Poslední kontrola: 26/03/2021

Vracení DPH

Týká se vás brexit?

Vracení DPH podnikům z EU

Kdy můžete o žádat o vrácení DPH?

Pokud vám bylo účtováno DPH z obchodní činnosti v zemi EU, v níž nemáte sídlo, máte nárok požadovat, aby vám příslušný orgán v této zemi tuto daň vrátil.

Pozor!

Některé země EU neumožňují vrácení DPH u určitých druhů výdajů (např. výdaje za stravování, zábavní činnost, automobily, palivo atd.).

Máte otázku týkající se konkrétní země?

Jak žádat o vrácení DPH

O vrácení DPH musíte požádat online prostřednictvím orgánů v zemi, v němž má váš podnik sídlo.

Pokud máte na vrácení daně nárok, orgány vaši žádost předají orgánům v druhé zemi.

Postup vracení DPH je harmonizován na úrovni EU. Zde uvádíme shrnutí postupu vracení DPHDokument PDFen , které zahrnuje také přehled toho, za které položky jsou daňové orgány jednotlivých členských států odpovědné.

Podrobnější informace o postupu vracení DPH podnikům z EUfrdeen k jednotlivým zemím:

Zvolit zemi:

 • Rakouskoaten
 • Belgiebeen
 • Bulharsko*bg
 • Chorvatskocren
 • Kypr*cy
 • Česko*cz
 • Dánsko*dk
 • Estonskoeeen
 • Finsko*fi
 • Franciefren
 • Německo*de
 • Řecko*gr
 • Maďarsko*hu
 • Island*is
 • Irsko*ie
 • Itálieiten
 • Lotyšskolven
 • Litva*lt
 • Lucembursko*lu
 • Maltamten
 • Nizozemsko*nl
 • Norskonoen
 • Polskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunsko*ro
 • Slovenskosken
 • Slovinsko*si
 • Španělsko*es
 • Švédskoseen

* Informace zatím nejsou k dispozici.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Vnitrostátní kontaktní místa

Zda máte správné informace, platné i pro váš konkrétní případ, si můžete ověřit na kontaktních místechDokument PDFen v jednotlivých členských státech.

Opožděná platba

Jestliže vám daná země nevrátí DPH včas, je možné, že budete moci žádat o úroky z prodlení.

Pokud narazíte při styku se správními orgány na problém, obraťte se na naše pracovníky, kteří vám poskytnou pomoc a poradenstvíOtevřít jako externí odkaz .

Podání žádosti – kódy zboží/služeb

V žádosti o vrácení daně musíte uvést některé standardní kódy popisující druh zboží nebo služeb, za něž jste DPH uhradili.

Kódy zboží/služeb

Druh pořízeného zboží a či poskytnutých služeb musí být popsán podle těchto kódů výdajů.

 1. Palivo
 2. Nájem dopravního prostředku
 3. Výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu
 4. Mýtné a silniční poplatky
 5. Cestovní výlohy, například jízdné v taxislužbě, jízdné ve veřejné dopravě
 6. Ubytování
 7. Potraviny, nápoje a restaurační služby
 8. Vstupné na veletrhy a výstavy
 9. Výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci
 10. Jiné

Některé členské státy také požadují, abyste navíc u každého druhu zboží nebo služby uvedli podkódyen.

Online kurz – Jak podat žádost o vrácení DPH

Můžete se zaregistrovat k bezplatnému využití e-learningového kurzu o podání žádosti o vrácení DPH na e-learningovém portálu pro daně a celní uniifrdeen. Kurzy pořádá Evropská komise ve spolupráci s orgány členských států.

Vracení DPH podnikům ze zemí mimo EU

Kdy můžete o žádat o vrácení DPH?

Pokud váš podnik nemá sídlo v EU a byla vám účtována DPH z obchodní činnosti v zemi EU, v níž jste nedodali zboží nebo neposkytli služby, můžete příslušné orgány v dané zemi požádat o vrácení daně. Kupříkladu společnosti usazené ve Švýcarsku, které se účastní konference v Belgii, se účtuje DPH z částky účtované za ubytování v hotelu.

Jak žádat o vrácení DPH

Pokud máte zájem o vrácení částky, musíte zaslat žádost orgánům v zemi EU, kde jste DPH zaplatili. Některé členské státy vám daň vrátí pouze v případě, že v tomto ohledu funguje reciprocita, tj. jejich podniky mohou žádat o to samé ve státě, v němž máte sídlo.

Podrobnější informace o postupu vracení DPH podnikům ze zemí mimo EUfrdeen k jednotlivým zemím:

Máte otázku týkající se konkrétní země?

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání , např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Kde získat další pomoc

Sdílet tuto stránku: