Poslední kontrola: 01/03/2019

Zaměstnání během studia

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

Pokud chcete vyjet za studiem do jiné země EU, musíte mít zajištěn dostatečným příjem, kterým pokryjete životní náklady, aniž byste museli žádat o dávky. Váš příjem může pocházet z různých zdrojů – od rodičů, od partnera nebo ze zaměstnání.

Jako občan EU máte právo pracovat jako občané dané země. Nebudete přitom potřebovat pracovní povolení, a to ani na práci na plný úvazek.

Výjimka: na občany Chorvatska se v EU ještě dočasně vztahují určitá pracovní omezení.

Další informace o přechodných pracovních omezeních

Některé země povolují práci bez maximálního týdenní limitu odpracovaných hodin. Jiné uplatňují limity na jeden semestr nebo na jeden rok.

Další informace o zaměstnání během studia v zahraničí.

Daně a sociální zabezpečení

Jestliže trávíte více než 6 měsíců (183 dní) ročně v jiné zemi EU, budete tam považováni za daňové rezidenty. V zemi, kde pracujete a kde studujete, tak budete muset platit daně a příspěvky na sociální zabezpečení z příjmu, který vám tam vznikne,

Pokud navíc například na léto odjedete na brigádu do své domovské nebo jiné země, může po vás země, kde studujete, požadovat zdanění takto nabytého příjmu. V některých případech budete muset takový příjem v zemi, kde studujete, nahlásit, a nechat si jej zdanit.

Některé země EU – nikoli však všechny – mají uzavřeny dohody o zamezení dvojího zdanění. Tyto dohody mohou v některých případech rozhodnout, ve které zemi vám příjmy zdaní.

Další informace o daních.

Typická situace

Joost je studentem jedné univerzity v Holandsku a získal stipendium na škole v Belgii. Na částečný úvazek tam pracuje v restauraci – na základě smlouvy, která se řídí belgickým právem. Jeho zaměstnavatel mu z platu měsíčně strhává daň a poplatky na sociální zabezpečení, které odvádí belgickým orgánům.

O prázdninách má Joost ještě práci na plný úvazek v Nizozemsku. Jeho zaměstnavatel odvádí poplatky z jeho výdělku nizozemským daňovým orgánům. Joost, který je pro daňové účely rezidentem Belgie, buď může žádat o vrácení poplatků od nizozemských úřadů a pak zaplatit daň z příjmu v Belgii, NEBO vyplnit v daňovém přiznání příjmy z Nizozemska a uvést výši daně, kterou tam již odvedl, a na základě toho zažádat v Belgii o snížení daňové povinnosti.

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: