Poslední kontrola: 08/07/2022

Vracení DPH: podání žádosti online

Vracení DPH podnikům z EU

Kdy můžete žádat o vrácení DPH?

Pokud vám bylo účtováno DPH z obchodní činnosti v zemi EU, v níž nemáte sídlo, můžete mít nárok na to, aby vám příslušný orgán dané země tuto daň vrátil.

Pozor!

Některé země EU neumožňují vrácení DPH u určitých druhů výdajů (např. výdaje za stravování, zábavní činnost, automobily, palivo atd.).

Zvolit zemi

Jak žádat o vrácení DPH

O vrácení DPH musíte požádat online prostřednictvím orgánů v zemi, v níž má váš podnik sídlo.

Pokud máte na vrácení daně nárok, orgány vaši žádost předají orgánům v druhé zemi.

Postup vracení DPH je harmonizován na úrovni EU. V tomto shrnutí postupu vracení DPH en najdete také přehled toho, jaké jsou povinnosti daňové správy v jednotlivých zemích.

Podrobnější informace o postupu vracení DPH podnikům z EU en fr Otevřít jako externí odkaz v jednotlivých zemích: 

Zvolit zemi

Národní kontaktní místa

Chcete-li mít jistotu, že máte správné informace, které se vztahují i na váš konkrétní případ, navštivte internetové stránky daňové správy jednotlivých zemí.

Opožděná platba

Jestliže vám daná země nevrátí DPH včas, je možné, že budete mít nárok na úroky z prodlení.

Pokud narazíte při jednání se správními orgány na problém, obraťte se na naše pracovníky, kteří vám poskytnou pomoc a poradenstvíOtevřít jako externí odkaz.

Podání žádosti – kódy zboží/služeb

V žádosti o vrácení daně musíte uvést některé standardní kódy popisující druh zboží nebo služeb, za něž jste DPH uhradili.

Kódy zboží/služeb

Druh pořízeného zboží a či poskytnutých služeb musí být popsán podle těchto kódů výdajů.

  1. Palivo
  2. Nájem dopravního prostředku
  3. Výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu
  4. Mýtné a silniční poplatky
  5. Cestovní výlohy, například jízdné v taxislužbě, jízdné ve veřejné dopravě
  6. Ubytování
  7. Potraviny, nápoje a restaurační služby
  8. Vstupné na veletrhy a výstavy
  9. Výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci
  10. Jiné

Některé státy EU také požadují, abyste navíc u každého druhu zboží nebo služby uvedli doplňující podkódy en .

Online kurz – Jak podat žádost o vrácení DPH

K podání žádosti o vrácení DPH pořádáme bezplatný e-learningový kurz, na který se můžete zapsat na E-learningovém portálu pro daně a celní unii de en fr . Kurzy pořádá Evropská komise ve spolupráci s orgány členských států.

Vracení DPH podnikům ze zemí mimo EU

Kdy můžete žádat o vrácení DPH?

Pokud váš podnik nemá sídlo v EU a byla vám účtována DPH z obchodní činnosti v zemi EU, v níž jste nedodali zboží nebo neposkytli služby, můžete příslušné orgány v dané zemi požádat o vrácení daně. Jako příklad lze uvést případ společnosti usazené ve Švýcarsku, která se účastní konference v Belgii, a je jí účtováno belgické DPH z částky za ubytování v hotelu.

Jak žádat o vrácení DPH

Pokud máte zájem o vrácení částky, musíte zaslat žádost orgánům v zemi EU, kde jste DPH zaplatili. Některé země EU vám daň vrátí pouze v případě, že v tomto ohledu funguje reciprocita, tj. jejich podniky mohou žádat o to samé ve státě, v němž máte sídlo.

Podrobnější informace o postupu vracení DPH podnikům ze zemí mimo EU en fr Otevřít jako externí odkaz v jednotlivých zemích:

Zvolit zemi

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: