sídlo.

Pokud máte na vrácení daně nárok, orgány vaši žádost předají orgánům v druhé zemi.

Postup vracení DPH je harmonizován na úrovni EU. Zde uvádíme shrnutí postupu vracení DPHpdfen , které zahrnuje také přehled toho, za které položky jsou daňové orgány jednotlivých členských států odpovědné.

Podrobnější informace o postupu vracení DPH podnikům z EUfrdeen k jednotlivým zemím:

Zvolit zemi:

 • Belgiebefren
 • Bulharskobgen
 • Chorvatskocren
 • Dánskodken
 • Estonskoeeen
 • Finskofien
 • Franciefrfren
 • Irskoieen
 • Itálieiten
 • Kyprcyen
 • Litvalten
 • Lotyšskolven
 • Lucemburskolufren
 • Maltamten
 • Maďarskohuen
 • Nizozemskonlen
 • Norskonoen
 • Německodedeen
 • Polskoplen
 • Portugalskopten
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Spojené královstvíuken
 • Česká republikaczen
 • Řeckogren
 • Španělskoesen
 • Švédskoseen

Vnitrostátní kontaktní místa

Zda máte správné informace, platné i pro váš konkrétní případ, si můžete ověřit na kontaktních místechpdfen v jednotlivých členských státech.

Opožděná platba

Jestliže vám daná země nevrátí DPH včas, je možné, že budete moci žádat o úroky z prodlení.

Pokud narazíte při styku se správními orgány na problém, obraťte se na naše pracovníky, kteří vám poskytnou pomoc a poradenství .

Podání žádosti – kódy zboží/služeb

V žádosti o vrácení daně musíte uvést některé standardní kódy popisující druh zboží nebo služeb, za něž jste DPH uhradili.

Kódy zboží/služeb

Druh pořízeného zboží a či poskytnutých služeb musí být popsán podle těchto kódů výdajů.

 1. Palivo
 2. Nájem dopravního prostředku
 3. Výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu
 4. Mýtné a silniční poplatky
 5. Cestovní výlohy, například jízdné v taxislužbě, jízdné ve veřejné dopravě
 6. Ubytování
 7. Potraviny, nápoje a restaurační služby
 8. Vstupné na veletrhy a výstavy
 9. Výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci
 10. Jiné

Některé členské státy také požadují, abyste navíc u každého druhu zboží nebo služby uvedli podkódyen.

Online kurz – Jak podat žádost o vrácení DPH

Můžete se zaregistrovat k bezplatnému využití e-learningového kurzu o podání žádosti o vrácení DPH na e-learningovém portálu pro daně a celní uniifrdeen. Kurzy pořádá Evropská komise ve spolupráci s orgány členských států.

Vracení DPH podnikům ze zemí mimo EU

Kdy můžete o žádat o vrácení DPH?

Pokud váš podnik nemá sídlo v EU a byla vám účtována DPH z obchodní činnosti v zemi EU, v níž jste nedodali zboží nebo neposkytli služby, můžete příslušné orgány v dané zemi požádat o vrácení daně. Kupříkladu společnosti usazené ve Švýcarsku, které se účastní konference v Belgii, se účtuje DPH z částky účtované za ubytování v hotelu.

Jak žádat o vrácení DPH

Pokud máte zájem o vrácení částky, musíte zaslat žádost orgánům v zemi EU, kde jste DPH zaplatili. Některé členské státy vám daň vrátí pouze v případě, že v tomto ohledu funguje reciprocita, tj. jejich podniky mohou žádat o to samé ve státě, v němž máte sídlo.

Podrobnější informace o postupu vracení DPH podnikům ze zemí mimo EUfrdeen k jednotlivým zemím:

Zvolte zemi:


Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: