Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 14/04/2020

Systém výměny informací o DPH (VIES)

Týká se vás brexit?

Pomocí celoevropského online systému VIES si můžete zkontrolovat, zda je společnost zapsána k přeshraničnímu obchodu v rámci EU.

Jak začít

Co je systém VIES?

Systém výměny informací o DPH (zkráceně VIES z angl. VAT Information Exchange System) je vyhledávač (nikoli databáze) provozovaný Evropskou komisí. Při vyhledávání v tomto systému jsou údaje získávány z vnitrostátních databází DPH.

Výsledky vyhledávání se zobrazují dvěma způsoby – informace o evropském DIČ společnosti buď existují ( platná odpověď), nebo neexistují ( neplatná odpověď).

Platná odpověď

Pokud systém obdrží platnou odpověď, zobrazí se informace o evropském DIČ společnosti.

Neplatná odpověď

Pokud systém obdrží neplatnou odpověď, znamená to, že DIČ přidělené pro účely DPH, které se snažíte ověřit, není v příslušné vnitrostátní databázi zaregistrováno, a to z následujícího důvodu:

Tyto změny se ne vždy projeví ve vnitrostátních databázích okamžitě, a tudíž nejsou reflektovány ani v systému VIES. V naléhavých případech vám doporučujeme se obrátit naen místní daňový úřad.

Systém je k dispozici ve 23 jazycích Evropské unie.

Co se stane v případě, že stávající číslo není potvrzeno?

Pokud vám zákazník tvrdí, že je plátcem DPH, ale ověření prostřednictvím systému VIES to nepotvrzuje, může se s žádostí o ověření obrátit na daňovou správu ve své zemi. Ta ho může vyzvat, aby se zaregistroval specificky k přeshraničnímu plnění uvnitř EU. Postupy v jednotlivých zemích Unie se od sebe mohou lišit.

Jak si vyžádat další informace?

Pokud požadované informace v systému VIES nenajdete, měli byste o ně požádat vnitrostátní orgány ve své zemi. Ty by vám následně měly být schopny potvrdit:

Způsob, jak vnitrostátní orgányfrdeen kontaktovat, se v jednotlivých státech liší. Zatímco některé státy disponují online systémy, jiné lze kontaktovat pouze telefonem, faxem nebo dopisem.

Online systémy pro kontrolu registrace k DPH

(Poslední aktualizace: prosinec 2018)

Země EU Vnitrostátní online systém pro kontrolu registrace k DPH
Rakousko
Belgie ne
Bulharsko ne
Chorvatsko ne
Kypr ne
Česko anoen

Dánsko

anoda
Estonsko ano
Finsko ne
Francie ne
Německo anode
Řecko
Maďarsko
Irsko ne
Itálie ne
Lotyšsko
Litva anolten
Lucembursko ne
Malta ne
Nizozemsko ne
Polsko ne
Portugalsko ne
Rumunsko anoro
Slovensko ano
Slovinsko
Španělsko anoesen
Švédsko ne
Spojené království ne

Z důvodu ochrany údajů vám vnitrostátní orgány nemohou sdělit jméno/název a adresu vztahující se ke konkrétnímu DIČ. Mohou vám potvrdit pouze to, že určité jméno/název a adresa jsou k číslu DIČ přiřazeny.

Nedostupnost údajů

Vzhledem k tomu, že je někdy nutné údaje vnitrostátních databází zálohovat, může být systém v tomto období nedostupný. Komise spolupracuje s členskými státy, aby doba, kdy jsou jejich databáze z důvodu aktualizace nefunkční, byla omezena na minimum. Pokud takové chybové hlášení obdržíte, zkuste několik minut počkat a poté o údaje znovu zažádat, případně ještě později.

Možné nepřesnosti

Evropská komise nenese odpovědnost za přesnost informací uvedených v online systému VIES, jelikož jsou získávány z vnitrostátních databází, nad nimiž Komise nemá žádnou kontrolu. Evropská komise nemůže ověřovat, opravovat, přidávat ani odstraňovat jakýkoli záznam o vnitrostátní registraci k DPH.

Další informace

Doporučujeme vám uschovat si výsledky hledání DIČ vašeho zákazníka pro případnou daňovou kontrolu.

Další informace o systému VIES najdete také na stránce s častými otázkami.

Vyloučení právní odpovědnosti ohledně ověření čísla DIČ prostřednictvím systému VIES

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Obraťte se na specializované asistenční služby

Práva občanů v EU – Na koho se obrátit v případě sporu s veřejnoprávním orgánem

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: