Podnikání
Poslední kontrola: 19/12/2022

Získání řidičského průkazu v EU

K získání řidičského průkazu v zemi EU en musíte:

Obvyklé bydliště

O řidičský průkaz musíte zažádat v zemi, ve které obvykle či pravidelně bydlíte. Obecně platí, že se jedná o zemi, kde kvůli svým osobním nebo pracovním vazbám každý kalendářní rok pobýváte nejméně 185 dní.

Jestliže máte tyto vazby ve dvou nebo více zemích EU, za místo obvyklého pobytu se považuje místo, kde máte osobní vazby (pokud se tam pravidelně vracíte). Tuto poslední podmínku nemusíte splňovat, pokud bydlíte v některé ze zemí EU jen po předem určenou dobu kvůli výkonu nějakého úkolu.

Pokud se přestěhujete do jiné země Unie kvůli studiu na střední či vysoké škole, místo vašeho obvyklého bydliště se nemění. O vydání řidičského průkazu si však můžete v hostitelské zemi zažádat, pokud prokážete, že tam už studujete nejméně 6 měsíců.

Minimální věk

K získání řidičského průkazu musíte splňovat následující požadavky na minimální věk, které se mohou v jednotlivých zemích Unie lišit. Mohou také existovat určité dodatečné požadavky. Pro získání a vlastnění řidičského průkazu neexistuje žádná horní věková hranice. Průkaz můžete vlastnit, dokud jste podle vyjádření lékaře zdravotně způsobilí k řízení.

Věk Typ průkazu
16

mopedy, skupina AM

lehké motocykly, skupina A1

čtyřkolky, skupina B1

18

standardní motocykly, skupina A2

Obecně platí, že k získání řidičského oprávnění skupiny A2, musíte mít nejméně 2 roky zkušeností s řízením motocyklu skupiny A1. O získání řidičského oprávnění se můžete ucházet i přímo (bez předchozí zkušenosti), ale musíte splňovat určitý věkový limit, obvykle 24 let.

automobily, skupiny B, BE

střední vozidla, skupiny C1, C1E

20

těžké motocykly, skupina A

Obecně platí, že k získání řidičského oprávnění skupiny A musíte mít nejméně 2 roky zkušeností s řízením motocyklu skupiny A2. O získání řidičského oprávnění se můžete ucházet i přímo (bez předchozí zkušenosti), ale musíte splňovat určitý věkový limit, obvykle 24 let.

21

velká vozidla, skupiny C, CE

minibusy, skupiny D1, D1E

24

autobusy, skupiny D, DE

Zdravotní požadavky

Před vydáním řidičského průkazu příslušné orgány ověří, zda jste k řízení vozidla zdravotně způsobilí. Některé země požadují lékařské vyšetření před každým obnovením řidičského průkazu nebo po dosažení určitého věku. Pokud řídíte nákladní automobil nebo autobus, musíte podstoupit lékařskou kontrolu každých 5 let.

Řidičská zkouška

Ohledně školení řidičů, autoškol a instruktorů neexistují v EU žádná jednotná pravidla. Existují však minimální normy EU týkající se:

Pokud splňujete všechny nezbytné požadavky, bude vám vydán řidičský průkaz ve standardním formátu plastové kreditní karty s fotografií a se zvláštními bezpečnostními prvky, který se od roku 2013 vydává ve všech zemích EU.

Informace o řidičských průkazech vydaných před rokem 2013 en Otevřít jako externí odkaz, které jsou stále platné – jak vypadají, jaké jsou jejich bezpečnostní prvky, komu mohou být vydány a pro které skupiny vozidel

Informace z jednotlivých zemí

Informace o získání řidičského průkazu v zemi, kde bydlíte, o školení řidičů a řidičských zkouškách a o požadavcích na minimální věk a zdravotní způsobilost:

Zvolit zemi

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: