Poslední kontrola: 20/10/2022

Systém výměny informací o DPH (VIES)

Pomocí celoevropského online systému VIES si můžete zkontrolovat, zda je společnost zapsána k přeshraničnímu obchodu v rámci EU.

Jak začít

Co je systém VIES?

Systém výměny informací o DPH (zkráceně VIES z angl. VAT Information Exchange System) je vyhledávač (nikoli databáze) provozovaný Evropskou komisí. Při vyhledávání v tomto systému jsou údaje získávány z vnitrostátních databází DPH.

Výsledky vyhledávání se zobrazují dvěma způsoby – informace o evropském DIČ společnosti buď existují ( platná odpověď), nebo neexistují ( neplatná odpověď).

Platná odpověď

Pokud systém obdrží platnou odpověď, zobrazí se informace o evropském DIČ společnosti.

Neplatná odpověď

Pokud systém obdrží neplatnou odpověď, znamená to, že DIČ přidělené pro účely DPH, které se snažíte ověřit, není v příslušné vnitrostátní databázi zaregistrováno, a to z následujícího důvodu:

Tyto změny se ne vždy projeví ve vnitrostátních databázích okamžitě, a tudíž nejsou reflektovány ani v systému VIES. V naléhavých případech vám doporučujeme se obrátit na en místní daňový úřad.

Systém je k dispozici ve 23 jazycích Evropské unie.

Co se stane v případě, že stávající číslo není potvrzeno?

Pokud vám zákazník tvrdí, že je plátcem DPH, ale ověření prostřednictvím systému VIES to nepotvrzuje, může se s žádostí o ověření obrátit na daňovou správu ve své zemi. Ta ho může vyzvat, aby se zaregistroval specificky k přeshraničnímu plnění uvnitř EU. Postupy v jednotlivých zemích Unie se od sebe mohou lišit.

Jak si vyžádat další informace?

Pokud požadované informace v systému VIES nenajdete, měli byste o ně požádat vnitrostátní orgány ve své zemi. Ty by vám následně měly být schopny potvrdit:

Způsob, jak vnitrostátní orgány kontaktovat, se v jednotlivých státech liší. Zatímco některé státy disponují online systémy, jiné lze kontaktovat pouze telefonem, faxem nebo dopisem.

Zvolit zemi

Z důvodu ochrany údajů vám vnitrostátní orgány nemohou sdělit jméno/název a adresu vztahující se ke konkrétnímu DIČ. Mohou vám potvrdit pouze to, že určité jméno/název a adresa jsou k číslu DIČ přiřazeny.

Nedostupnost údajů

Vzhledem k tomu, že je někdy nutné údaje vnitrostátních databází zálohovat, může být systém v tomto období nedostupný. Komise spolupracuje s členskými státy, aby doba, kdy jsou jejich databáze z důvodu aktualizace nefunkční, byla omezena na minimum. Pokud takové chybové hlášení obdržíte, zkuste několik minut počkat a poté o údaje znovu zažádat, případně ještě později.

Možné nepřesnosti

Evropská komise nenese odpovědnost za přesnost informací uvedených v online systému VIES, jelikož jsou získávány z vnitrostátních databází, nad nimiž Komise nemá žádnou kontrolu. Evropská komise nemůže ověřovat, opravovat, přidávat ani odstraňovat jakýkoli záznam o vnitrostátní registraci k DPH.

Další informace

Doporučujeme vám uschovat si výsledky hledání DIČ vašeho zákazníka pro případnou daňovou kontrolu.

Další informace o systému VIES najdete také na stránce s častými otázkamiOtevřít jako externí odkaz.

Vyloučení právní odpovědnosti en Otevřít jako externí odkaz ohledně ověření čísla DIČ prostřednictvím systému VIES

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: