Podnikání
Poslední kontrola: 11/02/2019

Získání řidičského průkazu v EU

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

K získání řidičského průkazu v zemi EU musíte:

Předpisy ohledně uznání platnosti řidičského průkazu v EU

Místo obvyklého pobytu

O řidičský průkaz můžete zažádat v zemi, ve které obvykle či pravidelně bydlíte.

To znamená, že tam kvůli svým osobním nebo pracovním vazbám každý kalendářní rok pobýváte nejméně 185 dní.

Jestliže máte tyto vazby ve dvou nebo více zemích EU, za místo obvyklého pobytu se považuje místo, kde máte osobní vazby (pokud se tam pravidelně vracíte). Tuto poslední podmínku nemusíte splňovat, pokud bydlíte v některé ze zemí EU jen po předem určenou dobu kvůli výkonu nějakého úkolu.

Pokud se přestěhujete do zahraničí kvůli studiu na střední či vysoké škole, místo vašeho obvyklého bydliště se nemění. O vydání řidičského průkazu si však můžete v dané zemi EU v takovém případě zažádat, pokud prokážete, že tam už studujete nejméně 6 měsíců.

Věková hranice

Minimální věková hranice k řízení některých typů motorových vozidel:

Skupina

Typ vozidla

Minimální věk

AM
A1
B1

mopedy
lehké motocykly
čtyřkolky

16

A2
B, BE
C1, C1E

standardní motocykly
osobní automobily
střední vozidla

18

A

těžké motocykly

20

C, CE
D1, D1E

velká vozidla
minibusy

21

D, DE

autobusy

24

V některých zemích Unie jsou tyto minimální věkové hranice vyšší či nižší nebo mohou existovat určité dodatečné požadavky.

Obecně platí, že k získání řidičského oprávnění skupiny A2, musíte mít nejméně dva roky zkušeností s řízením motocyklu skupiny A1.

K získání řidičského oprávnění skupiny A pak musíte mít nejméně dva roky zkušeností s řízením motocyklu skupiny A2.

O získání řidičského oprávnění těchto skupin se můžete ucházet i přímo (bez předchozí zkušenosti), ale musíte splňovat určitý věkový limit, obvykle 24 let.

Pro získání a vlastnění řidičského průkazu neexistuje žádná horní věková hranice. Průkaz můžete vlastnit, dokud jste zdravotně způsobilí k řízení.

Zdravotní způsobilost

Před vydáním řidičského průkazu musí orgány dané země EU zkontrolovat, zda jste způsobilí k řízení vozidla.

Lékařské prohlídky se sice v závislosti na skupině řidičského průkazu liší, obvykle však zahrnují kontrolu:

Některé země požadují lékařské vyšetření před každým obnovením řidičského průkazu nebo po dosažení určitého věku.

Pokud řídíte nákladní automobil nebo autobus, musíte podstoupit lékařskou kontrolu každých 5 let. Na pravidelnou kontrolu musí rovněž v některých zemích chodit i ostatní řidiči z povolání, jako jsou např. taxikáři či řidiči vozidel záchranné služby.

Školení řidičů a řidičské zkoušky

Ohledně školení řidičů, autoškol a instruktorů neexistují v EU žádná jednotná pravidla. Každá země Unie si tak může sama rozhodnout, jakým způsobem bude řidiče školit.

Existují však minimální normy EU týkající se:

Informace z jednotlivých zemí

Předpisy ohledně věkové hranice, zdravotní způsobilosti a požadavků na zkoušky v zemi, kde chcete požádat o vydání řidičského průkazu:

Zvolit zemi
  • Rakouskoatdeen
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinskosi
  • Spojené královstvígben
  • Českoczcsen
  • Řeckogr
  • Španělskoesenes
  • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: